Politi og forsvar

Politikadet

Uddannelsen til politikadet har fokus på grænsekontrol og bevogtning.

Fakta

Navn:
Politikadet
Varighed:
6 mdr.
Adgangskrav:
Dansk statsborger, kørekort, helbredsattest
Økonomi:
SU

På uddannelsen til politikadet lærer du at løse politimæssige opgaver inden for grænsekontrol og bevogtning. Konflikthåndtering og magtanvendelse indgår i uddannelsen sammen med bl.a. sprogundervisning i engelsk og tysk.

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge ind på politiets basisuddannelse og blive ansat som og uddannet til politibetjent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Politikadetuddannelsen varer 6 måneder og gennemføres på Politiskolen i København (Brøndby) og Vejle.

Som politikadet bliver du uddannet til at medvirke til at sikre ro og orden i Danmark. Uddannelsen giver dig kvalifikationer til at løse politimæssige opgaver i forbindelse med grænsekontrol, bevogtning og transport af frihedsberøvede.

På politiets kadetuddannelse vil du på en række områder få en uddannelse, der svarer til politiets basisuddannelse. Det gælder fx inden for de beredskabsfaglige områder som bevogtning samt magtanvendelse og konflikthåndtering.

I uddannelsen indgår følgende fagelementer:

 • Politiprofessionen
 • Myndighedsudøvelse
 • Grænse- og udlændingekontrol
 • Bevogtningstjeneste
 • Færdselslære
 • Politijura
 • Køreuddannelse
 • Førstehjælp

Praksisbesøg og skydeuddannelse indgår i uddannelsen, som desuden omfatter sprogundervisning i engelsk og tysk. 

Du afslutter uddannelsen med en eksamen.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til politikadet skal du opfylde følgende krav:

 • Være fyldt 18 år, når uddannelsen starter
 • Være dansk statsborger eller have søgt om dansk statsborgerskab
 • Have et godt helbred og være i god fysisk form
 • Være god til at kommunikere på dansk
 • Have kørekort til personbil
 • Have en passende fremtoning (visse tatoveringer accepteres ikke)
 • Kunne sikkerhedsgodkendes

Politiet lægger vægt på, at du er ustraffet og ikke har brugt doping. Det er desuden vigtigt, at du er psykisk og fysisk robust.

Optagelse

For at blive optaget skal du bestå en række prøver:

 • En fysisk prøve
 • En farvesynstest
 • En skriftlig prøve i dansk
 • En samarbejdsopgave
 • En individuel samtale

Du skal desuden til en helbredsundersøgelse hos din egen læge, og du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Du sender din online-ansøgning til Rigspolitiet via www.politi.dk/politiskolen. Her kan du også læse mere om optagelsesprøver, ansøgningsfrist mv.

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget, og du skal selv sørge for bolig under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Når du har gennemført politikadetuddannelsen med et tilfredsstillede resultat, vil du få tilbudt job i en af de politikredse, der løser opgaver inden for grænsekontrol og/eller bevogtning. Det er for tiden Københavns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Som politikadet vil du blive tilbudt relevant efter- og videreuddannelse, så du til stadighed har kompetencerne til at løse dine politifaglige opgaver.

Hvis du ønsker at videreuddanne dig yderligere til politibetjent, kan du søge ind på politiets basisuddannelse og blive ansat som politibetjent.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information