professionsbachelor i politivirksomhed
Politi og forsvar

Politibetjent

For at blive uddannet til politibetjent skal du ansættes og uddannes i politiet. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Politiskolen i København og praktik på en politistation.

Fakta

Navn:
Politiets Grunduddannelse
Andre betegnelser:
Professionsbachelor i politivirksomhed
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Fyldt 21 år, dansk statsborger, kørekort, helbredsattest, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
SU i skoleperioder, løn i praktikperioder

Undervisningen på politiskolen er tematiseret og tager udgangspunkt i cases, hvor en række problemer skal løses. Der undervises i både politiorienterede fag og i almene fag. Du får bl.a. viden om polititeori, udenrigstjeneste, kriminologi samt identifikation af narkotika. På den almene del undervises du i fx strafferet, psykologi, personaleforhold og ledelse.

Som uddannet politibetjent har du mulighed for at søge ind hos de forskellige enheder i politiet. Det kan bl.a. være inden for beredskab og efterforskning. Du har også mulighed for at søge ind hos nogle af de specialafdelinger, som ligger under Rigspolitiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Politiets grunduddannelse består af fem moduler, der strækker sig over tre år:

 • Modul 1: Uddannelse på Politiskolen (33 uger)
 • Modul 2: Praktik i en politikreds (22 uger)
 • Modul 3: Uddannelse på Politiskolen (22 uger)
 • Modul 4: Praktik i en politikreds (22 uger)
 • Modul 5: Uddannelse på Politiskolen (33 uger)

På modul 1 (Politiskolen) bliver du sat ind i uddannelsens opbygning og fagområder, og du bliver introduceret i politiarbejdets formål, opgaver og metoder. Du undervises i bl.a. følgende emner:

 • Fag og profession
 • Trafikkultur
 • Magt og autoritet
 • Voldsomme hændelser

Derudover følger du kurser i blandt andet praktisk polititjeneste, skydeteknik, køreteknik og udrykningskørsel, førstehjælp, smitteforebyggelse, fysisk træning og konflikthåndtering.

På modul 3 (Politiskolen) undervises du i emner som fx:

 • Politiorganisation, kultur og etik
 • Individ og samfund
 • Danmark som demokratisk retsstat

Sideløbende følger du 2.del af kurserne i praktisk polititjeneste, skydeteknik, fysisk træning og konflikthåndtering. Du tager også kurser i efterforskning og politijura.

På modul 5 (Politiskolen) lærer du at arbejde selvstændigt med problemstillinger inden for forebyggelse. Arbejdet foregår inden for forskellige temaer som fx:

 • Udsatte grupper
 • Politi og kulturel mangfoldighed
 • Forbrýdelse og straf

Sideløbende følger du igen kurser i efterforskning, fysisk træning mv.

Modul 2 og 4 foregår som praktik ude i forskellige politikredse, hvor du får mulighed for at arbejde i lokalpolitiet og afprøve din viden og dine færdigheder inden for blandt andet patruljekørsel, sagsbehandling, trafikkontrol, efterforskning af kriminalitet og forebyggelse.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du:

 • Være fyldt 21 år
 • Være dansk statsborger eller have søgt om dansk statsborgerskab
 • Have kørekort til bil og være en rutineret billist
 • Have en gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx, hf eller eux) med fagene dansk A, samfundsfag C og engelsk B med minimum karakteren 4 i mundtlig engelsk 
 • eller en erhvervsuddannelse samt minimum hf-enkeltfagene dansk A, samfundsfag C og engelsk B (med minimum karakteren 4 i mundtlig engelsk)
 • eller have faglige kvalifilkationer, der kan sidestilles med ovenstående. Rigspolitiet skal samtidig vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen

Som minimum skal du have karakteren 4 i mundtlig engelsk (B-niveau). Du kan evt. optages med karakteren 02, hvis du kan dokumentere, at dine engelskkundskaber efterfølgende er forbedret.

Politiet lægger vægt på, at du er ustraffet. Du skal have gode analytiske evner, gode kommunikationsevner og være god til at skrive. Du skal endvidere have et godt kendskab til it, være god til at svømme og god til at yde førstehjælp.

Desuden lægges der vægt på, at du er psykisk og fysisk robust, har et normalt syn samt at du som kvindelig ansøger er mindst 164 cm høj og som mandlig ansøger er mindst 172 cm høj.

Endelig skal du bestå prøveforløbet med tilfredsstillende resultat.

Optagelse

For at blive optaget skal du bestå en række prøver:

 • Skriftlig prøve i dansk
 • En fysisk prøve med test af koordinationsevne, kondition og løb
 • En samarbejdsøvelse, hvor du vurderes i forhold til bl.a. initiativ, social adfærd og overblik
 • En personlig samtale

Du skal endvidere til en helbredsundersøgelse hos din egen læge.

Du sender din online-ansøgning til Rigspolitiet via www.politiskolen.dk. Her kan du også læse mere om optagelsesprøver, ansøgningsfrister mv.

Økonomi

Der er mulighed for SU i skoleperioderne og løn i praktikperioderne.

Begyndelseslønnen er ca. 23.700 kr. brutto pr. måned. Du får tillæg for tjeneste på skiftende tidspunkter, hvilket giver ca. 3.000 kr. ekstra om måneden.

Du skal selv sørge for bolig, da der ikke hører kollegium til skolen.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet politibetjent bliver du tilknyttet en politistation et sted i landet. Du har mulighed for at arbejde i beredskabet, i efterforskningen eller søge tjeneste i færdselspolitiet eller andre af politiets specialafdelinger.

I 2012 var 99 procent af 270 nyuddannede polititjenestemænd i beskæftigelse eller under uddannelse på højere niveau. Se forklaring på tallene.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Vold, tyverier og optøjer er ikke det eneste, som 23-årige Kirstine Mathiesen skal lære at...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Ansatte i forsvaret og politiet har til opgave at passe på folket og på landet.

Skal du til at søge optagelse?
Skal du til at søge optagelse?

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.