Brandmænd slukker brand i lastbil
Job

Brandmand (job)

Brandmænd rykker ud til brande, trafikulykker og andre uheld. Som en del af det danske beredskab er du med til at sikre en tryg hverdag for andre.

Fakta

Arbejdssteder:
Statslige, kommunale og regionale redningsberedskaber, Falck
Stillingsbetegnelser:
Brandmand, Røgdykker, Redder, Ambulancefører, Holdleder, Indsatsleder

Det er dit job at slukke ild og redde mennesker ud af bygninger eller biler. Du kan også være med til at forhindre eksplosioner og miljøkatastrofer.

Brandmænd er fx ansat ved det kommunale beredskab eller et privat redningsselskab. 

De fleste brandmænd er ansat på deltid og har et andet arbejde ved siden af

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som brandmand rykker du ud sammen med dit team, når vagtcentralens alarm lyder.

Du slukker branden med vand, skum, pulver eller kulsyre, og du gennemsøger den røgfyldte bygning for at redde mennesker, dyr og værdier ud.

Beredskabet rykker desuden ud, når naturbrande skal under kontrol.

Redning og katastrofer

Du kan også blive kaldt ud til trafikulykker, hvor du arbejder sammen med ambulancebehandlere om at yde førstehjælp og frigøre fastklemte passagerer.

Dit team rykker også ud, når der er risiko for en katastrofe. Fx hvis en togvogn med kemikalier vælter, eller der er fare for, at en bygning styrter sammen.

Brandmand på fuld tid eller deltid

Brandmænd, der arbejder på fuld tid, tilbringer vagten på stationen, hvor tiden mellem udrykninger bliver brugt på at gøre udstyr klar.

De fleste brandmænd er ansat på deltid og har et andet arbejde ved siden af. Så er du på vagt hjemmefra og modtager alarmen på en ’pager’, et lille kaldeapparat, som du bærer på dig. Du skal være på stationen i løbet af få minutter.

Der findes også frivillige brandmænd.

Arbejdsopgaver

Dit arbejde består fx i at:

 • Slukke brande i bygninger og biler
 • Få naturbrande under kontrol
 • Redde mennesker, dyr og værdier
 • Klippe fastklemte trafikofre fri
 • Bjærge nødstedte til søs
 • Forhindre eller afhjælpe katastrofer
 • Forebygge brand ved teatre, festivaler mv.
 • Kontrollere brandsikkerheden i virksomheder, skoler mv.

Det er afgørende, at du handler rutineret på ulykkesstedet. Derfor er det en del af dit arbejde at deltage i øvelser.

Karriereveje

Afhængigt af din baggrund og erfaring kan du fx arbejde som:

 • Brandmand
 • Røgdykker
 • Chauffør
 • Stationsleder
 • Holdleder
 • Indsatsleder
 • Brandinspektør
 • Brandvagt
 • Vagthavende eller leder på vagtcentral

Arbejdssteder

Typiske arbejdspladser for brandmænd er:

 • Beredskabets brandstationer
 • Private redningstjenester, fx Falck
 • Beredskabets vagtcentral
 • Beredskabsstyrelsen
 • Sikrings- og rådgivningsvirksomheder

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Brandmester45.922 kr.--
Brandmand32.224 kr.-25.479 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesveje

Uddannelsen til brandmand varer ca. 222 timer. Du kan tage den på flere måder.

Du kan søge ansættelse og uddannelse som brandmand uanset uddannelsesbaggrund.

Du skal have et grundlæggende førstehjælpskursus på 12 timer, inden du starter.

Frivillige brandværn

I Sønderjylland bemandes beredskabet med frivillige brandmænd.

Læs om de frivillige brandværn.

Brandkadet – en introduktion til jobbet som brandmand

Hvis du er under 18 og vil undersøge, om jobbet som brandmand er noget for dig, tilbyder organisationen Unge i Beredskabet nogle steder i landet en kort uddannelse som brandkadet.

Læs om uddannelsen til brandkadet hos Unge i Beredskabet.

Mere uddannelse

Som erfaren brandmand kan du videreuddanne dig til holdleder eller indsatsleder.

Uddannelserne som holdleder (HL) og indsatsleder (ISL) foregår hos Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen udbyder desuden forskellige kurser, der kvalificerer til brand- eller redningstekniske specialfunktioner. Det kan fx være brandsyn eller sikkerhedsrådgivning.

Find kurser og uddannelser i Beredskabsstyrelsens kursuskatalog.

AMU-kurser

AMU-centre og erhvervsskoler udbyder korte kurser inden for redning.

Masteruddannelse

Hvis du har en baggrund som bygningsingeniør eller bygningskonstruktør, kan du videreuddanne dig med en masteruddannelse.

 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.