professionsbacheloruddannelsen til katastrofe- og risikomanager
Professionsbacheloruddannelse

Katastrofe- og risikomanager

På uddannelsen lærer du at forebygge, begrænse og håndtere ulykker og katastrofer i samfundet.

Fakta

Navn:
Katastrofe- og risikomanager
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, specifik erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag
Økonomi:
SU

På Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er omdrejningspunktet før, under og efter en ulykke eller katastrofe.

Du lærer at forebygge, afhjælpe og håndtere ulykker og katastrofer, hvilket blandt andet sker gennem risikoanalyser og beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde med risikoanalyse, beredskabsplanlægning, sikkerhed og sikring i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om aktiviteter før, under og efter en ulykke eller katastrofe:

 • Før: Du lærer om risikoanalyser, kapacitetsopbygning, beredskab, beredskabsplaner, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring
 • Under: Omdrejningspunktet er bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering, kommunikation
 • Efter: Du lærer om business continuity management, fortsat drift, evaluering, risikoledelse

Fællesdel

Uddannelsens fællesdel består af følgende fagområder:

 • Beredskab: Du lærer om beredskab i forhold til nationale og internationale indsatser, risikoforståelse, risikoanalyse og lovgivning, organisation og ledelse
 • Forebyggelse: Du lærer om forebyggelse i forhold til ulykker og katastrofer, risikokommunikation, risikoforståelse og samfundssikkerhed.

Studieretninger

Der er to mulige studieretninger: 

 • Kriseledelse og risikomanagement
 • Sikkerhed og sikring

Studerende, der starter i september, kan vælge mellem de to studieretninger. Studerende, der starter i februar, følger alle kriseledelse og risikomanagement.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i katastrofe- og risikomanagement. Den engelske titel er Bachelor of Emergency and Risk Management.

Undervisning

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og problembaseret læring.

Praktik

Der er fire praktikperioder i løbet af uddannelsen. Det kan fx være på et beredskabscenter, i en offentlig eller privat virksomhed, der arbejder med beredskab eller sikkerhed eller i en NGO i Danmark eller i udlandet, hvor fokus er på internationalt arbejde. Der indgår også en periode, hvor der arbejdes med forebyggelses- og kampagneteori eller med sikkerhed og sikring i en offentlig eller privat virksomhed.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage dele af din uddannelse i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ambulancebehandler og redderuddannelsen med speciale som ambulanceassistent
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Samfundsfag C eller historie A og enten fysik C eller geovidenskab A eller bioteknologi A eller kemi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C og matematik C og engelsk D og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A og engelsk B og matematik C og enten bioteknologi A eller geovidenskab A eller fysik C eller kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Redderuddannelsen (med speciale som ambulanceassistent) giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)8.95.4
København N (Vinterstart)8.1AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i UG-artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du søge arbejde inden for beredskab og sikkerhed i konsulentbranchen, private virksomheder, i redningsberedskabet, Beredskabsstyrelsen eller i en NGO i Danmark eller i udlandet.

Mere uddannelse

Der er forskellige muligheder for at videreuddanne sig på en kandidatuddannelse. Det kan fx være:

Optagelse vil ske efter en konkret vurdering af din uddannelsesbaggrund. 

Du har også mulighed for at søge optagelse på officersuddannelsen.

Læs mere om officersuddannelsen her

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information