Politi og forsvar

Politikadet

På uddannelsen til politikadet lærer du at løse politimæssige opgaver inden for grænsekontrol og bevogtning.

Fakta

Navn:
Politikadet
Varighed:
6 mdr.
Adgangskrav:
Dansk statsborger, kørekort, helbredsattest
Økonomi:
SU

Konflikthåndtering og magtanvendelse indgår i uddannelsen sammen med bl.a. sprogundervisning i engelsk og tysk.

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge ind på politiets basisuddannelse og blive ansat som og uddannet til politibetjent.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til politikadet tager seks måneder og klæder dig på til at indgå i politistyrken og løse vigtige samfundsopgaver. 

Grænsekontrol og bevogtning

På uddannelsen har du fag, der giver dig specialviden inden for grænsekontrol og bevogtning, som bliver dine primære opgaver som færdiguddannet. 

Du kommer også gennem nogle af de grundlæggende fag i uddannelsen til politibetjent.

Fag

På uddannelsen har du følgende fag:

 • Bevogtningstjeneste
 • Fysisk uddannelse, magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Færdselslære
 • Førstehjælp
 • Grænse- og udlændingekontrol
 • Køreuddannelse
 • Myndighedsudøvelse
 • Politijura
 • Politiprofessionen
 • Psykologi
 • Skydeuddannelse
 • Sprogundervisning (engelsk)

Undervisning

Undervisningen er praktisk betonet og præget af tværfaglige temaer og stor afveksling i undervisningsformen.

En undervisningsdag kan veksle mellem fysisk træning, gruppeopgaver, klasseundervisning og øvelser under åben himmel.

Praktik

Der er indlagt besøg på en politistation i løbet af uddannelsen. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med tre praktiske prøver og en kombineret praktisk og skriftlig prøve.

Der er også tre prøver undervejs i uddannelsen.

Adgangskrav

For at komme i betragtning som politikadet skal du leve op til en række personlige, fysiske, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav.

Læs mere

Du kan læse om de konkrete adgangskrav på Politiskolens hjemmeside: 

Om adgangskrav på Politiskolen

Optagelse

For at blive optaget på Politiskolen skal du igennem en et optagelsesforløb, der består af: 

 1. Indsendelse af en motiveret ansøgning samt evt. helbredsoplysninger 
 2. Optagelsesprøve over to dage
 3. Helbredundersøgelse og sikkerhedsgodkendelse

Optagelsesforløbet varer cirka to måneder regnet fra ansøgningsfristens udløb, til du får endelig besked med tilbud om studieplads og ansættelse.

Ansøgningsfrist

Du kan søge ind på politikadet-uddannelsen flere gange om året. Ansøgningsfristen varierer.

Der er studiestart i marts, juni, september og december.  

Optagelsesprøve

Hvis politiet på baggrund af din ansøgning finder, at du er kvalificeret, bliver du inviteret til en optagelsesprøve. 

Prøven foregår over to dage og består af:

 • En farvesynstest
 • En fysisk prøve
 • En skriftlig prøve i dansk
 • En samarbejdsopgave
 • En individuel samtale

Læs mere

Om ansøgning, frister og optagelse på Politiskolen 

 

Uddannelsessteder

Du kan uddanne dig til politikadet på Politiskolen i Brøndby og Vejle.

Læs mere 

Om uddannelsen til politikadet på Politiskolen

På Politiskolen kan du også videreuddanne dig til politibetjent. Læs mere i UG-artiklen Politibetjent

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere

Om Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som politikadet har du politimyndighed inden for politikadettens opgaveområder, der er grænsekontrol og bevogtningsopgaver.

Grænsekontrol og bevogtning

Du kommer til at arbejde i en af de politikredse, der løser grænsekontrolopgaver eller større bevogtningsopgaver.

I 2022 er det:

 • Københavns Politi
 • Nordsjællands Politi 
 • Syd- og Sønderjyllands Politi
 • Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Transport og ledsagelse af personer

Du kan også ledsage arrestanter fx til retsmøder eller til behandling på hospitalet. Eller udlændinge ud af Danmark. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Vagt, sikkerhed og overvågning

Mere uddannelse

Uddannelsen og arbejdet som politikadet giver dig et godt grundlag for et videre forløb frem mod at blive politibetjent.

Når du og din ledelse vurderer, at du er klar, kan du søge om optagelse på Politiskolens overbygningsuddannelse for politikadetter.

Læs om overbygningsuddannelsen for politikadetter på Politiskolens hjemmeside 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information