uddannelsen til Sirius-patruljefører
Politi og forsvar

Sirius-patruljefører

Som patruljefører ved slædepatruljen Sirius uddannes du til at gennemføre overvågning og suverænitetshævdelse i det ubeboede Nordøstgrønland.

Fakta

Navn:
Sirius patruljefører
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
7 måneder efterfulgt af 2 års tjeneste i Grønland
Adgangskrav:
Minimum 9. klasse med tilfredsstillende karakterer samt en række fysiske og helbredsmæssige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at føre kontrol med ekspeditioner og sikre fredningsbestemmelserne i nationalparken.

Du indgår i en patrulje på 12 mand med hovedkvarter i Daneborg i Nordøstgrønland. På patrulje er du afsted med din makker og hundene, og samarbejde er derfor altafgørende.

Efter tjenesten i Grønland kan du vælge at blive i Forsvaret, hvor du kan avancere og bl.a. videreuddanne dig til sergent eller oversergent. Der er også mulighed for at søge job uden for Forsvaret.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen består af et forskoleforløb af 7 måneders varighed, hvor du træner din tilpasningsevne og din mentale og fysiske styrke. Arbejdet i Grønlands ødemark kræver stor tilpasningsevne og styrke.

Du lærer også at vedligeholde patruljens bygninger, depoter og materiel. 

Tjenesteperioden

Efter forskoleforløbet du gør tjeneste i Grønland. Tjenesteperioden varer 26 måneder og indeholder patruljering af området med hundeslæde om vinteren og bl.a. med båd om sommeren.

Ud over vedligeholdelse af bygninger og materiel omfatter patruljeringen kontrol med ekspeditioner i området og sikring af fredningsbestemmelser. Sirius-patruljen har desuden politimyndigheden i området.

Undervisning

Undervisningen består af træning i de færdigheder, som er nødvendige for, at du kan løse opgaverne på patruljeturene. Det er blandt andet følgende:

 • Våbenkursus
 • Jagttegn
 • Symaskinekursus
 • Dyrlægekursus
 • Røgdykkerkursus
 • Førpatruljesanitet

Derudover er der vintertræning på Stationen Mestervig i Nordøstgrønland.

Adgangskrav

For at søge optagelse skal du have gennemført en basisuddannelse i Forsvaret eller hos Beredskabsstyrelsen.

Du skal derudover have:

 • En ren straffeattest
 • Kategori B kørekort
 • Afklarede familieforhold af hensyn til at kunne gennemføre udstationeringen

Endelig skal du opfylde følgende:

 • Bestå optagelsesprøven
 • Kunne sikkerhedsgodkendes til 'Hemmeligt'
 • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Se Forsvarets hjemmeside om:

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesprøve, der gennemføres ved Forsvarets Rekruttering og er fordelt på to moduler af henholdsvis 5 og 2 dage.

Du skal bestå modul 1 for at gå videre til modul 2. Du skal desuden til et personligt interview, hvor dine samlede testresultater bliver vurderet.

Læs om optagelse, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv. på Forsvarets hjemmeside:

Uddannelsessteder

Forskoleforløbet finder sted på Flyvestation Aalborg og omfatter en række kurser, der afholdes i forskellige måneder og på forskellige steder i landet.

Økonomi

Lønnen er ca. 18.000 - 24.000 kr. pr. måned, afhængig af din militære grad.

Under opholdet i Grønland er lønnen med tillæg 25.300 kr. pr. måned før skat. Du betaler under opholdet grønlandsk landsskat og særlig landsskat, som er fastsat til 37 procent (august 2021).

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen og tjenesten i Grønland kan du vælge at søge om fortsat tjeneste i Forsvaret. Du kan videreuddanne dig som eksempelvis befalingsmand, officer eller søge en af de øvrige uddannelser inden for specialstyrkerne.

Vælger du at fortsætte din karriere uden for Forsvaret, er eliteuddannelserne et godt springbræt for en civil karriere.

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser: