uddannelsen til officer i hæren
Politi og forsvar

Taktisk officer i Hæren

Du lærer at lede, tage ansvar og træffe beslutninger inden for militær operation eller teknik.

Fakta

Navn:
Taktisk officer i Hæren
Varighed:
To år og fire mdr.
Adgangskrav:
Uddannet sergent, bachelor eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du kommer blandt andet til at planlægge, lede og koordinere aktiviteter inden for taktik, uddannelse, teknik og forvaltning. Som officer skal du i perioder deltage i udlandstjeneste som led i Danmarks internationale engagement.

Som officer i Hæren har du mulighed for at avancere inden for militærets uddannelsessystem og dermed også karrieremæssigt.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til taktisk officer i Hæren varer 2 år og 4 måneder og omfatter forskellige dele og specialiseringer. Under hele uddannelsen stilles krav til såvel fysik som psykisk form og udvikling.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Løjtnantsuddannelse I (otte mdr.): Her får du en grundlæggende militæruddannelse med praktisk undervisning i kampøvelser, pædagogik og ledelse
 • Løjtnantsuddannelse II (fire mdr.): Her lærer du at virke som taktisk fører for op til ca. 30 personer og at tilrettelægge og gennemføre uddannelsen i delingen
 • Funktions- og diplomuddannelse (17 mdr.): Her udbygger du din militære uddannelse med bl.a. et faldskærms- og patruljekursus og uddannelse i militær ledelse, strategi og operationer
 • Tjenestegrensuddannelse (fire mdr.): Her specialiserer du dig inden for en tjenestegren, fx kamp, ingeniør-, føringsstøtte-, logistik- eller efterretningstropperne

Læs mere 

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til taktisk officer i Hæren kan du læse mere:

Om uddannelsens indhold og opbygning

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du vil løbende have mulighed for at omsætte din viden til praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til officer skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang uddannelse

Du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse. Gode kundskaber i dansk og engelsk er påkrævet.

Andre krav

Du skal også:

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse 
 • Opfylde basale helbredskrav 

Intern vej til uddannelsen

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som befalingsmand eller løjtnant, kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Hærens Officersskole.

Du kan også søge om optagelse på officersuddannelsen, hvis du som uddannet sergent eller løjtnant med mindst to års erfaring gennemfører en akademiuddannelse ved det værn, hvor du gør tjeneste.

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til taktisk officer i Hæren skal du igennem et optagelsesforløb, der består af:

 • Indsendelse af ansøgning
 • En række test

Hvis du på baggrund af din ansøgning og første test findes egnet til at gå videre, skal du bl.a. igennem følgende: 

 • En personlighedstest
 • Et telefoninterview med en psykolog
 • En afprøvning med bl.a. fysiske test, samtaler og en gruppeopgave 

Læs mere

Om optagelsesprøven til Forsvarets officersuddannelser

Uddannelsessteder

Løjtnantsuddannelse I & II

Løjtnantskolen i Slagelse.

Funktions- og diplomuddannelse

Hærens Officersskole på Frederiksberg.

Tjenestegrensuddannelse

Afhænger af specialisering.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til taktisk officer i Hæren kan du læse mere om:

Om lønvilkår

Fremtidsmuligheder

Som taktisk officer i Hæren kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste videreuddanne dig til kaptajn og major. Det vil medføre større ansvar og større kompleksitet i opgaverne.

Civil karriere

Med officersuddannelsen kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob i erhvervslivet eller offentlige.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som taktisk officer i Hæren

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information