uddannelsen til operationsstøtteofficer i flyvevåbnet
Politi og forsvar

Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet

Du lærer at lede forskellige faggrupper for at sikre de bedste vilkår for Flyvevåbnets luftoperationer.

Fakta

Navn:
Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet
Varighed:
2 år og 4 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav eller uddannet befalingsmand/løjtnant + specifikke krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du lærer at lede operationer, der skal etablere kommunikation på flybaser, lodse transportfly og optræne soldater i Flyvevåbnet. En vigtig opgave er at sørge for sikkerheden i missionsområder, og du skal derfor inspicere de områder, hvor Flyvevåbnet planlægger internationale operationer.

Du bliver uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer, og du får indsigt i moderne ledelsesteori, som du afprøver i praksis.

Som færdiguddannet har du mulighed for senere at blive chef for en del af en international styrke – fx inden for fysisk sikkerhed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet varer 2 år og 4 måneder og omfatter forskellige dele. Under hele uddannelsen stilles krav til såvel fysik som psykisk form og udvikling.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Officersbasisuddannelse (5 mdr.)
 • Funktionsuddannelse (11 mdr.)
 • Diplomuddannelse (12 mdr.)

Læs mere om den militære diplomuddannelse.

Moduler

Funktionsuddannelsen består af følgende moduler:

 • Skydeleder
 • Udvidet føringsmodul
 • Patruljekursus
 • Operationsstøtte 
 • Introduktion til flyoperationer
 • Faldskærmsuddannelse:
 • Delingsførermodul

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, og du vil løbende have mulighed for at omsætte din analytiske og metodiske viden til praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang uddannelse

Gode kundskaber i dansk og engelsk er påkrævet.

Du skal desuden:

 • Bestå optagelsesprøven
 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav
 • Være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse

Se Forsvarets hjemmeside om:

Intern uddannelse

Du kan også søge om optagelse på officersuddannelsen, hvis du som uddannet sergent eller løjtnant med mindst 2 års erfaring gennemfører en akademiuddannelse ved det værn, hvor du gør tjeneste.

Se Forsvarets hjemmeside om:

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesprøve, som omfatter:

 • Helbredsundersøgelse
 • Intelligenstest
 • Personlighedstest
 • Fysisk test, herunder løbetest og styrketest​

Optagelsesforløbet foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Se Forsvarets hjemmeside om optagelsesforløb, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.:

Uddannelsessteder

Officersbasisuddannelse og funktionsuddannelse

Begge uddannelsesdele foregår i Karup i Jylland.

Diplomuddannelse

Denne del foregår ved Flyvevåbnets Officerskole i København.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen udgør ca. 23.100 kr. om måneden.

Som færdiguddannet vil din løn være ca. 30.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Som officer kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Et avancement, der er tæt knyttet til større ansvar og større kompleksitet i opgaverne.

Med officersuddannelsen kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Mere uddannelse

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information