Foto af Medarbejder i Beredskabsstyrelsen
Job

Medarbejder i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens primære opgave er at assistere de kommunale beredskaber ved ulykker og katastrofer i fredstid.

Fakta

Arbejdssteder:
Beredskabscentre
Stillingsbetegnelser:
Menig, Mellemleder, Befalingsmand af reserven, Officer

Samtidig skal de beskytte befolkningen i tilfælde af krig eller terrorhændelser.

De menige i Beredskabsstyrelsen er fortrinsvis værnepligtige. Man kan også blive civilt ansat og uddannet som mellemleder Beredskabsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

beredskabskorps, brandmand, katastrofehjælp
Beredskabet hjælper bl.a. ved de stadig hyppigere oversvømmelser. (Foto: Beredskabsstyrelsen)

Det statslige redningsberedskab, der består af op til 1.650 fastansatte, værnepligtige og frivillige samt materiel og køretøjer fordelt på styrelsens seks afdelinger i landet.

Når du arbejder i Beredskabsstyrelsen, er du med til at assistere i forbindelse med fx brande, oversvømmelser, kemikalieulykker, olieforurening, radioaktivt udslip, orkanskader og snekatastrofer. Ud over det statslige beredskab findes beredskab i de enkelte kommuner.

Beredskabsstyrelsen assisterer de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab eller specialmateriel.

Alle kommunale brandfolk uddannes lokalt i kommunerne efter uddannelsesplaner, der er udarbejdet i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Styrelsen udbyder desuden selv en række beredskabsfaglige uddannelser og kurser til mellemledere og ledere i det kommunale redningsberedskab samt til ansatte i politiet eller i andre offentlige myndigheder. Endelig uddanner Beredskabsstyrelsen ca. 420 værnepligtige om året på fem af styrelsens beredskabscentre.

Beredskabsstyrelsen udsender desuden jævnligt medarbejdere til internationalt nødhjælpsarbejde over alt i verden.

Til daglig fungerer Beredskabsstyrelsens afdelinger som uddannelsescentre, hvor værnepligtige uddannes til brand- og redningsfolk. Du kan være ansat i Beredskabsstyrelsen enten som menig, mellemleder, eller officer.

Menige er fortrinsvis værnepligtige, der rekrutteres på Forsvarets dag (den tidligere session) på lige fod med værnepligtige til det militære forsvar.

Tjenestetiden i Beredskabsstyrelsen er 9 måneder. Som menig gennemgår du bl.a. en kompetencegivende brandmands- og førstehjælpsuddannelse og kommer til at indgå i Beredskabsstyrelsens udrykningshold. Kvinder, der ønsker uddannelse i Beredskabsstyrelsen, optages på lige fod med mænd.

Mellemledere deltager i den daglige uddannelse af de værnepligtige menige. Under øvelse og uddannelse leder man enheder på ca. 10-30 personer. Under skarpe indsatser ved ulykker og katastrofer er man ansvarlig for en del af udrykningsvagten under ledelse af en officer.

Officerer har ansvaret for uddannelsen af menige og befalingsmænd. De planlægger og gennemfører uddannelse og øvelser. De leder udrykningsvagten og har andre beredskabsfaglige opgaver og administrative opgaver. Som officer kan man avancere og opnå egentlige chefstillinger.

Nogle ledende medarbejdere arbejder med planlægnings- og udviklingsopgaver både nationalt og internationalt inden for beredskabsarbejde.

De kan desuden foretage analyser af en organisations eller virksomheds sårbarhed over for risici.

Typiske arbejdeopgaver er arbejde med risikoanalyse og beredskabsplanlægning i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten.

Beredskabsstyrelsens personel skal kunne arbejde under tidspres og i psykisk belastende situationer, når mennesker og materiel er skadet.

Det kræver en god fysik, hurtig opfattelses- og reaktionsevne, koldblodighed og evne til at improvisere i farlige situationer. Det kræver også omtanke og forståelse for de tilskadekomnes problemer samt evne til at samarbejde.

Beredskabsstyrelsen kan indsættes til at løse opgaver i andre lande. Til disse opgaver benytter man fortrinsvis frivillige.

Arbejdsplads

Beredskabsstyrelsens menige aftjener deres værnepligt på beredskabscentre i Allinge, Haderslev, Herning, Næstved og Thisted. Der er endvidere mellemledere og officerer i Birkerød, Gentofte, Hedehusene, Snekkersten og Tinglev.

Andre er ansat i offentlige og private virksomheder og institutioner, der arbejder med samfundssikkerhed, risikoledelse og beredskab. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Beredskabsmester45.922 kr.--
Beredskabsassistent32.224 kr.-25.479 kr.
Befalingsmand35.114 kr.34.756 kr.28.168 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der bliver ikke uddannet flere, end der er brug for. Der indkaldes ca. 420 værnepligtige om året, og der er mulighed for at fortsætte en uddannelse til mellemleder.

Mere uddannelse

Som ansat i Beredskabsstyrelsen bliver man tilbudt beredskabsfaglig efter- og videreuddannelse. Det er helt nødvendigt at deltage, hvis man vil avancere til leder- og chefstillinger.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.