uddannelsen til tolk i forsvaret
Politi og forsvar

Tolk i Forsvaret

Uddannelsen giver dig kompetence til at hjælpe udsendte væbnede styrker med at kommunikere med lokalbefolkningen samt med civile og militære ledere.

Fakta

Navn:
Tolk i Forsvaret
Varighed:
ca. 6 mdr. efterfulgt af ca. 6 mdr. udsendelse
Adgangskrav:
18 år, opholdstilladelse i Danmark. Desuden en række andre krav
Økonomi:
Løn under uddannelse/udsendelse

Dine opgaver varierer, men kræver alle et stort sprogligt overskud på både dansk, engelsk og det sprog, som du vælger at uddanne dig i (arabisk, dari, fransk eller ukrainsk).

I umiddelbar forlængelse af uddannelsen udsendes du ca. seks måneder til et land, hvor det valgte sprog tales. Her vil du indgå i en militærenhed og skal benytte både din kulturbevidsthed og dine sproglige færdigheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til tolk varer ca. seks måneder og omfatter forskellige dele og sprog. Du får både sproglige kvalifikationer og militær og kulturel viden, så du kan omsætte skrift og tale fra et sprog til et andet så præcist som muligt.

Uddannelsens dele

 • Grundlæggende militæruddannelse (1,5 måned): Du får en kort militær grunduddannelse med fokus på fundamentale, militære færdigheder, fx våbenbetjening og førstehjælp
 • Militær tolkeuddannelse (ca. 2,5 måned): Her bliver du introduceret til et bredt, teknisk ordforråd på både fransk, dansk og engelsk og trænet intensivt i tolkning
 • Udsendelsesforberedende uddannelse (1,5 måned)

Efter uddannelsen sendes du i mission i seks måneder.

Uddannelsens sprog

Du undervises i et af følgende sprog:

 • Arabisk
 • Dari (dialekt af persisk)
 • Fransk
 • Ukrainsk

Status som civil

Som tolk i Forsvaret har du status som civil. Under udsendelsen følger du en væbnet styrke og indgår som civil-militærtolk og bærer uniform.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om:

Undervisning

På den militær tolkeuddannelse udvikler du dine sproglige færdigheder, din kulturforståelse og dit militærfaglige kendskab.

Forløbet introducerer dig til et bredt, teknisk ordforråd. Både på det valgte sprog, dansk og engelsk. Du vil også blive trænet intensivt i tolkning (tolketeknik og tolkemæssig rutinering).

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • Kunne tale et af sprogene arabisk, dari, fransk eller ukrainsk flydende samt læse og tale engelsk og dansk
 • Være minimum 18 år
 • Have opholdstilladelse i Danmark. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derudover have opholdt dig i Danmark eller et andet EU/NATO-land de seneste syv år

Det er en fordel, hvis du også:

 • Kan læse og skrive det valgte sprog
 • Har tolkeerfaring
 • Har aftjent værnepligt i Danmark eller har anden militær erfaring

Andre krav

Du skal også:

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse 
 • Opfylde basale og særlige helbredskrav 

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Optagelse

For at blive optaget på tolkeuddannelsen i Forsvaret du igennem et optagelsesforløb, der består af:

 • Skriftlige prøver
 • Et interview med psykolog
 • En helbredsundersøgelse
 • Forsvarets basistest

Læs mere

Uddannelsessteder

Grundlæggende militæruddannelse

Den grundlæggende militæruddannelse afholdes et sted på Sjælland.

Militær tolkeuddannelse

Forsvarets Sprogskole i København.

Udsendelsesforberedende uddannelse

Denne del af uddannelsen foregår enten i Jylland eller på Sjælland.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen udsendes du i ca. seks måneder til et land, hvor der tales det sprog, som du er uddannet i. Bagefter er der mulighed flere udsendelser afhængigt af det aktuelle behov.

Under udsendelsen er der ingen fast arbejdstid, og der gives ikke tjenestefrihed uden for lejrens område.

Uddannelser der ligner

Mulige job