professionsbachelor i politivirksomhed
Politi og forsvar

Politibetjent

For at blive uddannet til politibetjent skal du ansættes og uddannes i politiet. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Politiskolen i København og praktik på en politistation.

Fakta

Navn:
Politiets Grunduddannelse
Andre betegnelser:
Professionsbachelor i politivirksomhed
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Fyldt 21 år, dansk statsborger, kørekort, helbredsattest, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
SU i skoleperioder, løn i praktikperioder

Undervisningen på Politiskolen er tematiseret og tager udgangspunkt i cases, hvor en række problemer skal løses. Der undervises i både politiorienterede fag og i almene fag. Du får bl.a. viden om polititeori, udenrigstjeneste, kriminologi samt identifikation af narkotika. På den almene del undervises du i fx strafferet, psykologi, personaleforhold og ledelse.

Som uddannet politibetjent har du mulighed for at søge ind hos de forskellige enheder i politiet. Det kan bl.a. være inden for beredskab og efterforskning. Du har også mulighed for at søge ind hos nogle af de specialafdelinger, som ligger under Rigspolitiet.

Bemærk: Som følge af nyt politiforlig er uddannelsen under ændring.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Politiets grunduddannelse består af fem moduler, der strækker sig over tre år:

 • Modul 1: Uddannelse på Politiskolen (33 uger)
 • Modul 2: Praktik i en politikreds (22 uger)
 • Modul 3: Uddannelse på Politiskolen (22 uger)
 • Modul 4: Praktik i en politikreds (22 uger)
 • Modul 5: Uddannelse på Politiskolen (33 uger)

På modul 1 (Politiskolen) bliver du sat ind i uddannelsens opbygning og fagområder, og du bliver introduceret i politiarbejdets formål, opgaver og metoder. Du undervises i bl.a. følgende emner:

 • Fag og profession
 • Trafikkultur
 • Magt og autoritet
 • Voldsomme hændelser

Derudover følger du kurser i blandt andet praktisk polititjeneste, skydeteknik, køreteknik og udrykningskørsel, førstehjælp, smitteforebyggelse, fysisk træning og konflikthåndtering.

På modul 3 (Politiskolen) undervises du i emner som fx:

 • Politiorganisation, kultur og etik
 • Individ og samfund
 • Danmark som demokratisk retsstat

Sideløbende følger du 2.del af kurserne i praktisk polititjeneste, skydeteknik, fysisk træning og konflikthåndtering. Du tager også kurser i efterforskning og politijura.

På modul 5 (Politiskolen) lærer du at arbejde selvstændigt med problemstillinger inden for forebyggelse. Du kommer bl.a. til at arbejde med temaer som:

 • Udsatte grupper
 • Politi og kulturel mangfoldighed
 • Forbrýdelse og straf

Sideløbende følger du igen kurser i efterforskning, fysisk træning mv.

Modul 2 og 4 foregår som praktik i landets politikredse, hvor du får mulighed for at arbejde i lokalpolitiet og afprøve din viden og dine færdigheder inden for blandt andet patruljekørsel, sagsbehandling, trafikkontrol, efterforskning af kriminalitet og forebyggelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på Politiskolen skal du:

 • Være fyldt 21 år
 • Være dansk statsborger eller have søgt om dansk statsborgerskab
 • Have kørekort til bil og være en rutineret billist
 • Have en gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx, hf eller eux) med fagene dansk A, engelsk B og samfundsfag C
 • eller have en erhvervsuddannelse samt minimum hf-enkeltfagene dansk A, engelsk B og samfundsfag C
 • eller have faglige kvalifilkationer, der kan sidestilles med ovenstående. Rigspolitiet skal samtidig vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen

Du skal som minimum have karakteren 4 i henholdsvis dansk på A-niveau, mundtlig engelsk på B-niveau og samfundsfag på C-niveau. Karakteren 02 kan accepteres, hvis du kan dokumentere, at du efterfølgende har forbedret dine kundskaber i det pågældende fag.

Politiet lægger vægt på, at du er ustraffet, og at du har gode evner for bl.a. samarbejde, kommunikation og analytisk tænkning.

Desuden lægges der vægt på, at du er psykisk og fysisk robust, har et normalt syn samt at du som kvindelig ansøger er mindst 164 cm høj og som mandlig ansøger er mindst 172 cm høj.

Endelig skal du bestå prøveforløbet med tilfredsstillende resultat.

Optagelse

For at blive optaget skal du bestå en række prøver:

 • En fysisk prøve
 • En skriftlig prøve i dansk
 • En samarbejdsopgave
 • En personlig samtale

Du skal endvidere til en helbredsundersøgelse hos din egen læge.

Du sender din online-ansøgning til Rigspolitiet via www.politiskolen.dk. Her kan du også læse mere om optagelsesprøver, ansøgningsfrister mv.

Økonomi

Der er mulighed for SU i skoleperioderne og løn i praktikperioderne.

Begyndelseslønnen er ca. 23.700 kr. brutto pr. måned. Du får tillæg for tjeneste på skiftende tidspunkter, hvilket giver ca. 3.000 kr. ekstra om måneden.

Du skal selv sørge for bolig.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet politibetjent bliver du tilknyttet en politistation. Du har mulighed for at arbejde i beredskabet, i efterforskningen eller søge tjeneste i færdselspolitiet eller andre af politiets specialafdelinger.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Vold, tyverier og optøjer er ikke det eneste, som 23-årige Kirstine Mathiesen skal lære at takle...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse på videregående uddannelse
Optagelse på videregående uddannelse

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.