Politi og forsvar

Transportbetjent

Som transportbetjent er du bindeled mellem fængsel og omverden, når du transporterer og bevogter indsatte.

Fakta

Navn:
Transportbetjent
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
EØS-statsborger, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller tilsvarende
Økonomi:
SU i skoleperioder, elevløn i praktikperioder

Transportbetjente arbejder tæt sammen med fængselsbetjente, politi og øvrige myndigheder for at skabe sikkerhed og tryghed. Uddannelsen kvalificerer dig til at transportere og bevogte indsatte i retten, på hospitaler og lignende. Du vil også kunne løse ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver inden for murene som fx adgangskontrol og visitationer.

Som uddannet transportbetjent er du garanteret ansættelse i Kriminalforsorgen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til transportbetjent varer to år og veksler mellem skoleundervisning på Kriminalforsoregens uddannelsescenter i Birkerød og praktik i enten Kolding, Hobro eller København.

Uddannelsen omfatter følgende dele:

 • 3 måneders skoleundervisning samt introduktion til praktik
 • Praktikforløb 1 (9 måneder)
 • Praktikforløb 2 (12 måneder)

Skoleundervisningen

Under skoleforløbet lærer du bl.a. at vurdere de indsattes reaktioner i forbindelse med varetægtsfængsling og indsættelse i fængsel. Du lærer også at kommunikere relevant i forskellige professionelle situationer og at håndtere potentielle og konkrete konfliktsituationer.

Uddannelsen omfatter bl.a. følgende emner:

 • Etik og professionalisme 
 • Kriminalforsorgens indsatte og procedurer
 • Lovgivning, regler og procedurer
 • Konflikthåndtering, kontrol og sikkerhed

Praktikforløbet

De to praktikforløb foregår i en af Kriminalforsorgens transport- og bevogtningsenheder, hvor du lærer at risikovurdere eksterne fysiske rammer som fx retssale og hospitaler. Derudover lærer du at identificere og vurdere krisesymptomer hos indsatte.

Du lærer også at gennemføre transportopgaver og bevogtning af indsatte i offentligheden.

Under uddannelsen er du ansat som transportbetjent på prøve. Hvis du gennemfører og består uddannelsen, er du efterfølgende garanteret ansættelse som transportbetjent.

Adgangskrav

Du skal opfylde et af følgende krav for at blive optaget på uddannelsen:

 • Have gennemført en erhvervsuddannelse​ eller en lignende uddannelse
 • Have gennemført en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • Have bestået dansk C, samfundsfag C, engelsk C og et valgfag C og have mindst 3 års erhvervserfaring
 • Have gennemført det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) eller have et realkompetencebevis fra VUC med opfyldelse af ovenstående punkts faglige mål
 • Have relevant erhvervsfaring

Du skal desuden opfylde følgende krav:

 • Have haft kørekort i mindst 3 år
 • Som udgangspunkt være ustraffet
 • Have indfødsret i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein

Du skal derudover være i god fysisk form og have et godt fysisk og psykisk helbred.

Optagelse

For at blive optaget skal du bestå følgende:

 • Bestå en fysisk prøve
 • Udfylde to online-test
 • Deltage i et personligt interview

​Du kan læse mere og søge om optagelse på www.blivtransportbetjent.dk.

Økonomi

Som fængselsbetjent under uddannelse får du SU i de 3 måneder, hvor du er på skole, og løn under dine praktikforløb.

Lønnen består af en basisløn plus tillæg. Basislønnen er på ca. 20.000 kr. eller 20.900 kr. pr. måned afhængigt af ansættelsessted.

Som færdiguddannet får du en basisløn på ca. 22.400 eller 23.500 kr. om måneden afhængigt af ansættelsessted. Hertil kommer forskellige tillæg.

Fremtidsmuligheder

Efter et års arbejde som transportbetjent i Kriminalforsorgen kan du videreuddanne dig til fængselsbetjent. Du får merit for din uddannelse som transportbetjent, og uddannelsen til fængselsbetjent tager derfor kun et år.

Få mere at vide

Om uddannelsen til transportbetjent: www.blivtransportbetjent.dk

Fængselsforbundet: www.faengselsforbundet.dk