Bacheloruddannelse

Miljøvidenskab

Uddannelsen handler om, hvordan man forstår, forebygger og løser miljøproblemer, både lokalt og globalt.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i miljøvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Fokus er på miljø i relation til både menneskeskabte systemer som byer, industri og landbrug og til naturlige systemer som vandløb, søer og havet.

Du får viden om, hvordan man undersøger og løser problemer med forurening af jord, vand og luft, undervises i matematik, kemi, biologi, statistik og hydrologi. Du kommer til at arbejde med miljø og bæredygtighed ud fra et fremtids- og udviklingsorienteret perspektiv.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Dine fremtidige jobmuligheder vil ligge inden for miljøområdet i forskning, offentlige forvaltninger eller private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at analysere og forstå en række forhold og problemer i både naturen og det miljø, hvor mennesker bor og arbejder. Du udarbejder projekter, der kan bidrage til både at forstå globale miljøproblemstillinger som fx udledning af drivhusgasser og bæredygtighed og til at løse konkrete problemstillinger i fx rensningsanlæg og vandforsyning.

Du opnår en række ingeniørfaglige kompetencer, der gør dig i stand til at vurdere det videnskabelige grundlag for, hvordan man kortlægger og finder tekniske løsninger på miljøproblemer.

Tværfaglig uddannelse

Bacheloruddannelsen er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer de naturvidenskabelige fag matematik, statistik, fysik, kemi og biologi med teknologiske fag og indsigter.

Emner

Du undervises i fag og problemstillinger inden for følgende emner:

 • Byens forurening
 • Klima og bæredygtighed
 • Eksperimentel miljøteknologi
 • Miljøvurdering, økologi og økotoksikologi
 • Vandets cyklus – indvinding, afledning og rensning

På hvert semester gennemfører du et gruppeprojekt sammen med andre studerende. Du har selv mulighed for at præge din uddannelse gennem de konkrete emner, du vælger at beskæftige dig med i projekterne.

Undervisningsform

Undervisningen er i vidt omfang problemorienteret og veksler mellem forelæsninger, holdundervisning samt projekt-, felt- og laboratoriearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder miljøvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en 2-årig kandidatuddannelse i miljøvidenskab (Environmental Science).

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i miljøvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i miljøvidenskab samt vand og miljø.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder vil bl.a. være i offentlige forvaltninger og eller i private virksomheder, der arbejder med forskning, rådgivning, udvikling og forvaltning. Du har også mulighed for at få arbejde i danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information