uddannelsen til Sirius-patruljefører
Politi og forsvar

Sirius-patruljefører

Som patruljefører ved slædepatruljen Sirius uddannes du til at gennemføre overvågning og suverænitetshævdelse i det ubeboede Nordøstgrønland.

Fakta

Navn:
Sirius patruljefører
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
7 måneder efterfulgt af 2 års tjeneste i Grønland
Adgangskrav:
Minimum 9. klasse med tilfredsstillende karakterer samt en række fysiske og helbredsmæssige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at føre kontrol med ekspeditioner og sikre fredningsbestemmelserne i nationalparken. Du træner under uddannelsen din tilpasningsevne og din mentale og fysiske styrke, som er nødvendig for at arbejde i Grønlands ødemark. Du lærer desuden at vedligeholde patruljens bygninger, depoter og materiel. Du indgår i en patrulje på 12 mand med hovedkvarter i Daneborg i Nordøstgrønland. På patrulje er du afsted med din makker og hundene, og samarbejde er derfor altafgørende.

Efter din tjeneste i Grønland kan du vælge at blive i Forsvaret. Det er også muligt at avancere inden for militæruddannelserne. Du kan bl.a. videreuddanne dig som sergent eller oversergent. Der er også mulighed for at søge job uden for Forsvaret.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af et forskoleforløb af 7 måneders varighed, hvorefter du gør tjeneste i Grønland i ca. 26 måneder.

Forskoleforløb

Forskoleforløbet finder sted på Flyvestation Aalborg og omfatter en række kurser, der afholdes i forskellige måneder og på forskellige steder i landet.

På kurserne trænes du i færdigheder, som er nødvendige for udførelsen af opgaverne på patruljeturene. Det er blandt andet jagttegn, symaskinekursus, dyrlægekursus, røgdykkerkursus, førpatruljesanitet. Derudover er der vintertræning på Stationen Mestervig i Nordøstgrønland.

Tjenesteforløb

Tjenesteperioden på Grønland varer 26 måneder og indeholder patruljering af området med hundeslæde om vinteren og bl.a. med båd om sommeren.

Patruljen fører kontrol med ekspeditioner i området, sikrer fredningsbestemmelser og har politimyndigheden i området.

Adgangskrav

For at søge optagelse skal du have gennemført en basisuddannelse i Forsvaret eller hos Beredskabsstyrelsen.

Du skal derudover have:

  • En ren straffeattest
  • Kategori B kørekort
  • Afklarede familieforhold af hensyn til at kunne gennemføre udstationeringen

Endelig skal du opfylde følgende:

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesprøve, der gennemføres ved Forsvarets Rekruttering og er fordelt på to moduler af henholdsvis 5 og 2 dage.

Du skal bestå modul 1 for at gå videre til modul 2. Du skal desuden til et personligt interview, hvor dine samlede testresultater bliver vurderet.

Du kan søge optagelse på Forsvarets hjemmeside. Her kan du også læse om optagelsesprøven, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Se www.karriere.forsvaret.dk.

Økonomi

Lønnen er ca. 18.000 - 24.000 kr. pr. måned, afhængig af din militære grad.

Under opholdet på Grønland er lønnen med tillæg 25.300 kr. pr. måned før skat. Du betaler under opholdet grønlandsk landsskat og særlig landsskat, som p.t. er fastsat til 37 procent.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen og tjenesten i Grønland kan du vælge at søge om fortsat tjeneste i Forsvaret. Du kan videreuddanne dig som eksempelvis befalingsmand, officer eller søge en af de øvrige uddannelser inden for specialstyrkerne.

Vælger du at fortsætte din karriere uden for Forsvaret, er eliteuddannelserne et godt springbræt for en civil karriere.