Bacheloruddannelse

Folkesundhedsvidenskab

Uddannelsen kombinerer viden fra sundheds- og samfundsvidenskab i arbejdet med at undersøge og forbedre sundheden for befolkningen både i Danmark og i udlandet.

Fakta

Navn:
Folkesundhedsvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i fag fra forskellige videnskabsområder, bl.a. i metodefag som fx statistik og kvalitative undersøgelsesmetoder samt i medicinsk sociologi, sygdomslære, sundhedspsykologi, sundhedsøkonomi, arbejdsmiljø og helbred, politisk forvaltning og forebyggelse og sundhedsfremme.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i både den offentlige og den private sektor. Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse og udvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I løbet af uddannelsen får du et bredt kendskab til videnskabelige teorier og metoder særligt inden for sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab. Uddannelsen er tværfaglig og indeholder studieelementer fra både sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og naturvidenskab.

Du kommer til at studere fænomener som sundhed, helbred, sygdom og forebyggelse i et bredt perspektiv, og du får kendskab til sundhedsvæsenets organisation og funktion.

Du lærer bl.a. at benytte både statistik, demografi, epidemiologi og kvalitative metoder med henblik på at beskrive og analysere sundhed og sygdom i befolkningsgrupper samt komme med løsninger til forbedringer.

Indhold

De forskellige fag, du vil møde på folkesundhedsvidenskab, er fx:

 • Metodefag som statistik, epidemiologi (studiet af sygdommes fordeling i befolkningen) og kvalitative metoder (fx interview og fokusgruppeinterviews)
 • Samfundsvidenskabelige fag som sociologi, psykologi, sundhedsøkonomi og -politik, offentlig forvaltning og organisation
 • Sundhedsvidenskabelige fag som humanbiologi, sygdomslære og sundhedspsykologi
 • Samfundsmedicinske fag som international sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme, miljø, arbejdsmiljø og helbred samt sundhedsvæsenets struktur og funktion

På bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab bliver du ikke uddannet til at have patientkontakt.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, både individuelt og i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8,88,3
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,96,5

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det sundheds- og samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

De fremtidige jobmuligheder vil bl.a. være i regionernes og kommunernes sundhedsafdelinger, hos ingeniør- og konsulentfirmaer med opgaver inden for social- og sundhedsområdet, i medicinalindustrien som sundhedsøkonomisk analytiker, i patientforeninger eller i internationale organisationer som fx Røde Kors.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for og administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information