konstabeluddannelse i forsvaret
Politi og forsvar

Professionel soldat i Forsvaret

Som professionel soldat i Forsvaret bliver du uddannet og trænet inden for et militært speciale.

Fakta

Navn:
Professionel soldat i Forsvaret
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
Afhænger af den enkelte uddannelse
Adgangskrav:
Mindst folkeskolens afgangsprøve, særlige krav til fysik og helbred samt specifikke krav for den enkelte uddannelser
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Det kan være alt fra lufttrafik eller opgaver under havets overflade til specialisering inden for artilleri. Uddannelsen afhænger af det værn og det område, som du vælger at specialisere dig inden for.

Fælles for specialiseringerne er, at du får øvelse i at håndtere det civile og det militære samarbejde gennem fag som kommunikation og konflikthåndtering. Du uddannes desuden i at bruge militære magtmidler.

Uddannelse til professionel soldat forbereder dig på at kunne deltage i Forsvarets nationale og internationale opgaver uanset værn og specialisering.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til professionel soldat har forskellig varighed, afhængigt af hvilket speciale du vælger. Du kan søge specialeuddannelsen inden for et værnene Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet eller ved en de uddannelser, der er fælles for de tre værn.

Professionel soldat i Hæren

I Hæren kan du uddanne dig til professionel soldat i reaktionsstyrken eller Danske Artilleriregiment.

 • Uddannelsen i reaktionsstyrken retter sig mod udsendelse i de internationale operationer, som understøtter Forsvarets internationale opgaver, men ikke alle bliver udsendt. Du kan også indgå i det nationale beredskb i Danmark. hvor du arbejder med opgaver inden for sikkerhed og opretholdelse af Danmarks suverænitet. Læs mere om uddannelsen i reaktionsstyrken.
 • Uddannelsen i Danske Artilleriregiment kvalificerer dig i at anvende mortersystemer, kanonsystemer, moderne navigationsmateriel og pansrede hjulkøretøjer. Som færdiguddannet indgår du i en stående reaktionsstyrkeenhed, der udsendes til internationale opgaver. Læs mere om uddannelsen i Danske Artilleriregiment.

Professionel soldat i Søværnet

Søværnets uddannelser omfatter følgende specialiseringer:

 • Kommunikationsgast. Du uddannes til at arbejde om bord på Søværnets skibe i operationsrum, på radiostationen og på skibets bro. Du arbejder bl.a. med skibets it-systemer, radarsystemer, kommunikationssystemer samt sonar og signalmidler. Læs mere om uddannelsen til kommunikationsgast.
 • Kampinformation. Du indsamler og evaluerer informationer via satelit, internet, radio, radar, efterretninger og andre kilder. Informationerne bruges til at skabe et overblik over situationen i luften, på vandet og under vandet. Informationerne bruges til støtte for ledelsens beslutninger om løsning af opgaver. Læs mere om uddannelsen i kampinformation
 • Minedykker. Du uddannes til at løse opgaver under havets overfladen, hvor du skal kunne holde hovedet koldt og kunne samarbejde i små teams. Du vil få kendskab til ammunition, og du lærer at håndtere eksplosiver. Læs mere om uddannelsen til minedykker
 • Våbensoldat. Som våbensoldat betjener og vedligeholder du de forskellige våbentyper, der findes ombord, fx håndbårne missiler, dybvandsbombe og tungt maskingevær. Du arbejder også som dæksgast og udfører forefaldende arbejde på dækket og deltager i motor- og gummibådssejlads.  Læs mere om uddannelsen til våbensoldat
 • Forplejningssoldat. Som forplejningssoldat uddannes du til at arbejde som messegast med servering og andet arbejde i kabyssen. Du kan også arbejde som hovmester for skibschefen. Læs mere om uddannelsen til forplejningssoldat.

Professionel soldat i Flyvevåbnet

Flyvevåbnets uddannelser omfatter følgende specialiseringer:

