uddannelsen til officer i hæren
Politi og forsvar

Taktisk officer i Hæren

På uddannelsen til officer i Hæren lærer du at lede, tage ansvar og træffe beslutninger inden for militær operation eller teknik.

Fakta

Navn:
Taktisk officer i Hæren
Varighed:
2 år og 4 mdr.
Adgangskrav:
Uddannet sergent + særlige krav eller bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du kommer blandt andet til at planlægge, lede og koordinere aktiviteter inden for taktik, uddannelse, teknik og forvaltning. Som officer skal du i perioder deltage i udlandstjeneste som led i Danmarks internationale engagement.

Som officer i Hæren har du mulighed for at avancere inden for militærets uddannelsessystem og dermed også karrieremæssigt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til taktisk officer i Hæren består af officersbasisuddannelse, løjtnantsuddannelse samt funktions- og diplomuddannelse.

Officersbasisuddannelse

Denne del varer 7 måneder og er en grundlæggende militæruddannelse, som omfatter forskellige kampøvelser samt undervisning i de pædagogiske og ledelsesmæssige principper, der er nødvendige for at kunne træne og lede soldater under uforudsigelige forhold. Du får også viden om de forskellige våben, der bruges i hærens operationer.

Uddannelsen foregår ved Hærens Sergentskole i Varde i Jylland og praktikforløbet ved en af hærens myndigheder.

Løjtnantsuddannelse

Løjnantsuddannelsen varer 4 måneder og kvalificerer dig til at virke som taktisk fører for en infanterideling,  herunder varetage ledelsesfunktioner og tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelsen i delingen. Uddannelsen omfatter elementerne føringsuddannelse, ledelsesuddannelse, uddannelsesmæssige principper og processer samt militær dannelse. 

Løjtnantsuddannelsen foregår ved Antvorskov kaserne.

Funktions- og diplomuddannelse

Funktions- og diplomuddannelsen varer 17 måneder. Funktionsuddannelsen giver dig konkret praktisk viden samt indsigt i militær ledelse, operationer og strategi. Denne del omfatter desuden sprængningsuddannelse, fysisk træning, faldskærms- og patruljekursus m.m.

Diplomuddannelsen bygger oven på delingsuddannelsen og består bl.a. af taktik, føring og ledelse på delings- og kompagniniveau komplementeret af strategi og afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen foregår på Hærens Officersskole på Frederiksberg. Læs mere om diplomuddannelsen.

Uddannelsen til officer stiller krav til såvel fysisk som psykisk form og udvikling.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • En bacheloruddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse
  • En anden mellemlang uddannelse

Du skal desuden have gode kundskaber i dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt.

Du skal desuden opfylde følgende:

Andre veje

Du kan også søge om optagelse på officersuddannelsen, hvis du som uddannet sergent eller løjtnant med mindst 2 års erfaring gennemfører en akademiuddannelse ved det værn, hvor du gør tjeneste. Uddannelsen er modulopbygget og gennemføres som deltidsuddannelse sideløbende med tjenesten.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesforløb, som omfatter:

  • Helbredsundersøgelse
  • Intelligenstest
  • Personlighedstest
  • Fysisk test, herunder løbetest og styrketest​

Optagelsesforløbet foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge om optagelse på karriere.forsvaret.dk. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen udgør 22.500 kr. om måneden.

Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Som officer kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajn og major. Et avancement, der medfører større ansvar og større kompleksitet i opgaverne. Læs evt. mere om master i militære studier.

Med officersuddannelsen kan du evt. også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:
karriere.forsvaret.dk

 

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information