uddannelsen til kontrol- og varslingsofficer i flyvevåbnet
Politi og forsvar

Kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet

På uddannelsen til kontrol- og varslingsofficer lærer du at lede, tage ansvar og træffe beslutninger inden for overvågning af dansk luftrum og kontrol af militær flytrafik.

Fakta

Navn:
Kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet
Varighed:
2 år og 4 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav eller uddannet befalingsmand eller løjtnant + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du lærer at identificere luftbilledet, så du kan hjælpe med at gennemføre taktiske luftoperationer, sætte flere fly i luften og koordinere luftrummet mellem både civile og militære myndigheder. Du bliver derudover uddannet i at lede mennesker i pressede situationer og får dyb indsigt i moderne ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

Som færdiguddannet er du med til at gennemføre og lede Forsvarets luftoperationer under blandt andet Flyvevåbnet, NATO og internationale koalitioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til kontrol- og varslingsofficer består af en tre dele: officersbasisuddannelse, funktionsuddannelse samt diplomuddannelse.

Officersbasisuddannelse

Denne del varer 5 måneder og foregår i Karup i Jylland. Det er en grundlæggende militæruddannelse, som giver dig viden om militære kerneprincipper og de forskellige opgaver under militære operationer. Ledelsesteori er en central del af uddannelsen, og du lærer om organisation og opgaver inden for Flyvevåbnet.

Funktionsuddannelse

På funktionsuddannelsen, der varer 11 måneder, specialiserer du dig inden for kontrol- og varsling. Du lærer at koordinere luftrummet med både civile og militære myndigheder og får en forståelse for Flyvevåbnets centrale område, flyvning, samt kontrol- og varslingsofficerens daglige virke.

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og omfatter følgende:

 • Fighter Controller
 • Introduktion til flyoperationer
 • Fighter Allocater

Diplomuddannelse

Denne del varer 12 måneder og foregår i København. Fokus er på militær ledelse, militær strategi og militære operationer. Du lærer blandt andet at planlægge og gennemføre luftoperationer og lede dine underordnede. I uddannelsen inddrages de erfaringer, som du har opnået ved tjenste og funktionsuddannelse i Flyvevåbnet.

Du undervises blandt andet i emnerne:

 • Forsvarets rolle i samfundet
 • Militære operationer
 • Officeren og krigen
 • Militær ledelse og styring
 • Militær strategi

Undervisning i engelsk indgår i de øvrige emner. Læs mere om diplomuddannelsen.

Uddannelsen til officer stiller krav til såvel fysisk som psykisk form og udvikling.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang uddannelse

Du skal have gode kundskaber i dansk og engelsk.

Du skal desuden opfylde følgende:

Andre veje

Du kan også kvalificere dig til optagelse på Flyvevåbnets officersuddannelse ved at gennemføre en akademiuddannelse. Akademiuddannelsen er for dig, der har haft minimum 2 års tjeneste som mellemleder (sergent eller løjtnant) i Flyvevåbnet og ønsker at blive officer. Læs mere om akademieuddannelsen på Forsvarets hjemmeside.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesforløb, som omfatter:

 • Helbredsundersøgelse
 • Intelligenstest
 • Personlighedstest
 • Fysisk test, herunder løbetest og styrketest​

Prøverne foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge om optagelse på karriere.forsvaret.dk. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen udgør ca. 22.500 kr. om måneden.

Som færdiguddannet vil din løn være ca. 30.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Som officer kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Et avancement, der er tæt knyttet til større ansvar og større kompleksitet i opgaverne.

Med officersuddannelsen kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Læs evt. mere om master i militære studier.

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:
karriere.forsvaret.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information