kandidatuddannelse i Arbejdslivsstudier
Kandidatuddannelse

Arbejdslivsstudier

På arbejdslivsstudier studerer du arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet med fokus på bl.a. arbejdsmiljø, samarbejde, ligestilling, arbejdspladslæring og kommunikation samt medarbejderinvolvering og personaleledelse.

Fakta

Navn:
Arbejdslivsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen har du særligt fokus på aktuelle forandringsprocesser og deres betydning for medarbejdere, organisationer og samfund.

Med afsæt i teoretisk viden og studier af arbejdslivet lærer du både at identificere problemer og skabe udvikling.

Arbejdslivsstudier læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at beskæftige dig med arbejdsmiljø og personale- og organisationsudvikling på både offentlige og private arbejdspladser, men du kan også arbejde med undervisning eller forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På arbejdslivsstudier studerer du arbejde som en afgørende menneskelig aktivitet og en vigtig del af vores liv. I løbet af kandidatuddannelsen vil du både udvikle praksisrettede kompetencer og teoretisk viden om sammenhænge og forandringsprocesser i arbejdslivet.

Du vil komme til at arbejde med forandringsmetoder og med betydningen af medarbejderinddragelse, ledelsesformer og samfundsmæssige rammer for arbejdets udvikling.

Du lærer at analysere arbejdslivsforhold i en organisatorisk og samfundsmæssig kontekst og at udvikle tiltag, der kan forbedre arbejdets organisering og arbejdslivets kvaliteter, fx mening i arbejdet, faglighed, identitet, deltagelse, ledelse og teknologianvendelse.

Indhold

Du beskæftiger dig med emner i tilknytning til bl.a.:

  • Forandringsprocesser
  • Arbejdets betydning for den enkelte
  • Arbejdsmiljø
  • Ledelsesformer
  • Magt og styring
  • Metoder til at studere og forandre arbejdslivet
  • Internationale udviklingstendenser

Faget arbejdslivsstudier læses sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde, hvor der arbejdes med selvvalgte problemstillinger.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder arbejdslivsstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Arbejdslivsstudier læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i arbejdslivsstudier.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i arbejdslivsstudier skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori arbejdslivsstudier indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. arbejdsmiljø og personale- og organisationsudvikling på både offentlige og private arbejdspladser, men du vil også kunne arbejde med undervisning eller forskning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Martin Olesen bruger sin alsidige viden fra statskundskab i et generalistjob.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.