Brandmænd slukker stor brand
Politi og forsvar

Redningsspecialist i Beredskabsstyrelsen

Du bliver uddannet til at slukke brande og at løse andre opgaver ved ulykker og katastrofer. Under uddannelsen er du værnepligtig i Beredskabsstyrelsen.

Fakta

Navn:
Redningsspecialist i Beredskabsstyrelsen
Varighed:
Ni måneder
Adgangskrav:
Vurderet egnet/begrænset egnet på Forsvarets Dag og kørekort
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du lærer bl.a. førstehjælp og at håndtere farlige stoffer. De fleste værnepligtige får også et kørekort til lastbil.

Allerede under uddannelsen indgår du i beredskabet. Det kan fx være ved oversvømmelser, kemikalieudslip eller større ulykker.

Som færdiguddannet kan du fx søge videre i Beredskabsstyrelsen eller i kommunale redningsberedskaber.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til redningsspecialist varer ni måneder. Du bliver klædt på til at slukke brande og indgå i beredskabet ved katastrofer og større ulykker.

Uddannelsens dele

Du bliver bl.a. undervist i:

  • Redning og eftersøgning i vand og på land
  • At håndtere farlige stoffer. Fx kemiske, biologiske, radioaktive og eksplosive
  • Førstehjælp ved katastrofer
  • At slukke brande

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om:

Uddannelsen til redningsspecialist (værnepligtig) i Beredskabsstyrelsen

Undervisning

Undervisningen består af en række kurser og er praktisk orienteret.

Du indgår efter fire uger indgår i udrykningsvagten som hjælper. Efter seks måneders uddannelse er du redningsspecialist og deltager, når Beredskabsstyrelsen rykker ud.

Ansøgning og optagelse

Du er værnepligtig under uddannelsen til redningsspecialist.

For at blive kunne søge skal du:

  • Være fyldt 18 år
  • Være vurderet ’egnet’ eller ’begrænset egnet’ på Forsvarets Dag. Her bliver dit helbred bl.a. undersøgt og du skal til en skriftlig prøve
  • Have B-kørekort

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om:

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på et af Beredskabsstyrelsens operative centre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved eller Allinge.

Under uddannelsen bor du på beredskabscentret sammen med de øvrige værnepligtige.

Læs mere

Om beredskabscentrene

Økonomi

Du får løn under uddannelsen.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om:

Lønvilkår som redningsspecialist (værnepligtig) i Beredskabsstyrelsen

Fremtidsmuligheder

Med Beredskabsstyrelsens uddannelser har du mulighed for at arbejde med forskellige dele af det danske katastrofeberedskab.

Som færdiguddannet redningsspecialist (værnepligtig) kan du søge en videre karriere i Beredskabsstyrelsen som sergent eller officer.

Kommunal eller civil karriere

Der er også mulighed for at indgå i de kommunale redningsberedskaber som fx deltidsbrandmand. Du kan også gøre karriere i det civile erhvervsliv, fx virksomheder der arbejder med redning.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om:

Dine karrieremuligheder som redningsspecialist (værnepligtig) i Beredskabsstyrelsen