Master i militære studier
Masteruddannelse

Master i militære studier

Uddannelsen styrker dine personlige og militærfaglige kompetencer til at lede inden for dit eget værn, udføre ledelsesopgaver på tværs af værn - og på sigt i militære chefstillinger.

Fakta

Navn:
Master i militære studier
Andre betegnelser:
MMS
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for personel under Forsvarsministeriet. Deltagerbetaling for alle andre.

Du beskæftiger dig med det teoretiske fundament for militære doktriner og operationer. Du får viden om militærets rolle i samfundet, og du tilegner dig metoder til løsning af militære opgaver, såvel operative og strategiske som ledelsesmæssige.

Uddannelsen henvender sig især til officerer, der ønsker kompetencer til at løse opgaver inden for Forsvaret på højeste ledelsesniveau, men kan også søges af personer med anden baggrund.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i militære studier er en lederuddannelse, der udvikler din evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, typisk i situationer, hvor du skal tage ansvar for at løse problemer, der rummer ukendte, uforudsigelige og interagerende faktorer.

Du skal kunne overskue komplekse strategiske problemstillinger og træffe afgørelser, der er baseret på analyse af den konkrete situation, og du får forudsætninger for at udvikle og formulere strategier.

I forbindelse med operative opgaver får du grundlag for at reflektere over de militære doktriner og metoder, der anvendes, og over de etiske problemstillinger, der er forbundet med militære forhold.

Ledelse, strategi og operationer

Uddannelsen giver kompetencer inden for tre militærfaglige områder:

 • Militær ledelse
 • Militær strategi
 • Militære operationer

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Et introduktionsmodul (5 ECTS)
 • Et grundmodul inden for hvert af de tre militærfaglige områder, i alt tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • Et-to valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Et masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem tilstedeværelse og distancelæring, herunder hjemmearbejde og arbejde i virtuelle rum. De obligatoriske moduler på uddannelsen kræver tilstedeværelse.

Introduktionsmodulet indledes med et seminar efterfulgt af et 5-dages internatophold.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Forsvarsakademiet i København.

Titel

En hel masteruddannelse i militære studier giver titlen Master i Militære Studier (MMS).

Den engelske betegnelse er Master of Military Studies.

Værd at vide

Der er - i et begrænset omfang - mulighed for at følge enkelte moduler uden at være tilmeldt hele masteruddannelsen. Fx er de valgfrie FLEX-moduler åbne for eksterne deltagere.

Fagoversigt

Uddannelsens moduler kan gennemføres over 6 semestre.

Introduktionsmodul

 • Krig og videnskab: Introduktion til Master i militære studier (5 ECTS). Modulet introducerer til krig som genstand for videnskabelig forskning og giver forudsætninger for at arbejde med forskningsbaseret viden om militære operationer, strategi og ledelse.

Obligatoriske grundmoduler

 • Militær ledelse (10 ECTS). Modulet forbereder dig på at lede, koordinere og agere i de komplekse organisatoriske processer, der kendetegner Forsvarets arbejdsfelt
 • Militær strategi (10 ECTS). Modulet giver kompetencer til at forstå, hvordan brugen af militær magt passer ind i statens sikkerhedspolitiske strategier, og hvordan militærmagt spiller sammen med statens øvrige magtmidler
 • Militære operationer (10 ECTS). Modulet giver kompetencer til at samarbejde og debattere om operative og militærstrategiske emner; fx undersøges, hvordan operative koncepter udvikles internationalt, og hvordan de påvirker Danmark, NATO og USA’s doktriner og evner til at gennemføre effektive militære operationer på det militærstrategiske og operative niveau

Valgfrie moduler

Du skal vælge valgfrie moduler, såkaldte FLEX-moduler, i et omfang svarende til 10 ECTS.

Udbuddet af FLEX-modulerne kan variere. Fx kan udbydes:

 • Arktiske sikkerhedsstudier – i teori og praksis
 • Component Campaign Planning (CCP)
 • Culture as an Operational Enabler; NATO Mission Iraq
 • Cyberspace Operations and Cyber War
 • Designtænkning i en militær kontekst
 • Doktrinudvikling og operationskunst fra et militærhistorisk og krigsteoretisk perspektiv
 • Forsvarets styring - i teori og praksis
 • Joint Planning Framework
 • Managing Military Technologies: Rust dig selv til fremtidens kampplads
 • Nationale operationer
 • Operativ erfaringsudnyttelse
 • Rusland som militær stormagt
 • Specialoperationer som et operativt og strategisk værktøj
 • Stabilisering og væbnet konflikt i Sahel

Find en oversigt over aktuelle moduler hos Forsvarsakademiet.

Du kan evt. vælge moduler fra beslægtede uddannelser. Forhør dig om mulighederne på uddannelsesstedet.

Masterprojekt

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, hvor du skal demonstrere fagligt overblik og evne til at anvende videnskabelige metoder til at løse praktiske militærfaglige problemstillinger.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Forsvarsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over typisk 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have én af følgende uddannelser:

 • Den militære diplomuddannelse
 • En relevant bacheloruddannelse
 • En relevant professionsbacheloruddannelse
 • En relevant mellemlang videregående uddannelse
 • En anden relevant diplomuddannelse
 • En relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du kan have en videregående uddannelse inden for militæret eller inden for forsvarspolitik, udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og magtanvendelse.

Du skal have engelskfærdigheder, så du kan følge undervisning og læse litteratur på engelsk.

Som led i optagelsen skal du sikkerhedsgodkendes, og du kan blive indkaldt til en personlig samtale.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Læs om ansøgning til master i militære studier på Forsvarsakademiets hjemmeside.

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling for personel, der er ansat inden for Forsvarsministeriets område.

Deltagere uden for Forsvarsministeriets område betaler et deltagergebyr.

Fremtidsmuligheder

Med en master i militære studier kan du arbejde i Forsvaret på ledergruppens højeste funktionsniveau.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om master i militære studier på:

Om funktionsniveauer og karriereveje i militæret på Forsvarsakademiets hjemmeside.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse