kandidatuddannelse i Miljørisiko
Kandidatuddannelse

Environmental Risk

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at udarbejde tværvidenskabelige analyser af problemstillinger inden for miljørisiko.

Fakta

Navn:
Environmental Risk
Andre betegnelser:
Miljørisiko
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i Environmental Risk undersøger du miljørisici i forbindelse med naturkatastrofer eller i forbindelse med brugen af diverse kemikalier og teknologier, som kan være til fare for dyr, mennesker og økosystemer.

Som færdiguddannet kandidat vil du have mulighed for at søge job inden for bl.a. miljøforvaltning i regioner og kommuner samt i internationale organisationer og virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen


Kandidatuddannelsen i Environmental Risk (miljørisiko) handler bl.a. om vurdering af miljørisici i forbindelse med naturkatastrofer som vulkanudbrud, jordskælv, jordskred og oversvømmelse. Uddannelsen handler også om at lære at analysere og vurdere kemikalier og teknologier, som kan være en trussel mod økosystemer, dyr eller mennesker.

Uddannelsen har sit udgangspunkt i både  naturvidenskabelige og  samfundsvidenskabelige teorier og metoder i relation til undersøgelse og analyse af miljøproblemstillinger.

Undervisningen omfatter emner som fx:

  • Økosystemer og økotoksikologi
  • Miljøøkonomi
  • Miljøregulering og lovgivning
  • Naturrisici og klimaforandringer
  • Menneskelig indvirkning og reguleringsstrategier
  • Geografiske informationssystemer

Du får et videnskabeligt grundlag for at kunne deltage i implementering af nuværende lovgivning samt i udarbejdelse af fremtidig lovgivning på området.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og og inkluderer ofte gruppebaseret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Den engelske titelen er Master of Natural Sciences in Environmental Risk.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Environmental Risk som 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på RUC's hjemmside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Environmental Risk skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra RUC, hvori eksempelvis nedenstående kombinationer af bachelorfag indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen:

  • Geografi og International Studies
  • Environmental Biology og geografi
  • TekSam - miljøplanlægning og Environmental Biology

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for fx miljøforvaltning i regioner og kommuner samt i internationale organisationer og virksomheder. Også inden for undervisning og forskning kan der være jobmuligheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og administrativt arbejde.

Du kan blive forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information