 • Identification Operator. Du arbejder ved Air Control Wing (ACW) i Operationscentret på Flyvestation Karup med overvågning af det danske luftrum ved hjælp af moderne radar- og kommunikationsudstyr. Opgaverne er bl.a. at opdage, identificere og rapportere al flytrafik i dansk luftrum. Læs mere om uddannelsen til Identification Operator
 • Flyvelederassistent. Du arbejder med flyveplaner for militære fly og udøver flyveinformationstjeneste til militære luftfartøjer i luftrummet over Danmark. I tæt samarbejde med flyveledere sørger du for, at lufttrafikken afvikles sikkert og effektivt. Arbejdet foregår i kontrolcentralen i København Lufthavn. Læs mere om uddannelsen til flyvelederassistent.
 • Flyveinformationsoperatør. Du arbejder med flyveplaner for militære fly og udøver flyveinformations- og alarmeringstjeneste. Desuden vil du via radar og radiokommunikation hjælpe militære fly med at navigere igennem luftrummet under deres missioner. Arbejdet foregår i områdekontrolcentralen i København. Læs mere om uddannelsen til flyveinformationsoperatør.
 • F-16 våbenassistent. Du arbejder med at vedligeholde og klargøre ammunition og køretøjer samt afeller oplade flyene med nye våben og andet udstyr. Under uddannelsen kommer du også til at lære at transportere farligt gods. Læs mere om uddannelsen til F-16 våbenassistent
 • Operationsassistent. Du overvåger og opdaterer oplysninger om flyvning i forskellige softwaresystemer og videregiver disse oplysninger til piloter, kontrol- og varslingsenheder og civile myndigheder. Du koordinerer piloternes ønsker om træningsområder, flyveruter og specialmissioner til ind- og udland og indhenter forskellige tilladelser i forbindelse med flyvningen. Læs mere om uddannelsen til operationsassistent
 • Aerial Port Service Assistant. Du er ansvarlig for at laste og losse transportfly med forsyninger og udstyr. Du arbejder også med planlægning af transporter samt udarbejdelse af dokumenter omkring lufttransport og farligt gods. Læs mere om uddannelsen til Aerial Port Service Assistant.
 • Bevogtningsasssistent. Du kontrollerer både personer og materiel, der kører ind og ud af flyvestationen. Det er bevogtningsassistentens opgave at sørge for sikkerheden på arbejdspladsen, foretage adgangskontrol af personer og transporter samt yde eskorte til særlige personer eller vigtigt militært materiel. Læs mere om uddannelsen til bevogtningsassistent.
 • Mission Planner. Du arbejder tæt sammen med piloterne, og hjælper med at forberede deres missioner. Desuden udarbejder og udsender du flyveplaner. Læs mere om uddannelsen til Mission Planner.

Professionel soldat ved værnfælles uddannelser

En uddannelse som henholdsvis soldat ved militærpolitiet eller som stationsspecialist er en uddannelse, der er fælles for alle tre værn. 

 • Militærpolitiet. Du løser Forsvarets politiopgaver som fx trafikkontrol, politioperationer, krigsfangeoperationer og sikkerhedsoperationer, herunder eskorteopgaver og VIP-beskyttelse. Som færdiguddannet kan du blive udsendt i internationale missioner. Det kan være på Søværnets skibe bl.a. med undersøgelser af civile skibe eller som medlem af en personbeskyttergruppe i en mission på land. Læs mere om uddannelsen til militærpoliti.
 • Stationsspecialist. Du uddannes til at håndtere det praktiske arbejde og sørge for vedligeholdelse af enten Station Nord eller Station Mestervig, som begge er beliggende i Nationalparken Nord- og Nordøstgrønland. Læs mere om uddannelsen til stationsspecialist.

Adgangskrav

Adgangskravene varierer alt efter, hvilken specialisering og værn du vælger at uddanne dig indenfor.

Du skal dog som minimum have færdiggjort folkeskolens afgangsprøve med en minimumskarakter på 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk.

Derudover kræver enkelte af specialiseringerne, at du har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret.

Læs mere om de specifikke adgangskrav under netop den specialisering, du er interesseret i, på Forsvarets hjemmeside.  

Optagelse

Optagelse på en af Forsvarets uddannelser afhænger af den specialisering og det værn, du vælger at uddanne dig indenfor.

Fælles for alle specialiseringer er dog, at du skal:

 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Derudover vil der altid være en optagelsesprøve, der som oftest minimum indeholder:

 • Skriftlige prøver
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse
 • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder 

Læs mere om optagelse på den specialisering, du er interesseret i, på Forsvarets hjemmeside.  

Økonomi

Under uddannelsen modtager du løn. Lønnen udgør ca. 18.300 kr. pr. måned.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du fortsætte som ansat, se mere om Professionel soldat i Forsvaret.

Som professionel soldat kan du søge videre på sergentuddannelser i de tre værn.

Du har også som professionel soldat mulighed for at blive sendt ud til et krigsramt land, hvor du skal hjælpe til med at opretholde ro og orden, overvåge og ikke mindst formidle nødhjælp til civilbefolkningen.

Få mere at vide

Se mere om de enkelte uddannelser samt ansøgningsfrister mv. på
www.karriere.forsvaret.dk

Inspiration

Da Keld Jørgensen var 17 år, blev han træt af at stå indenfor og skrue i en lastbil. Derfor...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ansatte i forsvaret og politiet har til opgave at passe på folket og på landet.