uddannelser inden for politiet og forsvaret

Politi og forsvar

Den grundlæggende opgave for ansatte i Forsvaret og politiet er at passe på folket og på landet. Forsvaret løser militære opgaver såvel i fredstid som i tilfælde af krig. Politiet sørger for ro og orden og skrider ind, hvis lovene overtrædes.

For at blive uddannet som politibetjent skal man ansættes i politiet. Uddannelsen foregår skiftevis på Politiskolen og de enkelte politistationer.

I Forsvaret kan man tage flere uddannelser – både erhvervsuddannelser og lederuddannelser. Forsvaret er opdelt i flere værn: hæren, flyvevåbnet og søværnet. Uddannelserne indeholder både en militær del og en fagspecifik del.