uddannelsen til teknikofficer i flyvevåbnet
Politi og forsvar

Teknikofficer i Flyvevåbnet

Uddannelsen til teknikofficer kvalificerer dig til at løse tekniske, logistiske og ledelsesmæssige opgaver inden for Flyvevåbnet.

Fakta

Navn:
Teknikofficer i Flyvevåbnet
Varighed:
2 år og 4 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav eller uddannet sergent + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du får viden om ledelse og styring med særligt fokus på det tekniske område, og du lærer at planlægge, gennemføre og kontrollere specialiserede tekniske arbejdsopgaver.

Som færdiguddannet teknikofficer er du kvalificeret til at arbejde som leder i Flyvevåbnet og være med til at planlægge, gennemføre, kontrollere og evaluere specialiserede tekniske arbejdsopgaver. Du kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til teknikofficer består af en officersbasisuddannelse, en funktionsuddannelse samt en diplomuddannelse.

Officersbasisuddannelse

Denne del varer 5 måneder og er en grundlæggende militæruddannelse, som giver dig viden om militære kerneprincipper og de forskellige opgaver under militære operationer. Ledelsesteori er en central del af uddannelsen, og du lærer om organisation og opgaver inden for Flyvevåbnet.

Uddannelsen foregår i Karup i Jylland.

Funktionsuddannelse

På funktionsuddannelsen, der varer 11 måneder, specialiserer du dig inden for produktions- og driftsstyring. Du lærer at bruge elektronikteknik og flyteknik og får indsigt i almindelige procedurer og arbejdsgange for at anskaffe og implementere nyt materiel.

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og omfatter følgende:

 • Teknikmodul
 • Praktikmodul
 • Teknisk ledermodul
 • Introduktion til flyoperationer
 • Teknisk lederpraktik

Diplomuddannelse

Denne del varer 12 måneder og har fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer. Du lærer bl.a. at planlægge og gennemføre luftoperationer og lede dine underordnede. I uddannelsen inddrages erfaringer fra praksis. Du undervises blandt andet i emnerne:

 • Forsvarets rolle i samfundet
 • Militære operationer
 • Officeren og krigen
 • Militær ledelse og styring
 • Militær strategi

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Læs mere om diplomuddannelsen.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang uddannelse

Ud over at være god til engelsk skal du desuden:

 • Bestå optagelsesprøven
 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav
 • Være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse

Se Forsvarets hjemmeside om:

Andre veje

Du kan også kvalificere dig til optagelse på Flyvevåbnets officersuddannelse ved at gennemføre akademiuddannelsen. Akademiuddannelsen er for dig, der har haft minimum 2 års tjeneste som mellemleder (sergent eller løjtnant) i Flyvevåbnet og har ambitioner om at blive officer. Læs mere om akademiuddannelsen på www.karriere.forsvaret.dk.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå en optagelsesprøve, som omfatter:

 • Helbredsundersøgelse
 • Intelligenstest
 • Personlighedstest
 • Fysisk test, herunder løbetest og styrketest​

Optagelsesprøven foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge om optagelse på karriere.forsvaret.dk. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen er ca. 22.500 kr. om måneden.

Som færdiguddannet vil din løn være ca. 30.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Som officer kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Et avancement, der er tæt knyttet til større ansvar og større kompleksitet i opgaverne.

Med officersuddannelsen kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Læs evt. mere om master i militære studier.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information