job og arbejdsmarkedet i Danmark

Politi- og redningsarbejde

Disse job udøves næsten altid af mennesker i uniform fra en myndighed eller et korps.

Politibetjente repræsenterer staten og statens magt over borgerne, men er også et serviceorgan under den offentlige forvaltning. Politiet deltager også i samarbejde inden for internationale organisationer og organer.

Brandmænd, reddere og Beredskabsstyrelsens folk kan både være ansat i den offentlige forvaltning og i private korps under vagt- og sikkerhedstjenester.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.