uddannelsen til tolk i forsvaret
Politi og forsvar

Tolk i Forsvaret

Uddannelsen til civil militær tolk i Forsvaret giver dig kompetence til at hjælpe udsendte væbnede styrker med at kommunikere med lokalbefolkningen samt med civile og militære ledere.

Fakta

Navn:
Tolk i Forsvaret
Varighed:
ca. 6 mdr. efterfulgt af ca. 6 mdr. udsendelse
Adgangskrav:
18 år, opholdstilladelse i Danmark. Desuden en række andre krav
Økonomi:
Løn under uddannelse/udsendelse

Dine opgaver varierer, men kræver alle et stort sprogligt overskud på både dansk, engelsk og det sprog, som du vælger at uddanne dig i (dari, arabisk, fransk eller ukrainsk).

I umiddelbar forlængelse af uddannelsen udsendes du ca. 6 måneder til et land, hvor det valgte sprog tales. Her vil du indgå i en militærenhed og skal benytte både din kulturbevidsthed og dine sproglige færdigheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gennem uddannelsen vil du blive undervist i færdigheder, der vil give dig både sproglige kvalifikationer og militær og kulturel viden, så du kan omsætte skrift og tale fra et sprog til et andet så præcist som muligt. Du vil derudover tilegne dig en bred viden om forskellige militære emner.

Uddannelsen omfatter følgende elementer:

 • Grundlæggende militæruddannelse
 • Militær tolkeuddannelse
 • Udsendelsesforberedende uddannelse
 • Udsendelse

Den grundlæggende militæruddannelse tager 1,5 måned og afholdes et sted på Sjælland. Forløbet vil give dig en kort militær grunduddannelse, hvor du trænes i fundamentale, militære færdigheder som fx våbenbetjening, førstehjælp, basisteori og skyttetjeneste.

Militær tolkeuddannelse varer 2,5 måneder og foregår på Forsvarets Sprogskole i København. Her udvikler du dine sproglige færdigheder, din kulturforståelse og dit militærfaglige kendskab. Forløbet introducerer dig til et bredt, teknisk vokabular på både det valgte sprog, dansk og engelsk, ligesom du vil blive trænet intensivt i tolkning (tolketeknik og tolkemæssig rutinering).

Udsendelsesforberedende uddannelse foregår enten i Jylland eller på Sjælland og tager 1,5 måned. Dette er et udsendelsesspecifikt forløb og afhænger af den specifikke mission. I denne del af uddannelsen deltager du sammen med de enheder, du skal udsendes med.

Udsendelsen varer ca. 6 måneder og lokationen afhænger af den specifikke mission. Under udsendelsen vil du indgå som civil-militærtolk. Som tolk i Forsvaret har du status som civil. Du følger en væbnet styrke og bærer derfor uniform.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • Kunne tale et af sprogene arabisk, dari, fransk eller ukrainsk flydende samt læse og tale engelsk og dansk
 • Være minimum 18 år
 • Have opholdstilladelse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derudover have opholdt dig i Danmark eller et andet EU/NATO land de seneste 7 år.

Du skal derudover opfylde følgende krav:

Det er en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer:

 • Kan læse og skrive sproget (ukrainsk og russisk, pashtu eller fransk)
 • Har tolkeerfaring
 • Har aftjent værnepligt i Danmark eller har anden militær erfaring

Ansættelse i Forsvaret er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes, hvilket sker på baggrund af oplysninger om din fortid, bl.a. indhentning af og vurdering af en straffeattest.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesforløb, som omfatter:

 • Skriftlige og mundtlige prøver
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse

Du søger om optagelse på Forsvarets hjemmeside.

Økonomi

Løn under uddannelse: ca. 25.000 kr. pr. måned.

Løn under udsendelse: ca. 43.000-48.000 kr. pr. måned. 

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen udsendes du i ca. 6 måneder til et land, hvor der tales det sprog, som du er uddannet i. Der er mulighed for efterfølgende at tage flere udsendelser afhængigt af det aktuelle behov.

Under udsendelsen er der ingen fast arbejdstid, og der gives ikke tjenestefrihed uden for lejrens område.

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:
karriere.forsvaret.dk

Uddannelser der ligner

Mulige job