konstabeluddannelse i forsvaret
Politi og forsvar

Professionel soldat i Forsvaret

Som professionel soldat i Forsvaret bliver du uddannet og trænet inden for et militært speciale.

Fakta

Navn:
Professionel soldat i Forsvaret
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
Afhænger af den enkelte uddannelse
Adgangskrav:
Mindst folkeskolens afgangsprøve, særlige krav til fysik og helbred samt specifikke krav for den enkelte uddannelser
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Det kan være alt fra lufttrafik eller opgaver under havets overflade til specialisering inden for artilleri. Uddannelsen afhænger af det værn og det område, som du vælger at specialisere dig inden for.

Fælles for specialiseringerne er, at du får øvelse i at håndtere det civile og det militære samarbejde gennem fag som kommunikation og konflikthåndtering. Du uddannes desuden i at bruge militære magtmidler.

Uddannelse til professionel soldat forbereder dig på at kunne deltage i Forsvarets nationale og internationale opgaver uanset værn og specialisering.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til professionel soldat omfatter en række forskellige specialiseringer inden for værnene Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Enkelte specialiseringer er fælles for de tre værn.

Uddannelsens længde og indhold varierer, afhængigt af hvilket speciale du vælger. 

Hæren

Læs om specialiseringerne i Hæren på Forsvarets hjemmeside:

Søværnet

Læs om specialiseringerne i Søværnet på Forsvarets hjemmeside:

Flyvevåbnet

Læs om specialiseringerne i Flyvevåbnet på Forsvarets hjemmeside:

Værnfælles uddannelser

To af specialiseringerne er fælles for alle tre værn. Læs om dem på Forsvarets hjemmeside:

Værnepligt

Aftjening af almindelig værnepligt varer 4 måneder og svarer til basisuddannelsen inden for de tre værn. Dette kan være en adgangsvej til uddannelsen til professionel soldat.

Læs mere om almindelig værnepligt og de øvrige muligheder på Forsvarets hjemmeside:

Undervisning

Undervisningen veksler mellem praktik og teori.

Adgangskrav

Adgangskravene varierer, afhængigt af hvilken specialisering du vælger.

Generelle krav

Du skal som minimum have færdiggjort folkeskolens afgangsprøve med en minimumskarakter på 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk.

Enkelte af specialiseringerne kræver desuden, at du har gennemført en basisuddannelse i Forsvaret.

Andre krav

Du skal derudover opfylde følgende krav:

  • Bestå en optagelsesprøve
  • Opnå sikkerhedsgodkendelse
  • Opfylde helbredskrav

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om:

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til professionel soldat, skal du igennem et optagelsesforløb, der består af:

  • Skriftlige prøver
  • Interview med psykolog
  • Helbredsundersøgelse
  • Forsvarets basistest

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om optagelsesforløbet på de enkelte specialiseringer

Uddannelsessteder

Uddannelsesstedet afhænger af den valgte specialisering.

Læs mere:

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om de forskellige muligheder for at uddanne sig til professionel soldat

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om lønvilkår for de enkelte specialiseringer

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du som ansat professionel soldat blive udsendt til et krigsramt land, hvor du skal hjælpe til med at opretholde ro og orden, overvåge og formidle nødhjælp til civilbefolkningen.

Som professionel soldat kan du søge optagelse på en sergentuddannelse.

Læs mere

Læs mere om jobbet som professionel soldat i UG-artiklen: 

Om at være professionel soldat i Forsvaret

Læs mere om sergentuddannelsen i UG-artiklen:

Om uddannelsen til sergent i Forsvaret

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som professionel soldat

Inspiration

Da Keld Jørgensen var 17 år, blev han træt af at stå indenfor og skrue i en lastbil. Derfor...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ansatte i forsvaret og politiet har til opgave at passe på folket og på landet.