uddannelsen til operationsstøtteofficer i flyvevåbnet
Politi og forsvar

Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet

På uddannelsen til operationsstøtteofficer lærer du at lede forskellige faggrupper for at sikre de bedste vilkår for Flyvevåbnets luftoperationer.

Fakta

Navn:
Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet
Varighed:
2 år og 4 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav eller uddannet befalingsmand eller løjtnant + specifikke krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du lærer at lede operationer, der skal etablere kommunikation på flybaser, lodse transportfly og optræne soldater i Flyvevåbnet. En vigtig opgave er at sørge for sikkerheden i missionsområder, og du skal derfor inspicere de områder, hvor Flyvevåbnet planlægger internationale operationer. Du bliver desuden uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer og får indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

Som færdiguddannet har du mulighed for senere at blive chef for en del af en international styrke – fx inden for fysisk sikkerhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet består af en officersbasisuddannelse, en funktionsuddannelse samt en diplomuddannelse.

Officersbasisuddannelse

Denne del varer 5 måneder og er en grundlæggende militæruddannelse, som giver dig viden om militære kerneprincipper og de forskellige opgaver under militære operationer. Ledelsesteori er en central del af uddannelsen, og du lærer om organisation og opgaver inden for Flyvevåbnet.

Uddannelsen foregår i Karup i Jylland.

Funktionsuddannelse

Funktionsuddannelsen varer 11 måneder og foregår i Karup i Jylland. Du specialiserer dig i at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere operationsstøtteaktiviteter i samarbejde med andre.

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og omfatter følgende:

 • Skydeleder
 • Udvidet føringskursus
 • Patruljekursus
 • Operationsstøtte
 • Introduktion til flyoperationer
 • Faldskærmsuddannelse
 • Delingsførermodul

Diplomuddannelse

Denne del varer 12 måneder og har fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer. Du lærer blandt andet at planlægge og gennemføre luftoperationer og lede dine underordnede. I uddannelsen inddrages erfaringer fra praksis. Du undervises blandt andet i emnerne:

 • Forsvarets rolle i samfundet
 • Militære operationer
 • Officeren og krigen
 • Militær ledelse og styring
 • Militær strategi
 • Officeren i krig

Undervisning i engelsk indgår i de øvrige emner.  Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Læs mere om diplomuddannelsen.

Uddannelsen til officer stiller krav til såvel fysisk som psykisk form og udvikling.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang uddannelse

Du skal have gode kundskaber i dansk og engelsk.

Du skal desuden:

Andre veje

Du kan også kvalificere dig til optagelse på Flyvevåbnets officersuddannelse ved at gennemføre akademiuddannelsen. Akademiuddannelsen er for dig, der har haft minimum 2 års tjeneste som mellemleder (sergent eller løjtnant) i Flyvevåbnet og ønsker at blive officer.

Læs mere om akademiuddannelsen på www.karriere.forsvaret.dk.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesprøve, der foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge optagelse på Forsvarets hjemmeside. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Se www.karriere.forsvaret.dk

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen udgør 22.500 kr. om måneden.

Som færdiguddannet vil din løn være ca. 30.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Som officer kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Et avancement, der er tæt knyttet til større ansvar og større kompleksitet i opgaverne.

Med officersuddannelsen kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Læs evt. mere om master i militære studier.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information