uddannelsen til Sirius-patruljefører
Politi og forsvar

Sirius-patruljefører

På uddannelsen får du en række færdigheder, som ruster dig til de patrujleture, du kommer ud for gennem dit arbejde.

Fakta

Navn:
Sirius patruljefører
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
7 måneder efterfulgt af 2 års tjeneste i Grønland
Adgangskrav:
Minimum 9. klasse med tilfredsstillende karakterer samt en række fysiske og helbredsmæssige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Som Sirius-patruljefører har du sammen med de øvrige 12 ansatte ansvaret for at overvåge den ubeboede nationalpark i Nordøst Grønland året rundt. Hele uddannelsen består af 6 måneders forskole og en 24 måneders funktionsperiode på Grønland. På kurserne bliver du trænet i bl.a. meteorologi, sprængning, kommunikation, svejsning samt jagt.

Efter din tjeneste i Grønland kan du vælge at blive i Forsvaret. Det er også muligt at avancere inden for militæruddannelserne. Du kan bl.a. videreuddanne dig som sergent eller oversergent. Der er også mulighed for at søge job uden for Forsvaret.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af en forskole af 7 måneders varighed og en tjenesteperiode i Grønland af godt 2 års varighed.

Forskolen indeholder en række kurser, der træner de færdigheder, som er nødvendige for udførelsen af opgaverne på patruljeturene.

Kurserne omfatter bl.a. træning i våbenbrug (jagttegn), brandbekæmpelse, kørsel med truck, hundeskole og vintertræning (Grønland). Senere omfatter uddannelsen kurser og træning i speedbådssejlads, teknik og sanitet samt et dyrlægekursus.

Forskolen tager du på Søværnets Sergent- og Grundskole ved Frederikshavn med 5 ugers vintertræning i Norge. Efter forskolen afsluttes med afrejse til Grønland, hvor der er en måneds vintertræning på Forsvarets Vagt Mestersvig i Nordøstgrønland.

Tjenesteperioden på Grønland varer 26 måneder og indeholder patruljering af området med hundeslæde om vinteren og bl.a. med båd om sommeren.

Patruljen fører kontrol med ekspeditioner i området, sikrer fredningsbestemmelser og har politimyndigheden i området.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du være mindst 155 cm høj uden fodtøj. Desuden skal du:

  • have bestået forsvarets basisuddannelse med tilfredsstillende resultat
  • være fyldt 18 år
  • være erklæret egnet til militærtjeneste på sessionen og have aftjent din værnepligt
  • have kørekort kategori B
  • have afklarede famlieforhold.

Desuden skal du:

  • have tilfredsstillende helbred og være i god fysisk form
  • uden korrektion have en synsstyrke på minimum 6/9 (bedste øje) og 6/18 (dårligste øje)
  • ikke være afhængig af briller eller kontaktlinser
  • have normalt farve- og nattesyn og normal hørelse
  • have et velholdt tandsæt uden udtagelig protese.

Endelig skal du kunne sikkerhedsgodkendes.

Sikkerhedsgodkendelse

Ansættelse i forsvaret er betinget af, at du efter en særlig procedure godkendes til at få adgang til fortrolige oplysninger, samt at du har tilfredsstillende forhold.

Det kan have betydning for din ansættelse, hvis du tidligere er blevet dømt for vold, voldtægt, berigelsesforbrydelser, overtrædelser af våbenlovgivningen, overtrædelser af lov om euforiserende stoffer eller lignende alvorlige overtrædelser.

For at kunne godkendes, skal du give dit samtykke til indhentning af oplysninger om private forhold hos politiet, andre myndigheder, private institutioner, firmaer og privatpersoner mv.

Optagelse

Du skal bestå en 2-dages optagelsesprøve, der består af en fysisk test og en skriftlig prøve i dansk, regning/matematik, engelsk, teknisk forståelse mv.

Læs mere om optagelsesprøven.

Desuden kommer du til et personligt interview om dit livsforløb, hvor dine samlede testresultater bliver vurderet.

Økonomi

Lønnen er ca. 18.000 - 24.000 kr. pr. måned, afhængig af din militære grad.

Under opholdet på Grønland ydes personel et særligt tillæg, der kompenserer for enhver form for tillæg og afspadsering. Grønlands- og Sirius-tillægget udgør ca. 22.300 kr. pr. måned før skat.

Under opholdet på Grønland, betales grønlandsk landsskat og særlig landsskat, som p.t. er fastsat til 37 procent.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen og tjenesten i Grønland kan du vælge at søge om fortsat tjeneste i Forsvaret. Du kan videreuddanne dig som sergent, oversergent og seniorsergent. Dygtige seniorsergenter vil på sigt kunne blive udnævnt til chefsergent.

Har du gymnasial baggrund, har du også mulighed for at gå videre på officersuddannelsen. Vælger du at fortsætte din karriere uden for Forsvaret, er eliteuddannelserne et godt springbræt for en civil karriere.

Du kan også vælge at fortsætte din karriere uden for Forsvaret i det civile uddannelsessystem.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.