uddannelsen til sprogofficer
Politi og forsvar

Sprogofficer

Som sprogofficer er du Forsvarets kulturelle bindeled ude i verden.

Fakta

Navn:
Sprogofficer
Varighed:
Ca. 2 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse, fyldt 18 år samt specifikke krav til fysik og 4-årig kontraktperiode
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Uddannelsen stiller høje krav til både dine sproglige færdigheder og sociale kompetencer. På to år bliver du flydende på enten arabisk, dari (persisk sprog) eller russisk, og du bliver i stand til at navigere i en fremmed kultur i situationer med meget på spil. Uddannelsen omfatter en militær grunduddannelse, hvor du trænes i forskellige militære færdigheder samt et intensivt sprogforløb, hvor du lærer at tale sproget fra bunden.

Som færdiguddannet tegner du en kontrakt med Forsvaret på fire år som reserveofficer. I løbet af den periode kan du blive udsendt som sprogofficer i op til 10 måneder. Vil du have en civil karriere, kan dine sproglige kompetencer bruges bredt i mange brancher, fx i danske virksomheder med afdelinger i Mellemøsten.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til sprogofficer tager 2 år og består af følgende dele:

  • Militær basisuddannelse
  • Basismodul
  • Fortsættermodul
  • Funktionsuddannelsen

Den militære basisuddannelse foregår i Varde og varer 4 måneder. Her lærer du militære færdigheder, der kvalificerer dig til at fungere som instruktør, leder og vejleder for soldater. Du lærer at begå dig i det militære miljø og får desuden kendskab til militære fagudtryk og begreber.

Basismodulet foregår ved Forsvarsakademiet i København og varer 6 måneders. Her får du grundlæggende færdigheder og elementær viden inden for sproget og den region, hvor det tales. Dine militære færdigheder repeteres sideløbende, og du opnår større indsigt i grundlæggende militærtænkning.

Fortsættermodulet foregår ved Forsvarsakademiet i København og varer 6 måneders. Her udvider du din viden og dine færdigheder inden for sprog og kultur og udvikler dine tale-, lytte-, læse- og skrivefærdigheder. Hertil kommer nye kompetencer i forhold til oversættelse og situationsforståelse.

Under den militærfaglige uddannelse opnår du grundlæggende viden om taktik på delings-, kompagni- og bataljonsniveau i Hæren.

Funktionsmodulet varer 8 måneder og foregår ved Forsvarsakademiet i København. Her videreudvikler du dine teoretiske og praktiske sprogfærdigheder og lærer at koble dem til regionale og operativt relevante forhold. Du trænes i indhentning og bearbejdning af kvalitative data med henblik på vejledning af militært personel i operative kontekster. I modulet indgår en tværfaglig studietur, så vidt muligt til et land eller et område, hvor studiesproget tales.

Efter uddannelsens afslutning gennemfører du et kursus med henblik på klargøring til udsendelse i internationale operationer.

Adgangskrav

For at blive optaget på Forsvarets Sprogofficersuddannelse skal du ved uddannelsesstart have bestået en gymnasialuddannelse.

Du skal som udgangspunkt have et gennemsnit på mindst 7, hvor du skal have taget sprogfagene på A-niveau og afslutte med en karakter, som er middel eller derover.

Vær desuden opmærksom på, at du skal være mindst 18 år ved uddannelsesstart, have normalt mørkesyn og være minimum 155 cm høj.

Endelig skal du opfylde følgende krav:

  • Være villig til at tegne fireårig rådighedskontrakt

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå en optagelsesprøve.

Du søger om optagelse på www.sprogofficer.dk. Her kan du også læse om ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Din løn under uddannelsen er ca. 22.200 kr. om måneden.

Din løn som færdiguddannet er ca. 29.500 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Når du er færdig med uddannelsen som sprogofficer, tegner du en kontrakt med Forsvaret på fire år som reserveofficer. I løbet af den periode kan du blive udsendt som sprogofficer i op til 10 måneder. Din sprogofficersuddannelse kan også bruges som springbræt til en karriere i det civile erhvervsliv, eksempelvis som leder eller inden for HR.

Få mere at vide

Forsvarets sprogofficersuddannelse:
www.sprogofficer.dk

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

For 28-årige Anne Bojsen Faartoft læser til russisk sprogofficer. Når hun er færdig venter...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.