professionsbachelor i politivirksomhed
Politi og forsvar

Politibetjent

For at blive uddannet til politibetjent skal du ansættes i politiet. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Politiskolen og praktik i en politikreds.

Fakta

Navn:
Politibetjent
Andre betegnelser:
Politiets basisuddannelse
Varighed:
2 år 4 mdr.
Adgangskrav:
Fyldt 21 år, dansk statsborger, kørekort, helbredsattest, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
SU i skoleperioder, løn i praktikperioder

Undervisningen på Politiskolen er tematiseret og tager udgangspunkt i cases, hvor en række problemer skal løses. Der undervises i både politiorienterede fag og i almene fag. Du får bl.a. viden om polititeori, udenrigstjeneste, kriminologi samt identifikation af narkotika. På den almene del undervises du i fx strafferet, psykologi, personaleforhold og ledelse.

Som uddannet politibetjent har du mulighed for at søge ind hos de forskellige enheder i politiet. Det kan bl.a. være inden for beredskab og efterforskning. Du har også mulighed for at søge ind hos nogle af de specialafdelinger, som ligger under Rigspolitiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Politiets basisuddannelse var 2 år og 4 måneder og veksler mellem skole- og praktikophold. Uddannelsen er bygget op omkring 3 semestre. 

Første semester varer 11 måneder og foregår på Politiskolen, der ligger i København (Brøndby) og Vejle. Her introduceres du i dagligdags politiopgaver og undervises i bl.a.:

 • Patruljetjeneste
 • Kriminalteknik – sporsikring og gerningsstedsdisciplin
 • Førstehjælp
 • Afhøring
 • Færdselsloven
 • Politijura
 • Konflikthåndtering

Andet semester foregår på en politistation og varer 11 måneder. Her skal du bruge din viden fra første semester i praksis. Sammen med en erfaren politibetjent kører du patrulje og skriver rapporter, samtidig med at du får indblik i efterforskning og forbyggende arbejde.

Tredje semester foregår igen på Politiskolen og varer 6 måneder. Her går du i dybden med politiopgaver og arbejder med teori og metode. Du undervises i bl.a.:

 • Mobilt indsatskoncept
 • Vold, færdsel og politiidentitet i et efterforsknings- og samfundsperspektiv
 • Politi og kulturel mangfoldighed
 • Aktuel kriminalitet
 • Fysisk uddannelse, magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Skydeteknik

Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Her skal du vise, at du ved brug af teori og metode selvstændigt kan arbejde med en selvvalgt problemstilling i politiarbejdet.

Adgangskrav

For at blive optaget på Politiskolen skal du have uddannelsesmæssige, faglige og personlige kvalifikationer, der gør dig i stand til at gennemføre politiets basisuddannelse. Du skal:

 • have gennemført en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en lignende uddannelse, fx politikadet
 • være fyldt 20 år, når du ansøger om optagelse (21 år, når du starter)
 • være dansk statsborger eller have søgt om dansk statsborgerskab
 • have et godt helbred og være i god fysisk form
 • have kørekort til bil og være en rutineret billist
 • have en passende fremtoning (visse tatoveringer accepteres ikke)
 • kunne sikkerhedsgodkendes
 • forberede dig på kravene i adgangsprøven

Politiet lægger vægt på, at du er ustraffet og ikke har brugt doping, og at du har gode evner for bl.a. samarbejde, kommunikation og analytisk tænkning. Det er desuden vigtigt, at du er psykisk og fysisk robust.

Endelig skal du bestå prøveforløbet med tilfredsstillende resultat.

Optagelse

For at blive optaget skal du bestå en række prøver:

 • En fysisk prøve
 • En farvesynstest
 • En skriftlig prøve i dansk
 • En samarbejdsopgave
 • En individuel samtale

Du skal endvidere til en helbredsundersøgelse hos din egen læge, og du skal sikkerhedsgodkendes.

Du sender din online-ansøgning til Rigspolitiet via www.politi.dk/politiskolen. Her kan du også læse mere om optagelsesprøver, ansøgningsfrist mv.

Økonomi

Der er mulighed for SU i skoleperioderne og løn i praktikperioderne.

Begyndelseslønnen er ca. 25.000 kr. brutto pr. måned. Når du er færdig med basisuddannelsen og bliver fastansat, er grundlønnen ca. 25.000 kr. om måneden. Dertil kommer tillæg for aften- og nattearbejde samt weekendarbejde.

Du skal selv sørge for bolig under basisuddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Du som politibetjent mulighed for en række forskellige karriereforløb i politiet via efter-, videre- og lederuddannelse af vekslende varighed og form (såvel intern som ekstern uddannelse).

Centrale karriereveje er inden for områderne beredskab, efterforskning, efterretning og analyse samt forebyggelse.

Sideløbende får du vedligeholdende træning i bl.a. skydning, kørsel, førstehjælp og håndtering af farlig gerningsmand.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information