Politi og forsvar

Fængselsbetjent

For at blive uddannet til fængselsbetjent skal du ansættes i Kriminalforsorgen. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Kriminalforsorgens uddannelsescenter og praktik i et fængsel.

Fakta

Navn:
Fængselsbetjent
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Fyldt 21 år, EØS-statsborger, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
SU i skoleperioder, elevløn i praktikperioder

Uddannelsen til fængselsbetjent kvalificerer dig til at kunne opretholde orden og sikkerhed i fængslerne. Du lærer også at støtte og motivere de indsatte til personlig og social udvikling.

Som uddannet fængselsbetjent har du mulighed for fast ansættelse i Kriminalforsorgen, hvor du vil komme til at arbejde på en af de ca. 85 arbejdspladser over hele landet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til fængselsbetjent varer tre år og veksler mellem teori i form af 3 skolemoduler på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter og praksis på et tjenestested.

På skolemodulerne undervises du i flg. emner:

 • Etik og professionalisme
 • Indsatte og institutioner
 • Motivation, støtte og forandring
 • Lovgivning, regler og procedurer
 • Konflikthåndtering, kontrol og sikkerhed, herunder idræt

​Praktiktiden omfatter bl.a. to ugers sidemandoplæring, og du er tilknyttet en praktikvejleder under hele uddannelsen.

Du afslutter uddannelsen med eksamen.

Under uddannelsen er du ansat som fængselsbetjent på prøve. Det betyder, at du skal håndtere de fleste opgaver på lige fod med andre betjente – dog under hensyntagen til de uddannelsesmæssige behov. Gennemføres og bestås uddannelsen, er du efterfølgende garanteret ansættelse som fængselsbetjent.

Har du en egnet faglig uddannelse, kan du søge ind på den 2-årige uddannelse til værkmester, hvor man arbejder med de ansattes beskæftigelse i fængslernes værksteder, køkkener og gartnerier.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • Være fyldt 21 år
 • Være lovlydig
 • Have indfødsret i EØS (alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein)
 • Have et godkendt førstehjælpsbevis (kan evt. tages i begyndelsen af uddannelsen)

Du skal opfylde et af følgende uddannelsesmæssige krav:

 • Have en erhvervsuddannelse​ eller anden sammenlignelig uddannelse
 • Have en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • Have bestået dansk C, samfundsfag C, engelsk C og et valgfag C samt have mindst 3 års erhvervserfaring
 • Have det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) eller et realkompetencebevis fra VUC med opfyldelse af ovenstående punkts faglige mål

Du skal derudover være i god fysisk form og have et godt helbred.

Optagelse

For at blive optaget skal du bestå følgende:

 • Bestå en fysisk prøve
 • Besvare to online-test
 • Deltage i et personligt interview

​Du kan læse mere og søge om optagelse på www.kriminalforsorgen.

Økonomi

Der er mulighed for SU i skoleperioderne og løn i praktikperioderne. Lønnen er ca. 20.500 kr. pr. måned plus tillæg.

Fremtidsmuligheder

Efter nogle års ansættelse kan man avancere til mellemleder eller leder. Ved udvælgelsen til lederstillinger lægges der vægt på, at man har gennemført og bestået Kriminalforsorgens interne udvælgelsesforløb og lederuddannelse.

For at blive fængselsinspektør skal man være uddannet jurist.

Mere uddannelse

Se Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Få mere at vide

Dansk Fængselsforbund
www.danskfaengselsforbund.dk

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
www.kriminalforsorgen.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Vold, tyverier og optøjer er ikke det eneste, som 23-årige Kirstine Mathiesen skal lære at takle...

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.