professionsbachelor i politivirksomhed
Politi og forsvar

Politibetjent

For at blive uddannet til politibetjent skal du ansættes i politiet. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Politiskolen og praktik i en politikreds.

Fakta

Navn:
Politibetjent
Andre betegnelser:
Politiets basisuddannelse
Varighed:
2 år 4 mdr.
Adgangskrav:
Fyldt 21 år, dansk statsborger, kørekort, helbredsattest, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
SU i skoleperioder, løn i praktikperioder

Uddannelsen klæder dig på til at håndtere politiets daglige opgaver og giver dig også indblik i efterforskning og forbyggende arbejde.

Bl.a. får du viden om polititeori, kriminologi samt identifikation af narkotika. Du får også undervisning i fx strafferet, psykologi og ledelse.

Som uddannet politibetjent har du mulighed for at søge ind hos de forskellige enheder i politiet. Det kan bl.a. være inden for beredskab og efterforskning. Du har også mulighed for at søge ind hos nogle af Rigspolitiets specialafdelinger.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Politiets basisuddannelse varer to år og fire måneder. Undervisningen på Politiskolen er tematiseret og tager udgangspunkt i cases, hvor en række problemer skal løses. Du får undervisning i både politiorienterede fag og i almene fag.

Fag

På uddannelsen har du fag som fx:

 • Afhøring
 • Fysisk uddannelse, magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Færdselsloven
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende køreteknik og udrykningskørsel
 • Konflikthåndtering
 • Kriminalteknik – sporsikring og gerningsstedsdisciplin
 • Politijura
 • Psykologiske emner
 • Skydeteknik
 • Vold, færdsel og politiidentitet i et efterforsknings- og samfundsperspektiv

Undervisning

Undervisningen er inddelt i tre semestre og veksler mellem skole- og praktikophold. 

Skoleophold

Første og tredje semester foregår på Politiskolen.

Første semester varer 11 måneder. Her lærer du om politiets arbejde og grundlæggende metoder.

Tredje semester varer seks måneder. Her går du i dybden med politiopgaverne bl.a. gennem et grundforløb, hvor du fx lærer om straffeprocessen, hadforbrydelser og udsatte borgere. Du har også forløb om seksual- og narkoforbrydelser.

Praktik 

Andet semester foregår på en politistation og varer 11 måneder, hvor du bruger din viden fra første semester i praksis. Sammen med en erfaren politibetjent kører du patrulje og skriver rapporter. Du får også indblik i efterforskning og forbyggende arbejde.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt. Her skal du vise, at du ved brug af teori og metode selvstændigt kan arbejde med en selvvalgt problemstilling i politiarbejdet.

Adgangskrav

For at komme i betragtning som politibetjent skal du leve op til en række personlige, fysiske, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav.

Læs mere

Om de konkrete adgangskrav på Politiskolens hjemmeside

Optagelse

For at blive optaget på Politiskolen skal du igennem en et optagelsesforløb, der består af:

 • Indsendelse af en motiveret ansøgning samt evt. helbredsoplysninger
 • Optagelsesprøve over to dage
 • Helbredundersøgelse og sikkerhedsgodkendelse

Optagelsesforløbet varer cirka to måneder regnet fra ansøgningsfristens udløb, til du får endelig besked med tilbud om studieplads og ansættelse.

Ansøgningsfrist

Du kan søge ind på politikadet-uddannelsen flere gange om året. Ansøgningsfristen varierer.

Der er studiestart i februar, maj, august og november.

Optagelsesprøve

Hvis politiet på baggrund af din ansøgning finder, at du er kvalificeret, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.

Prøven foregår over to dage og består af:

 • En farvesynstest
 • En fysisk prøve
 • En skriftlig prøve i dansk
 • En samarbejdsopgave
 • En individuel samtale

Læs mere

Om ansøgning, frister og optagelsesprøverne på Politiets hjemmeside

Uddannelsessteder

Du kan uddanne dig til politibetjent på Politiskolen i Brøndby og Vejle.

Læs mere

Om uddannelsen til politibetjent på Politiskolen

Politiskolen udbyder også en seks måneder lang uddannelse til politikadet. Læs mere i UG-artiklen Politikadet.

Økonomi

Der er mulighed for SU i skoleperioderne og løn i praktikperioden, der varer 11 måneder og ligger i andet semester. 

Praktiklønnen er ca. 25.000 kr. + ca. 3.000 kr. i tillæg for tjeneste aften/nat og weekend (2022).

Læs mere i artiklerne:

Fremtidsmuligheder

Som politibetjent har du mulighed for en række forskellige karriereforløb i politiet via efter-, videre- og lederuddannelse af vekslende varighed og form.

Politiet har fire centrale karrierespor:

 • Beredskab
 • Efterforskning
 • Efterretning og analyse
 • Forebyggelse.

Hvert karrierespor indeholder mange karriereveje.

Sideløbende får du vedligeholdende træning i bl.a. skydning, kørsel, førstehjælp og håndtering af farlige gerningsmænd.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Vagt, sikkerhed og overvågning

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information