job og arbejdsmarkedet i Danmark

Vagt, sikkerhed og overvågning

Arbejde inden for området vagt, sikkerhed og overvågning handler alt sammen om at sikre det enkelte menneskes liv og ejendom imod tyveri, katastrofer og krig ved at holde øje med, hvad der sker, så ulykkerne helt undgås.

Desuden handler det om at sikre samfundets værdier, frihed og selvstændighed samt, ikke mindst, den enkelte borgers sikkerhed og ejendom.

Og endelig handler det om at udbedre skaderne og finde årsagerne, når forbrydelserne og ulykkerne alligevel sker.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.