Fængselsbetjente
Job

Fængselsbetjent (job)

Fængselsbetjente arbejder med indsatte i fængsler.

Fakta

Arbejdssteder:
Arresthuse, Fængsler
Stillingsbetegnelser:
Fængselsbetjent, Fængselsfunktionær, Transportbetjent

Som fængselsbetjent sikrer du, at personer, der er dømt for at begå kriminalitet, får deres straf.

Du er ansvarlig for orden og sikkerhed i fængsler og arresthuse. Det er også din opgave at støtte de indsatte til et liv uden kriminalitet.

Fængselsbetjente arbejder i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Foto: Kriminalforsorgen

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

I det daglige har du ansvaret for, at der er ro og orden på din afdeling. Du sætter grænser for, hvad de indsatte må og ikke må. Du håndterer de konflikter, der opstår mellem indsatte og mellem de indsatte og personalet. 

Støtte og motivation

Samtidig er du også kontaktperson for nogle af de indsatte i din afdeling. I samtaler vejleder du dem om deres rettigheder og muligheder. Du arbejder målrettet med at støtte og motivere dem til arbejde med sig selv eller uddanne sig, så deres muligheder for at klare sig efter afsoningen bliver bedre.

Kontrol og magtanvendelse

Kontrol er også en del af dit arbejde. Du står fx for at visitere de indsatte, deres celler og opholdsrum. I sjældne tilfælde kan du komme ud for at skulle anvende fysisk magt for at bevare ro og orden, forhindre flugt eller at en indsat skader sig selv.

Arbejdsopgaver

Typiske opgaver for fængselsbetjente kan fx være at:

 • Vække de indsatte om morgenen
 • Modtage nye indsatte
 • Vejlede og motivere indsatte til fx uddannelse
 • Afvikle besøg
 • Lægge op til udgang, prøveløsladelse o.l.
 • Samarbejde med fx socialrådgivere og sygeplejersker
 • Følge indsatte til retsmøder

Varierende arbejdsliv

Hvilke opgaver, der fylder mest, afhænger af, om du arbejder i et stort lukket fængsel, et lille arresthus eller et åbent fængsel.

Fængselsbetjente er på arbejde året og døgnet rundt. Som fængselsbetjent kan du selv være med til at lægge dine vagter, så de passer ind i dit liv.

Karriereveje

Efter nogle år i jobbet kan du blive leder.

Du kan også arbejde som konsulent inden for sikkerhed, rekruttering eller resocialisering. At resocialisere betyder at hjælpe nogen med at vende tilbage til en almindelig tilværelse. Fx efter at have været i fængsel.

Arbejdssteder

Fængselsbetjente er ansat i Kriminalforsorgens:

 • Arresthuse
 • Lukkede fængsler
 • Åbne fængsler

I arresthusene sidder personer, som endnu ikke har modtaget en dom, eller som afsoner en kort straf. Fængslerne bruges til personer, der er blevet idømt en fængselsstraf.

Læs mere om de enkelte arbejdssteder i Kriminalforsorgen

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Fængselsbetjent under uddannelse--28.612 kr.
Fængselsbetjent--31.039 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

For at blive uddannet til fængselsbetjent skal du ansættes og uddannes i Kriminalforsorgen.

Når du har en gymnasial eksamen, en erhvervsuddannelse eller noget tilsvarende, tager det tre år at uddanne sig til fængselsbetjent.

Læs mere om optagelseskrav og fængselsbetjent-uddannelsen

Andre veje

Er du transportbetjent, kan du på et år videreuddanne dig til fængselsbetjent.

Læs om uddannelsen i UG-artiklen transportbetjent

Mere uddannelse

Når du er færdiguddannet fængselsbetjent, kan du videreuddanne dig på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Du kan fx blive:

 • Instruktør i trænings- og behandlingsprogrammer for indsatte
 • Testleder ved optagelsesprøven
 • Indsatsleder
 • Hundefører – for Kriminalforsorgens narkohunde
 • Praktikvejleder
 • Underviser fx i konflikthåndtering

Læs mere

På Kriminalforsorgens hjemmeside kan du læse mere om:

Kompetenceudvikling og efteruddannelse for fængselsbetjente

 

Få mere at vide

Her kan du få mere at vide om jobbet som fængselsbetjent:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.