kandidatuddannelsen i Udvikling og internationale relationer
Kandidatuddannelse

Development and International Relations

Uddannelsen, der foregår på engelsk, giver dig viden om udviklingslande og forholdet mellem lande i den tredje verden og den vestlige verden. Desuden får du viden om international politisk økonomi.

Fakta

Navn:
Development and International Relations
Andre betegnelser:
Udvikling og internationale relationer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer også at bruge og forstå forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder, bl.a. udviklings- og kulturteorier samt økonomiske og politiske teorier.

Som færdiguddannet kandidat kan du få job som konsulent eller rådgiver i internationale, nationale og regionale institutioner, i private virksomheder samt inden for NGO'er og andre organisationer, der arbejder med udviklingslande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelig teori og metode lærer du at analysere tværfaglige problemstillinger i forbindelse med udviklingsarbejde og internationale relationer.

Du får indsigt i forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder, der beskæftiger sig med sociale relationer i et internationalt udviklingsperspektiv.

Du får også viden om udviklingstendenser i globale og regionale systemer og lærer at analysere aspekter af den økonomiske, kulturelle, politiske, sociale og samfundsmæssige udvikling.

Du kan vælge at specialisere dig inden for et af følgende områder:

  • Arctic Studies (Aalborg)
  • Chinese Area Studies (Aalborg)
  • China and and International Relations (med studier i Beijing og Aalborg)
  • Development and International Relations
  • Global Gender Studies (Aalborg)
  • Global Refugee Studies (København)
  • Latin American Studies (Aalborg)

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper. Det tredje semester kan du vælge enten at bruge på et praktikophold i udlandet eller på et ophold på et udenlandsk universitet. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg med undtagelse af specialiseringen Global Refugee Studies, der udbydes ved AAU i København samt specialiseringen China and International Relations, der foregår både i Aalborg og Beijing.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Development and International Relations som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En række samfundsvidenskabelige eller humanistiske bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for brede tværfaglige områder som fx internationale/regionale organisationer, statsorganisationer og i hjælpe- og græsrodsorganisationer (NGO'er).

Det er også muligt at få arbejde inden for den private sektor, fx med rådgivning, konsulentvirksomhed og evaluering.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information