To fængselsbetjente i overvågningsrum
Politi og forsvar

Fængselsbetjent

Uddannelsen til fængselsbetjent kvalificerer dig til at arbejde med indsatte i fængsler. Du lærer at håndtere konflikter og motivere til et liv uden kriminalitet.

Fakta

Navn:
Fængselsbetjent
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Fyldt 21 år, EØS-statsborger, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
Elevløn

Du får fx viden om, hvordan du skaber sikkerhed i et fængsel, og hvordan du støtter de indsatte i at vende tilbage til en almindelig tilværelse, når de bliver løsladt. 

På uddannelsen får du fx undervisning i at støtte indsatte i krise og kolleger i svære situationer samt at håndtere vold og truende adfærd. Du lærer også om lovgivning. 

Som fængselsbetjent kan du få arbejde i en af Kriminalforsorgens institutioner, der ligger over hele landet.

Foto: Kriminalforsorgen

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kriminalforsorgens uddannelsen til fængselsbetjent varer tre år. Den klæder dig på til at arbejde med indsatte i fængsler.

Fag

På uddannelsen lærer du fx:

 • At håndtere konflikter og voldsom adfærd
 • Selvforsvar
 • Om at arbejde med mennesker, som sidder i fængsel
 • Om lovgivning, regler og sagsbehandling
 • Hvordan fængslet påvirker indsatte og ansatte
 • Hvordan du kan støtte indsatte i ikke at begå ny kriminalitet
 • At arbejde med mennesker fra forskellige kulturer
 • At bruge sikkerhedsudstyr

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem undervisning på et af Kriminalforsorgens uddannelsescentre og praktik i et af Danmarks 13 fængsler.

Skoleophold

Hvert studieår indledes med et skoleophold, der varer mellem to og tre måneder. 

Undervisningen består af både klasseundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser og fysisk træning. 

Praktik

​I praktiktiden bliver du lært op i fængselsbetjentens opgaver. Fx hvordan du i praksis skaber sikkerhed og arbejder med relationen til de indsatte.

Du har en praktikvejleder under hele uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter med en eksamen, hvor du sammen med din studiegruppe skal skrive en opgave.
 

Adgangskrav

For at blive uddannet til fængselsbetjent skal du ansættes i Kriminalforsorgen.

Du skal opfylde en række krav for at komme i betragtning til ansættelse/uddannelsen. 

Personlige krav

Du skal:

 • Være fyldt 21 år ved uddannelsens begyndelse
 • Som udgangspunkt være ustraffet
 • Have indfødsret i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein
 • Have et godt fysisk og psykisk helbred (en fysisk test er en del af optagelsen)
 • Fremvise et gyldigt 12-timers førstehjælpsbevis inden for de første tre måneder af uddannelsen. Beviset må højst være tre år gammelt.

Uddannelseskrav

Du skal derudover have: 

 • Gennemført en erhvervsuddannelse (eux, eud, hg) eller lignende uddannelse eller 
 • Gennemført en gymnasial uddannelse (htx, hhx, stx, hf) eller
 • Taget dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på niveau C og haft mindst tre års erhvervserfaring eller  
 • Relevant erhvervserfaring. Kontakt Kriminalforsorgen og få en konkret vurdering af din erfaring.

Optagelse

For at blive optaget på Kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent skal du igennem et optagelsesforløb, der består af følgende:

 1. En ansøgning
 2. En fysisk test
 3. To online-test
 4. Et personligt interview

Ansøgningsfrist

Du kan begynde på uddannelsen til fængselsbetjent fire gange om året: 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober. 

Der er ingen faste ansøgningsfrister. 

Læs mere

​Om ansøgning og optagelse på blivfængselsbetjent.dk

Uddannelsessteder

Du bliver uddannet på et af Kriminalforsorgens uddannelsescentre, der ligger i:

 • Birkerød i Nordsjælland
 • Møgelkær syd for Horsens
 • Nykøbing Falster

Praktikken foregår i et af landets 13 fængsler.

Læs mere

Bliv klogere på uddannelsen fængselsbetjent på Kriminalforsorgens hjemmesider:

 • Blivfængselsbetjent.dk
 • Enverdenindenfor.dk - her kan du fx teste dig selv, se hvornår Kriminalforsorgen besøger en by i nærheden af dig eller komme med ind bag murene på et af Danmarks mest sikre fængsler 

Kriminalforsorgen udbyder også en to år lang uddannelse til transportbetjent. Transportbetjente kan videreuddanne sig til fængselsbetjent. Læs mere i UG-artiklen Transportbetjent

Økonomi

Du får løn under hele uddannelsen til fængselsbetjent.

Læs mere om løn og ansættelsesvilkår på blivfængselsbetjent.dk 

Fremtidsmuligheder

Når du begynder på uddannelsen til fængselsbetjent, bliver du ansat som fængselsbetjent på prøve. Det betyder, at du er garanteret arbejde som fængselsbetjent, hvis du gennemfører uddannelsen.

Når du er færdiguddannet kan du søge specialistfunktioner som fx indsatsleder, hundefører eller konflikthåndteringsinstruktør. Du kan også avancere til leder.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information