uddannelsen til tolk i forsvaret
Politi og forsvar

Tolk i Forsvaret

Uddannelsen giver dig kompetence til at hjælpe udsendte væbnede styrker med at kommunikere med lokalbefolkningen samt med civile og militære ledere.

Fakta

Navn:
Tolk i Forsvaret
Varighed:
ca. 6 mdr. efterfulgt af ca. 6 mdr. udsendelse
Adgangskrav:
18 år, opholdstilladelse i Danmark. Desuden en række andre krav
Økonomi:
Løn under uddannelse/udsendelse

Dine opgaver varierer, men kræver alle et stort sprogligt overskud på både dansk, engelsk og det sprog, som du vælger at uddanne dig i (arabisk, dari, fransk eller ukrainsk).

I umiddelbar forlængelse af uddannelsen udsendes du ca. 6 måneder til et land, hvor det valgte sprog tales. Her vil du indgå i en militærenhed og skal benytte både din kulturbevidsthed og dine sproglige færdigheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til tolk varer ca. 6 måneder og omfatter forskellige dele og sprog. Du får både sproglige kvalifikationer og militær og kulturel viden, så du kan omsætte skrift og tale fra et sprog til et andet så præcist som muligt.

Uddannelsens dele

 • Grundlæggende militæruddannelse (1,5 måned)
 • Militær tolkeuddannelse (ca. 2,5 måned)
 • Udsendelsesforberedende uddannelse (1,5 måned)

Efter uddannelsen sendes du i mission i 6 måneder.

Uddannelsens sprog

Du undervises i et af følgende sprog:

 • Arabisk
 • Dari (dialekt af persisk)
 • Fransk
 • Ukrainsk

Status som civil

Som tolk i Forsvaret har du status som civil. Under udsendelsen følger du en væbnet styrke og indgår som civil-militærtolk og bærer uniform.

Undervisning

På den militær tolkeuddannelse udvikler du dine sproglige færdigheder, din kulturforståelse og dit militærfaglige kendskab.

Forløbet introducerer dig til et bredt, teknisk ordforråd på både det valgte sprog, dansk og engelsk, ligesom du vil blive trænet intensivt i tolkning (tolketeknik og tolkemæssig rutinering).

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • Kunne tale et af sprogene arabisk, dari, fransk eller ukrainsk flydende samt læse og tale engelsk og dansk
 • Være minimum 18 år
 • Have opholdstilladelse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derudover have opholdt dig i Danmark eller et andet EU/NATO land de seneste 7 år.

Øvrige krav

Du skal derudover opfylde følgende krav:

 • Bestå optagelsesprøven
 • Bestå Forsvarets basistest (styrke-/løbetest)
 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav

​Se Forsvarets hjemmeside om:

Kvalifikationer

Det er en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer:

 • Kan læse og skrive det valgte sproget
 • Har tolkeerfaring
 • Har aftjent værnepligt i Danmark eller har anden militær erfaring

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå en optagelsesprøve.

Læs om om ansøgningsfrist, optagelse, uddannelsesstart mv. på karriere.forsvaret.dk/sprog.

Uddannelsessteder

Grundlæggende militæruddannelse

Den grundlæggende militæruddannelse afholdes et sted på Sjælland.

Militær tolkeuddannelse

Den militære tolkeuddannelse foregår på Forsvarets Sprogskole i København.

Udsendelsesforberedende uddannelse

Denne del af uddannelsen foregår enten i Jylland eller på Sjælland.

Økonomi

Løn under uddannelse: ca. 25.000 kr. pr. måned.

Løn under udsendelse: ca. 47.000-48.000 kr. pr. måned. 

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen udsendes du i ca. 6 måneder til et land, hvor der tales det sprog, som du er uddannet i. Der er mulighed for efterfølgende at tage flere udsendelser afhængigt af det aktuelle behov.

Under udsendelsen er der ingen fast arbejdstid, og der gives ikke tjenestefrihed uden for lejrens område.

Få mere at vide

Forsvarets tolkeuddannelser:

Uddannelser der ligner

Mulige job