Politi og forsvar

Fængselsbetjent

Uddannelsen til fængselsbetjent kvalificerer dig til at kunne opretholde orden og sikkerhed i fængsler.

Fakta

Navn:
Fængselsbetjent
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Fyldt 21 år, EØS-statsborger, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
SU i skoleperioder, elevløn i praktikperioder

For at blive uddannet til fængselsbetjent skal du ansættes i Kriminalforsorgen. Ud over at lære at opretteholde ro og sikkerhed, lærer du også at støtte og motivere de indsatte til personlig og social udvikling. Uddannelsen veksler mellem undervisning på Kriminalforsorgens uddannelsescenter og praktik i et fængsel.

Som uddannet fængselsbetjent har du mulighed for fast ansættelse i Kriminalforsorgen, hvor du vil komme til at arbejde på en af de ca. 85 arbejdspladser over hele landet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til fængselsbetjent varer tre år og veksler mellem skoleundervisning på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter og praktik på et tjenestested. I løbet af praktikperioden er indlagt 8 uger med såkaldt virksomhedsforlagt undervisning. Her undervises du lokalt, hvor du i samarbejde med andre elever arbejder med praksisnære emner.

På skolemodulerne undervises du i flg. emner:

 • Etik og professionalisme
 • Indsatte og institutioner
 • Motivation, støtte og forandring
 • Lovgivning, regler og procedurer
 • Konflikthåndtering, kontrol og sikkerhed, herunder idræt

​Praktiktiden omfatter bl.a. to ugers sidemandoplæring, og du er tilknyttet en praktikvejleder under hele uddannelsen.

Du afslutter uddannelsen med eksamen.

Under uddannelsen er du ansat som fængselsbetjent på prøve. Det betyder, at du skal håndtere de fleste opgaver på lige fod med andre betjente – dog under hensyntagen til de uddannelsesmæssige behov. Gennemføres og bestås uddannelsen, er du efterfølgende garanteret ansættelse som fængselsbetjent.

Har du en egnet faglig uddannelse, kan du søge ind på den 2-årige uddannelse til værkmester, hvor man arbejder med de ansattes beskæftigelse i fængslernes værksteder, køkkener og gartnerier.

Adgangskrav

Du skal opfylde et af følgende krav for at blive optaget på uddannelsen:

 • Have gennemført en erhvervsuddannelse​ eller en lignende uddannelse
 • Have gennemført en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • Have bestået dansk C, samfundsfag C, engelsk C og et valgfag C samt have mindst 3 års erhvervserfaring
 • Have gennemført det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) eller have et realkompetencebevis fra VUC med opfyldelse af ovenstående punkts faglige mål
 • Have relevant erhvervserfaring

Du skal desuden opfylde følgende krav:

 • Være fyldt 21 år
 • Som udgangspunkt være ustraffet
 • Have indfødsret i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein)

Du skal derudover være i god fysisk form og have et godt fysisk og psykisk helbred.

Optagelse

For at blive optaget skal du bestå følgende:

 • Bestå en fysisk prøve
 • Besvare to online-test
 • Deltage i et personligt interview

​Du kan læse mere og søge om optagelse på www.blivfængselsbetjent.dk.

Økonomi

Du får løn under hele uddannelsen til fængselsbetjent.

Lønnen er ca. 21.300 kr. om måneden. Du får tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid.

Fremtidsmuligheder

Efter nogle års ansættelse kan man avancere til mellemleder eller leder. Ved udvælgelsen til lederstillinger lægges der vægt på, at man har gennemført og bestået Kriminalforsorgens interne udvælgelsesforløb og lederuddannelse.

For at blive fængselsinspektør skal man være uddannet jurist.

Mere uddannelse

Se Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information