To politibetjente på aftenpatrulje
Job

Politibetjent (job)

Når du arbejder som politibetjent, er du med til at skabe tryghed og sikre lov og orden i samfundet. Du kan gå ad flere karriereveje inden for politiet.

Fakta

Arbejdssteder:
Politistationer, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste
Stillingsbetegnelser:
Politibetjent, Politiassistent

Som nyuddannet politibetjent arbejder du nogle år med patruljering og sagsbehandling.

Derefter kan du vælge mellem flere karriereveje inden for fx beredskab eller efterforskning.

Politibetjente er ansat i det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som politibetjent kender du loven og er med til at sørge for tryghed, sikkerhed og orden i samfundet. 

Dine opgaver kan være meget forskellige og du ved ikke på forhånd, om du bliver kaldt ud til en færdselsulykke, en spritbilist, vold i nattelivet eller bandekriminalitet.

Politibetjente møder mange forskellige mennesker - både dem, der har været udsat for noget ulovligt og dem, der har gjort noget ulovligt. Derfor er du trænet i at kunne håndtere de forskellige situationer og reagere hurtigt.

Arbejdsopgaver

Typiske opgaver for politibetjente inden for patrulje og sagsbehandling er fx:

  • Håndtering af butikstyverier
  • Uro og vold i nattelivet
  • Sikre ro og orden ved sportsbegivenheder som fodboldkampe
  • Arbejde i vagtcentralen, der bl.a. koordinerer politikredsens opgaver
  • Administrative opgaver som at skrive rapporter og udstede våbentilladelser.

Karriereveje

Når du ikke er nyuddannet længere og har fået noget erfaring med politiarbejde, har du flere karrieremuligheder inden for politiet:

  • Beredskab – opgaver inden for fx færdsel, hundepatrulje eller som indsatsleder
  • Efterforskning – opgaver inden for fx organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet
  • Efterretning og analyse – analyse af kriminalitet og håndtering af meddelere
  • Forebyggelse – borgernært politiarbejde som fx ungeindsatser
  • Ledelse - som specialiseret inden for en af de fire ovenstående fagområder kan du også blive leder med personaleansvar

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Politibetjent, Færdselsbetjent--37.053 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til politibetjent foregår i Politiet. Du er ansat under uddannelsen. 

Først skal du have taget en adgangsgivende uddannelse. Det kan være en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Er du politikadet, kan du tage en overbygningsuddannelse og blive politibetjent.

 

Mere uddannelse

Som politibetjent har du flere muligheder for at efter- og videreuddanne dig:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.