sergentuddannelse i forsvaret
Politi og forsvar

Sergent i Forsvaret

På sergentuddannelsen lærer du at lede grupper af soldater samt at undervise og instruere inden for dit militære speciale.

Fakta

Navn:
Sergent
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
4-7 mdr. afhængig af retning og baggrund
Adgangskrav:
Minimum Forsvarets basisuddannelse samt fysiske og helbredsmæssige krav
Økonomi:
Afhængigt af værn

Der findes fire sergentuddannelser i Forsvaret - to i Hæren, en i Flyvevåbnet og en i Søværnet. Fælles for uddannelserne er, at du opnår kompetencer inden for pædagogik, ledelse, kommunikation og samarbejde.

Med en uddannelse som sergent er du mellemleder i Forsvaret og vil primært uddanne enten værnepligtige eller professionelle soldater (konstabler). Du vil også have mulighed for at videreuddanne dig inden for Forsvarets uddannelsessystem til over-, senior-, chefsergent eller officer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til sergent foregår inden for et af værnene Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Uddannelsen indeholder specifikke moduler, der giver dig kompetencer og specialiserer dig som leder inden for det valgte værn.

En række moduler er fælles for alle tre værn. De indeholder blandt andet instruktørvirke, ledelse og føring.

Uddannelsens længde varierer, afhængigt af hvilket værn du vælger. 

Læs om uddannelsen på Forsvarets hjemmeside.

Hæren

Søværnet

Flyvevåbnet

Undervisning

Undervisningen veksler mellem praktik og teori.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til sergent skal du have gennemført følgende:

  • Minimum en basisuddannelse i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet med et tilfredsstillende resultat
  • Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i fagene matematik, dansk og engelsk med minimumskarakteren 02 eller tilsvarende, eller en højere eksamen

I Søværnet skal du som udgangspunkt desuden have to års erfaring som konstabel.

I Flyvevåbnet skal du være tjenestegørende for at søge sergentuddannelsen.

Andre krav

Du skal også:

  • Kunne erhverve kørekort
  • Have bestået Forsvarets basistest med tilfredsstillende resultat
  • Bestå en optagelsesprøve
  • Opnå sikkerhedsgodkendelse
  • Opfylde helbredskrav

Der er yderligere krav, afhængigt af det værn du vælger at uddanne dig inden for.

Læs mere

Læs mere om specifikke adgangskrav til de enkelte sergentuddannelser på Forsvarets hjemmeside:

Læs også:

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen, skal du bestå optagelsesprøven. Den består af en fysisk test, skriftlige prøver og et personligt interview med en psykolog.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Uddannelsessteder

Sergentuddannelsen foregår forskellige steder afhængigt af værn.

Hæren

Uddannelsen foregår på Hærens Sergentskole i Varde samt på eget tjenestested.

Søværnet

Uddannelsen foregår på Søværnets Sergentskole i Frederikshavn.

Flyvevåbnet

Uddannelsen foregår på Flyvevåbnets Sergentskole i Karup samt på eget tjenestested.

Økonomi

Hæren

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen til sergent i Hæren.

Søværnet og Flyvevåbnet

Under uddannelsen til sergent i Søværnet eller Flyvevåbnet får du en løn. 

Læs mere

Om SU i UG-artiklen:

Om lønvilkår på Forsvarets hjemmeside: 

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet ansættes du som sergent i det værn, du er uddannet inden for. Her får du ansvar for at uddanne og lede en gruppe værnepligtige eller professionelle soldater (konstabler).

Med en uddannelse som sergent i Forsvaret har du mulighed for udsendelse. 

Mere uddannelse

Du kan videreuddannelse dig til over-, senior- og chefsergent eller løjtnant.

Civil karriere

Du kan også vælge at fortsætte din karriere uden for Forsvaret på det civile arbejdsmarked.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information