kandidatuddannelse i International sikkerhed og folkeret
Kandidatuddannelse

International sikkerhed og folkeret

Kandidatuddannelsen i international sikkerhed og folkeret handler om sikkerhed og konfliktløsning i en kompleks og omskiftelig verden.

Fakta

Navn:
International sikkerhed og folkeret
Andre betegnelser:
International Security and Law
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og praksisorienteret med fokus på statskundskab og jura, hvor du bl.a. lærer om magt, ret, normer og etik. På uddannelsen opnår du kompetencer til at analysere og rådgive om komplekse problemstillinger inden for sikkerhed og folkeret.

Som færdiguddannet i international sikkerhed og folkeret vil du bl.a. kunne arbejde som analytiker og rådgiver i en bred vifte af organisationer, myndigheder eller private virksomheder, der beskæftiger sig med uddannelsens kerneområder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i international sikkerhed og folkeret inddrager viden fra de samfundsvidenskabelige områder jura, international politik og etik.

Der sættes fokus på grundelementerne i en række nutidige problemstillinger, der er forbundet med sikkerhed og folkeret samt konflikt og internationalt samarbejde: magt, ret, etik og retfærdighed.

Undervisningen taget udgangspunkt i tidligere og nuværende internationale og folkeretslige problemstillinger. Du lærer det teoretiske fundament for forståelsen af komplekse problemstillinger, og du opnår praktiske kompetencer til at udarbejde analyser af og modeller for løsning af nogle af nutidens allerstørste udfordringer.

Fag

Du undervises i fag som fx:

  • Internationale relationer
  • International lov
  • Nye krige og konflikter
  • Krig og jura
  • Forfølgelse af krigsforbrydelser
  • Sikkerhed og fredsskabelse

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master in International Security and Law.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder international sikkerhed og folkeret som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav ved SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i statskundskab, samfundsfag, sociologi, jura, økonomi eller historie (centralfag) giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have bestået engelsk B med et karaktergennemsnit på minimum 3,0. Hvis du har en udenlandsk bachelor, skal du desuden have dansk på A-niveau eller tilsvarende.

Humanistiske bacheloruddannelser kan desuden være adgangsgivende, hvis de opfylder specifikke krav.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i danske og internationale organisationer samt inden for offentlig administration.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for juridisk arbejde, organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information