kandidatuddannelse i International sikkerhed og folkeret
Kandidatuddannelse

International sikkerhed og folkeret

Kandidatuddannelsen handler om sikkerhed og konfliktløsning i en kompleks og omskiftelig verden.

Fakta

Navn:
International sikkerhed og folkeret
Andre betegnelser:
International Security and Law
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og praksisorienteret med fokus på statskundskab og jura, hvor du bl.a. lærer om magt, ret, normer og etik. På uddannelsen opnår du kompetencer til at analysere og rådgive om komplekse problemstillinger inden for sikkerhed og folkeret.

Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde som analytiker og rådgiver i en bred vifte af organisationer, myndigheder eller private virksomheder, der beskæftiger sig med uddannelsens kerneområder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i international sikkerhed og folkeret inddrager viden fra de samfundsvidenskabelige områder jura, international politik og etik.

Der sættes fokus på grundelementerne i en række nutidige problemstillinger, der er forbundet med sikkerhed og folkeret samt konflikt og internationalt samarbejde: magt, ret, etik og retfærdighed.

Undervisningen taget udgangspunkt i tidligere og nuværende internationale og folkeretslige problemstillinger. Du lærer det teoretiske fundament for forståelsen af komplekse problemstillinger, og du opnår praktiske kompetencer til at udarbejde analyser af og modeller for løsning af nogle af nutidens allerstørste udfordringer.

Fag

Du undervises i fag som fx:

  • Internationale relationer
  • International lov
  • Nye krige og konflikter
  • Krig og jura
  • Forfølgelse af krigsforbrydelser
  • Sikkerhed og fredsskabelse

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master in International Security and Law.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i danske og internationale organisationer samt inden for offentlig administration.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information