Master i intelligence og cyberstudier
Masteruddannelse

Master i intelligence og cyberstudier

Uddannelsen giver indsigt i, hvordan stater og virksomheder arbejder strategisk med efterretning og analyse for at beskytte sig mod cybertrusler fra it-kriminelle og fremmede magter.

Fakta

Navn:
Master i intelligence og cyberstudier
Andre betegnelser:
MICS
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 174.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du bliver præsenteret for forskning og praksis på tværs af den civile og militære sektor, og du får viden og metoder til trusselsanalyser, risikovurdering og strategisk planlægning.

Uddannelsen henvender sig til analytikere, specialister og beslutningstagere i virksomheder, der møder udfordringer på cyber- og intelligenceområdet. Du kan være medarbejder i Forsvaret, den offentlige forvaltning eller erhvervslivet, og du kan have en teknisk, samfundsfaglig eller humanistisk baggrund.

Foto: Getty Images

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i intelligence og cyberstudier giver dig bred forståelse for de cybertrusler, som stater, virksomheder og enkeltpersoner skal forholde sig til.

Uddannelsen placerer sig i krydsfeltet mellem det tekniske og det samfundsmæssige og stiller skarpt på både samfundsstrukturer og digital omstilling.

Du får viden om udviklingen frem til i dag og de udfordringer, fx juridiske og etiske spørgsmål, der er forbundet med håndtering af cybersikkerhed og efterretningsvirksomhed.

Desuden får du indblik i, hvad det indebærer at sikre velfungerende og modstandsdygtige demokratiske samfund på trods af et foranderligt sikkerhedsmiljø.

Blandt de centrale temaer beskæftiger du dig med informations- og kommunikationsteknologi, den digitale udvikling og de dilemmaer, der opstår i arbejdet med systemer, der overfører, indsamler og bruger menneskelige data.

Workshops og praktiske øvelser

Du deltager i workshops, der giver praktisk erfaring med efterretning, strategiske beslutninger og politisk planlægning, fx foresight analysis, som anvendes til at konstruere scenarier for fremtiden.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre grundfag
 • To praktiske workshops
 • Et antal profil- og valgfag
 • Et certifikatprojekt
 • Masterprojektforberedelse
 • Afsluttende masterprojekt

Med afsæt i det fælles fundament, som opbygges gennem grundfag og workshops, toner du uddannelsen i din egen faglige retning.

Profiler

Du kan specialisere dig inden for tre profiler:

 • Intelligence
 • Cyberstudier
 • Almen

På den almene profil toner du uddannelsen individuelt med valgfag.

Titel

En fuld masteruddannelse i intelligence og cyberstudier giver titlen Master i intelligence og cyberstudier.

Den engelske betegnelse er Master of Intelligence and Cyber Studies.

Certificate in Intelligence and Cyber Studies

Studerende, der gennemfører 1. og 2. semester kan få udstedt et uddannelsescertifikat, Certificate in Intelligence and Cyber Studies, svarende til 35 ECTS.

Undervisning

Undervisningen foregår i vid udstrækning online suppleret med heldagsarrangementer og enkelte internater.

Den er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, dialog, diskussion og gruppearbejde, hvor deltagerne udarbejder oplæg til diskussion.

Der anvendes cases, og praksis inddrages i al undervisning.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes som et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Forsvarsakademiet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel masteruddannelse eller tilmelde dig enkelte fag. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Hvis du vil tage en fuld masteruddannelse, er grundfag, workshops, certifikatprojekt samt masterprojekt obligatoriske.

Derudover vælger du profilfag og valgfag.

1. semester (15 ECTS)

Du følger tre grundfag:

 • From cold war espionage to cyberwars: History, theory, and practice of intelligence and cybersecurity
 • Governance and strategic decision-making in times of transformational change
 • Digital dilemmas of human data: Dependency, necessity, and privacy

2. semester (15 ECTS)

Du følger profilfag/valgfag og deltager i workshop. Semesteret afsluttes med et certifikatprojekt:

 • Workshop: Foresight analysis
 • Profilfag
  • Intelligence: Intelligence analysis eller
  • Cyberstudier: Cyber and information security eller
  • Almen: Valgfag
 • Certifikatprojekt

3. semester (15 ECTS)

Du deltager i workshop og forberedelse til masterprojektet. Desuden følger du et valgfag:

 • Workshop: Intelligence analysis simulation
 • Masterprojektforberedelse
 • Valgfag

4. semester (15 ECTS)

På 4 semester afslutter du uddannelsen med et masterprojekt, hvor du demonstrerer den indsigt, du har opnået under forløbet.

Valgfag

Kataloget over valgfag opdateres løbende. Du kan fx vælge mellem:

 • Cyber intelligence and international law
 • Cyber operations and cyber war
 • Intelligence failures
 • Warning about war

Læs om fagene på Syddansk Universitets hjemmeside.

Du kan evt. vælge valgfag fra beslægtede masteruddannelser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 4 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige eller humanistiske felt.

Det kan fx være:

 • En professionsbacheloruddannelse som diplomingeniør eller inden for offentlig administration, it, kommunikation, sikkerhed, strategi og økonomi
 • En bachelor- eller kandidatuddannelse inden for statskundskab, jura, psykologi, sprog, økonomi, fysik, matematik, datalogi og softwareudvikling
 • En anden tilsvarende mellemlang videregående uddannelse, diplomuddannelse eller udenlandsk uddannelse på samme niveau

Ansatte i Forsvaret skal være officerer under Forsvarsministeriets myndighedsområde, herunder også Beredskabsstyrelsen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Fx kan du have erfaring med analyse, ledelse, efterretninger, informationssikkerhed, risikohåndtering, forsyningssikkerhed, forretningsudvikling og formidling.

Færdigheder i engelsk

Du skal have tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca 174.000 kr. 

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i intelligence og cyberstudier kan du have job hos såvel offentlige myndigheder som private virksomheder.

Du kan fx arbejde med analyseopgaver hos Forsvaret og efterretningstjenesterne.

Endvidere kan du arbejde med analyse, rådgivning og initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring hos andre dele af den offentlige og private sektor, som påvirkes af trusler på cyberområdet. Fx forsyningsmyndigheder, hospitalsvæsenet og forsikringsbranchen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Armed Drones and Modern Warfare: History, Strategy, and Global Proliferation valgfag 3. semester Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Cybersikkerhedsstyring og cyberkrigsstudier Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Efterretningsanalyse i en digital verden Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Foresight Analysis Workshop Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Gråzone cyberkonflikt: Aktører, handlinger og effekter Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Open Source Intelligence Fleksibel undervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse