Politi og forsvar

Politikadet

Uddannelsen til politikadet har fokus på grænsekontrol og bevogtning.

Fakta

Navn:
Politikadet
Varighed:
6 mdr.
Adgangskrav:
Dansk statsborger, kørekort, helbredsattest
Økonomi:
SU

På uddannelsen til politikadet lærer du at løse politimæssige opgaver inden for grænsekontrol og bevogtning. Konflikthåndtering og magtanvendelse indgår i uddannelsen sammen med bl.a. sprogundervisning i engelsk og tysk.

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge ind på politiets basisuddannelse og blive ansat som politibetjent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Politikadetuddannelsen varer 6 måneder og gennemføres på Politiskolen i Brøndby og i Fredericia.

Som politikadet bliver du uddannet til at medvirke til at sikre ro og orden i Danmark. Uddannelsen giver dig kvalifikationer til at løse politimæssige opgaver i forbindelse med grænsekontrol, bevogtning og transport af frihedsberøvede.

På politiets kadetuddannelse vil du på en række områder få en uddannelse, der svarer til politiets basisuddannelse. Det gælder fx inden for de beredskabsfaglige områder som bevogtning samt magtanvendelse og konflikthåndtering.

I uddannelsen indgår følgende fagelementer:

 • Politiprofessionen
 • Myndighedsudøvelse
 • Grænse- og udlændingekontrol
 • Bevogtningstjeneste
 • Færdselslære
 • Politijura
 • Køreuddannelse
 • Førstehjælp

Praksisbesøg og skydeuddannelse indgår i uddannelsen, som desuden omfatter sprogundervisning i engelsk og tysk. 

Du afslutter uddannelsen med en eksamen.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til politikadet skal du opfylde følgende krav:

 • Have et godt helbred
 • Have kørekort til personbil
 • Have dansk statsborgerskab
 • Være fyldt 18 år ved studiestart

Politiet lægger vægt på, at du er ustraffet, og at du er psykisk og fysisk robust.

Optagelse

For at blive optaget skal du bestå følgende:

 • Fysisk prøve
 • Farvesynstest
 • Skriftlig dansk forståelses- og stavetest
 • Samarbejdsopgave
 • Individuel samtale

Du skal desuden til en helbredsundersøgelse hos din egen læge, og du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Du sender din online-ansøgning til Rigspolitiet via www.politi.dk/politiskolen. Her kan du også læse mere om optagelsesprøver, ansøgningsfrist mv.

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget, og du skal selv sørge for bolig under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Når du har gennemført politikadetuddannelsen med et tilfredsstillede resultat, vil du få tilbudt job i en af de politikredse, der løser grænsekontrolopgaver og/eller større bevogtningsopgaver. Det er for tiden Københavns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Som politikadet vil du blive tilbudt relevant efter- og videreuddannelse, så du til stadighed har kompetencerne til at løse dine politifaglige opgaver.

Hvis du ønsker at videreuddanne dig yderligere til politibetjent, kan du søge ind på politiets basisuddannelse og blive ansat som politibetjent.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information