Foto af Reserveofficer
Job

Reserveofficer

Reserveofficerer er ledere i forsvaret. Til dagligt passer de deres almindelige civile job og skal være klar til at blive indkaldt.

Fakta

Arbejdssteder:
Hæren, Søværnet
Stillingsbetegnelser:
Stabsofficer, Taktisk officer, Teknisk officer, Sprogofficer, Tolk

Nogle fungerer som tolke og oversættere og kan deltage i eventuelle afhøringer.

Som reserveofficer indgår normalt i kontrakten, at du skal stå til rådighed og gøre tjeneste i et antal uger om året. Det kaldes rådighedspligt.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Uddannelse - Efter endt uddannelse bliver du udnævnt til premierløjtnant af reserven.
Uddannelse - Efter endt uddannelse bliver du udnævnt til premierløjtnant af reserven.

Som officer af reserven er du ligesom andre officerer (officerer af linjen) leder inden for forsvaret, men du arbejder ikke til dagligt. Du passer dit almindelige civile job og skal så være parat til at blive indkaldt ved mobilisering. Du skal dog også møde til øvelser og almindelig tjeneste 2-4 uger om året for at holde din viden og kunnen ved lige.

Efter endt uddannelse begynder du typisk som delingsfører med kommando over 20-30 menige og 3-4 sergenter. En delingsfører har ansvaret for delingens uddannelse og er med til at tilrettelægge træning og øvelser.

Vælger du et karriereforløb, kan du blive næstkommanderende og senere chef for en underafdeling på op til 300 menige og befalingsmænd.

Du indgår en kontrakt om tjeneste i en nærmere fastsat periode, typisk

Som kontraktofficer kan du blive tjenestegørende i hæren eller i søværnet.

Som kontraktofficer i hæren arbejder du med ledelse i stabsfunktioner. Du har ingen ledelsesopgaver af soldater i felten. Derimod har du ansvar for den praktiske og taktiske forberedelse af en bataljons operative opgaver. Se om uddannelsen til kontraktofficer i hæren i Officer i hæren.

Kontraktofficerer gør tjeneste i seks måneder i forbindelse med uddannelsen. Derefter vil du typisk blive udsendt hvert 3. år.

Reserveofficerer er forpligtede til mindst 4 års rådighedskontrakt på grund af den uddannelse, de får. Hvis du tegner kontrakt, har du samme mulighed for at stige i graderne som andre officerer.

Som kontraktofficer i søværnet vil du typisk have et ansvarsområde på et af søværnets skibe, eksempelvis dæksområdet, eller du kan forestå kontrollen af fiskere i Nordatlanten.

Er du samtidig uddannet navigatør/skibsfører, kan du blive taktisk officer, hvor dine primære ansvarsområder vil være tjenesten som vagtchef. Du navigerer skibet og har det ledelsesmæssige ansvar som leder af vagtholdet.

Er du uddannet maskinmester, kan du blive teknisk officer, hvor dine primære ansvarsområder vil være at lede maskinbesætningen samt være ansvarlig for drift, vedligeholdelse og reparation af skibets højteknologiske elektronik og maskineri.

Kontraktperioden efter uddannelsen er minimum 2 år og maksimalt 5 år, med mindre du vælger at forsætte inden for søværnet og tager en supplerende officersgrunduddannelse af et halvt års varighed.

Reserveofficerer kan desuden arbejde som sprogofficerer. Ud over det almindelige officersarbejde har de særlige opgaver, bl.a. deltagelse i internationale sammenhænge, afhøringer, tolkning og oversættelse.

Sprogofficerer fungerer som militær tolk i samarbejdet med myndighederne i russisk eller arabisk talende lande og til støtte for udsendte danske styrker. Se mere om uddannelsen til Sprogofficer i Forsvaret samt om uddannelsen til Tolk i Forsvaret.

Arbejdsplads

Reserveofficerer gør tjeneste inden for hæren og søværnet. Sprogofficer gør tjeneste i hæren for de flestes vedkommende.

Nogle officerer får mulighed for at blive udsendt som FN-observatører eller for at gøre tjeneste ved stabe i NATO. Officerer har desuden pligt til eventuelt at gøre tjeneste uden for landets grænser, fx ved fredsbevarende og fredsskabende opgaver under NATO, FN og OSCE.

Se mere om Forsvaret i Offentlig administration.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for reserveofficerer.

Fremtidsmuligheder

Avancement inden for Forsvaret er som regel forbundet med efteruddannelse og videreuddannelse.

Du kan få mulighed for at tegne kontrakt om tjeneste i den såkaldte reaktionsstyrke i hæren eller flyvevåbnet. Derved får du mulighed for at udføre fredsskabende og fredsbevarende arbejde i udlandet.

Med uddannelsen som reserveofficer i bagagen har du god mulighed for at blive ansat i erhvervslivet eller det offentlige.

Mere uddannelse

Videreuddannelse kan bestå i et kursus VUT-I og VUT-II. Efter det første, kan du udnævnes til kaptajn og senere major. Efter VUT-II kan du udnævnes til major på højeste niveau og eventuelt senere til oberstløjtnant.

Du kan også søge optagelse på uddannelsen til linjeofficer, dvs. officer på fuld tid. Forsvaret har et omfattende system for efteruddannelse af officerer. Gennem efteruddannelse kan du specialisere dig til bestemte funktioner, eller du kan uddybe din viden på særlige områder. Bestået videreuddannelse giver mulighed for avancement.

Få mere at vide

Forsvarets Uddannelser
www.forsvaretsuddannelser.dk

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark
www.hprd.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.