uddannelsen til teknikofficer i flyvevåbnet
Politi og forsvar

Teknikofficer i Flyvevåbnet

Du lærer at løse tekniske, logistiske og ledelsesmæssige opgaver inden for Flyvevåbnet.

Fakta

Navn:
Teknikofficer i Flyvevåbnet
Varighed:
2 år og 4 mdr.
Adgangskrav:
Uddannet sergent, bachelor eller professionsbachelor + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du får viden om ledelse og styring med særligt fokus på det tekniske område, og du lærer at planlægge, gennemføre og kontrollere specialiserede tekniske arbejdsopgaver.

Som færdiguddannet teknikofficer er du kvalificeret til at arbejde som leder i Flyvevåbnet og være med til at planlægge, gennemføre, kontrollere og evaluere specialiserede tekniske arbejdsopgaver.

Du kan også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til teknikstøtteofficer i Flyvevåbnet varer 2 år og 4 måneder og omfatter forskellige dele. Under hele uddannelsen stilles krav til såvel fysik som psykisk form og udvikling.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Officersbasisuddannelse (5 mdr.): Her får du en grundlæggende militæruddannelse, hvor du lærer at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau
 • Funktionsuddannelse (11 mdr.): Her specialiserer du dig inden for det tekniske fagområde i fx produktions- og driftsstyring, og du vil bl.a. gennemgå udvalgte dele af flymekanikeruddannelsen
 • Diplomuddannelse (12 mdr.): Her uddyber du dit kendskab til militær ledelse, militær strategi og militære operationer

Læs mere 

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til teknikofficer i Forsvaret kan du læse mere:

Om uddannelsens indhold og opbygning

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du vil løbende have mulighed for at omsætte din viden til praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til officer skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang uddannelse

Du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse. Gode kundskaber i engelsk er påkrævet.

Andre krav

Du skal også:

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse 
 • Opfylde basale helbredskrav 

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Intern vej til uddannelsen

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Flyvevåbnets officersskole.

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om den interne vej til Flyvevåbnets officersskole

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til teknikofficer i Flyvevåbnet skal du igennem et optagelsesforløb, der består af:

 • Indsendelse af ansøgning
 • En række test

Hvis du på baggrund af din ansøgning og første test findes egnet til at gå videre, skal du bl.a. igennem følgende: 

 • En personlighedstest
 • Et telefoninterview med en psykolog
 • En afprøvning med bl.a. fysiske test, samtaler og en gruppeopgave 

Læs mere

Om optagelsesprøven til Forsvarets officersuddannelse

Uddannelsessteder

Officersbasisuddannelse og funktionsuddannelse

Begge dele foregår i Karup i Jylland.

Diplomuddannelse

Flyvevåbnets Officerskole i København.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til teknikofficer i Flyvevåbnet kan du læse mere om:

Om lønvilkår

Fremtidsmuligheder

Som teknikofficer i Flyvevåbnet kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste videreuddanne dig til kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Det vil medføre større ansvar og større kompleksitet i opgaverne.

Civil karriere

Med officersuddannelsen kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob i erhvervslivet eller det offentlige.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som teknikofficer i Flyvevåbnet

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information