Ambulancebehandler
Job

Ambulancebehandler (job)

En ambulancebehandler rykker ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling.

Fakta

Arbejdssteder:
Redningskorps og brandvæsener
Stillingsbetegnelser:
Redder, ambulancefører, ambulanceredder, falckredder

Som ambulancebehandler er du specialiseret i at køre en ambulance hurtigt og sikkert gennem trafikken.

Du har en faglig viden om kroppen, sygdomme og ulykker, og om hvordan man giver førstehjælp og akut behandling.

Ambulancebehandler er typisk ansat i de regionale beredskaber eller i private ambulancetjenester.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som ambulancebehandler rykker du ud, når der er sket en ulykke, eller når der er opstået en sygdom, som kræver akut behandling.

Du vurderer patientens tilstand og giver behandling eller førstehjælp, når du kommer ud i hjemmet eller på ulykkesstedet.

På vej i ambulancen til hospitalet holder du øje med og behandler patienten. Du kan give medicin og bruge forskellige redskaber som fx en hjertestarter.

Ambulancekørsel

Du arbejder sammen med en anden fagperson, hvor den ene kører ambulancen, mens den anden er sammen med patienten i ambulancens bårerum.

Du har en særlig viden om at køre ambulance, både når det skal gå meget hurtigt, og når du skal køre særligt forsigtigt af hensyn til patientens tilstand.

Kommunikation med patienter og læger

I din arbejdsdag taler du med mange forskellige typer af mennesker og ved, hvordan man kommunikerer til patienter og pårørende i krisesituationer.

Du arbejder også tæt sammen med andre faggrupper som fx læger og sygeplejersker.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en ambulancebehandler er:

  • Køre udrykning i ambulance
  • Give førstehjælp og behandling på ulykkessteder og i patienters hjem
  • Behandle patienter i ambulancen
  • Give medicin og bruge sundhedsteknologi til behandling
  • Koordinere og samarbejde med andet sundhedsfagligt personale

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en ambulancebehandler er:

  • Regionale beredskaber
  • Private ambulancetjenester

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ambulancebehandler-34.186 kr.-
Vagtcentralassistent - Falck34.449 kr.--
Vagtcentralmester - Falck34.449 kr.--
Falckleder34.620 kr.34.779 kr.-
Redder27.374 kr.29.588 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede ambulancebehandlere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til ambulancebehandler er en erhvervsuddannelse, der tager 4 år og 7 måneder.

Læs om uddannelsen til ambulancebehandler

Autorisation

Du skal være autoriseret for at arbejde som ambulancebehandler

Læs om autorisation på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Mere uddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som ambulancebehandler har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Du kan som ambulancebehandler også tage AMU-kurser inden for området redning. Se en oversigt over relevante AMU-kurser.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Nogle videreuddanner sig til paramediciner.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.