uddannelsen til operationsstøtteofficer i flyvevåbnet
Politi og forsvar

Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet

Du lærer at lede forskellige faggrupper for at sikre de bedste vilkår for Flyvevåbnets luftoperationer.

Fakta

Navn:
Operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet
Varighed:
2 år og 4 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav eller uddannet befalingsmand/løjtnant + specifikke krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du lærer at lede operationer, der skal etablere kommunikation på flybaser, lodse transportfly og optræne soldater i Flyvevåbnet. En vigtig opgave er at sørge for sikkerheden i missionsområder, og du skal derfor inspicere de områder, hvor Flyvevåbnet planlægger internationale operationer.

Du bliver uddannet og trænet i at lede mennesker i pressede situationer, og du får indsigt i moderne ledelsesteori, som du afprøver i praksis.

Som færdiguddannet har du mulighed for senere at blive chef for en del af en international styrke – fx inden for fysisk sikkerhed.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet varer 2 år og 4 måneder og omfatter forskellige dele. Under hele uddannelsen stilles krav til såvel fysik som psykisk form og udvikling.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Officersbasisuddannelse (5 mdr.): Her lærer du at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau.
 • Funktionsuddannelse (11 mdr.): Her specialiserer du dig i at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere operationsstøtteaktiviteter. 
 • Diplomuddannelse (12 mdr.): Her uddyber du dit kendskab til militær ledelse, militær strategi og militære operationer. 

Læs mere 

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til operationsstøtteofficer kan du læse mere:

Om uddannelsens indhold og opbygning

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du vil løbende have mulighed for at omsætte din viden til praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til officer skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang uddannelse

Gode kundskaber i dansk og engelsk er påkrævet.

Andre krav

Du skal også:

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse 
 • Opfylde basale helbredskrav 

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet skal du igennem et optagelsesforløb, der består af:

 • Indsendelse af ansøgning
 • En række test

Hvis du på baggrund af din ansøgning og første test findes egnet til at gå videre, skal du bl.a. igennem følgende: 

 • En personlighedstest
 • Et telefoninterview med en psykolog
 • En afprøvning med bl.a. fysiske test, samtaler og en gruppeopgave 

Læs mere

Om optagelsesprøven til Forsvarets officersuddannelser

Uddannelsessteder

Officersbasisuddannelse og funktionsuddannelse

Begge uddannelsesdele foregår i Karup i Jylland.

Diplomuddannelse

Denne del foregår ved Flyvevåbnets Officerskole i København.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om uddannelsen til operationsstøtteofficer

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til operationsstøtteofficer kan du læse mere om:

Om lønvilkår

Fremtidsmuligheder

Som operationsstøtteofficer vil du fx kunne blive chef for en uddannelsessektion, leder for en logistikafdeling, eller for en sektion, der har speciale i at blive taktisk indsat i Flyvevåbnets operationer. 

Mere uddannelse

For at blive udnævnt til kaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier.

Civil karriere

Derudover kan du også efterfølge en karriere i en civil virksomhed. 

Læs mere

Læs mere om Master i Militære Studier i UG-artiklen: 

Master i militære studier

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til operationsstøtteofficer kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som operationsstøtteofficer

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information