Transportbetjente under kørsel
Politi og forsvar

Transportbetjent

På uddannelsen til transportbetjent lærer du at transportere og bevogte indsatte og arresterede, når de fx skal i retten, til lægen eller på hospitalet.

Fakta

Navn:
Transportbetjent
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
EØS-statsborger, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
Elevløn

Du får bl.a. undervisning i at skabe en professionel relation til de indsatte, i håndtere konflikter og anvende magt. Du lærer også om krisesymptomer, mennesker med psykisk sygdom og at køre udrykningskørsel.

Som uddannet transportbetjent er du garanteret job i Kriminalforsorgen, der driver fængsler og arresthuse.

Foto: Kriminalforsorgen

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kriminalforsorgens uddannelsen til transportbetjent varer to år.

Fag

På uddannelsen lærer du fx om:

 • At skabe en professionel relation til de indsatte
 • At håndtere konfliktsituationer
 • Kommunikation
 • Mennesker fra forskellige kulturer
 • Mennesker med psykisk sygdom
 • Indsattes reaktioner i forbindelse med fængsling og afsoning
 • Lovgivning
 • Risikovurdering
 • Sikkerhedsopgaver
 • Magtanvendelse og sikkerhedsudstyr
 • Udrykningskørsel

Undervisning

Uddannelsen består af:

 • Tre måneders undervisning  
 • To praktikforløb på hhv. 9 og 12 måneder

Skoleophold

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, case-baserede praktiske øvelser og fysisk træning.

Praktik

I de to praktikker bruger du det, du har lært på skolen, i praksis.

Du lærer bl.a. at risikovurdere omgivelser, fx retssale og hospitaler. Derudover skal du bestå et kursus, hvor du lærer at køre udrykningskørsel.

Du kommer også på kursus i at observere, forstå og kommunikere med mennesker med psykisk sygdom og misbrugsadfærd.

Adgangskrav

Du skal opfylde en række krav for at blive optaget på uddannelsen.

Personlige krav

Du skal:

 • Som udgangspunkt have haft kørekort i minimum tre år
 • Som udgangspunkt være ustraffet
 • Have indfødsret i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein
 • Have et godt fysisk og psykisk helbred (en fysisk test er en del af optagelsen)
 • Fremvise et gyldigt 12-timers førstehjælpsbevis inden for de første tre måneder af uddannelsen. Beviset må højst være tre år gammelt.

Uddannelseskrav

Du skal derudover også have: 

 • Gennemført en erhvervsuddannelse (eux, eud, hg) eller lignende uddannelse eller
 • Gennemført en gymnasial uddannelse (htx, hhx, stx, hf) eller
 • Taget dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på niveau C og haft mindst tre års erhvervserfaring eller  
 • Relevant erhvervserfaring. Kontakt Kriminalforsorgen og få en konkret vurdering af din erfaring.

Optagelse

For at blive optaget på Kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent skal du igennem et optagelsesforløb, der består af følgende:

 1. En ansøgning
 2. En fysisk test
 3. To online-test
 4. Et personligt interview

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist flere gange om året. Ansøgningsfristen ændrer sig for hvert optag.

​Læs mere om ansøgningsfrister og optagelse på blivfængselsbetjent.dk

Uddannelsessteder

Du bliver uddannet på Kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød i Nordsjælland.

Praktikken foregår i en af Kriminalforsorgens transportenheder. Enhederne ligger i Kolding, Hobro og København.

Læs mere

Bliv klogere på uddannelsen transportbetjent på Kriminalforsorgens hjemmeside blivtransportbetjent.dk

Kriminalforsorgen udbyder også en uddannelse til fængselsbetjent. Transportbetjente kan videreuddanne sig til fængselsbetjent. Læs mere i afsnittet Fremtidsmuligheder længere nede eller i UG-artiklen Fængselsbetjent.

Økonomi

Du får løn under hele uddannelsen til transportbetjent.

Læs mere om løn og ansættelsesvilkår på blivfængselsbetjent.dk

Fremtidsmuligheder

Når du begynder på uddannelsen til transportbetjent, bliver du ansat som transportbetjent på prøve. Det betyder, at du er garanteret arbejde som transportbetjent, hvis du gennemfører uddannelsen.

Efter et års arbejde som transportbetjent i Kriminalforsorgen kan du videreuddanne dig til fængselsbetjent. Du får merit for din uddannelse som transportbetjent, og uddannelsen til fængselsbetjent tager derfor kun et år.