kandidatuddannelse i International sikkerhed og folkeret
Kandidatuddannelse

International sikkerhed og folkeret

Kandidatuddannelsen i international sikkerhed og folkeret handler om konfliktløsning i moderne komplekse konflikter.

Fakta

Navn:
International sikkerhed og folkeret
Andre betegnelser:
International Security and Law
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og praksisorienteret med fokus på statskundskab og jura, hvor du bl.a. lærer om magt, ret og etik. På uddannelsen opnår du kompetencer til at analysere og rådgive om moderne konfliktmiljøer.

Som færdiguddannet i international sikkerhed og folkeret vil du bl.a. kunne arbejde som konfliktanalytiker for organisationer eller som rådgiver for beslutningstagere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i international sikkerhed og folkeret inddrager viden fra de samfundsvidenskabelige områder jura, politik og etik.

Der sættes fokus på grundelementerne i moderne konflikter: magt, ret og etik, og med udgangspunkt i tidligere og nuværende konflikter lærer du at udarbejde analyser og modeller for konfliktløsning.

Du undervises i fag som fx:

  • Internationale relationer
  • International lov
  • Nye krige og konflikter
  • Krig og jura
  • Forfølgelse af krigsforbrydelser
  • Sikkerhed og fredsskabelse

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er International Security and Law.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder international sikkerhed og folkeret som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i statskundskab, samfundsfag, sociologi, jura, økonomi eller historie (centralfag) giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal have kundskaber i engelsk svarende til minimum engelsk på B-niveau. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside. Hvis du har en udenlandsk bachelor, skal du desuden have dansk på A-niveau eller tilsvarende.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i danske og internationale organisationer samt inden for offentlig administration.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for juridisk arbejde, organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information