sergentuddannelse i forsvaret
Politi og forsvar

Sergent i Forsvaret

På sergentuddannelsen lærer du at lede grupper af soldater samt at undervise og instruere inden for dit militære speciale.

Fakta

Navn:
Sergent
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
4-7 mdr. afhængig af retning og baggrund
Adgangskrav:
Minimum Forsvarets basisuddannelse samt fysiske og helbredsmæssige krav
Økonomi:
Afhængigt af værn

Der findes tre sergentuddannelser i Forsvaret - en i Hæren, en i Flyvevåbnet og en i Søværnet. Fælles for de tre uddannelser er, at du opnår kompetencer inden for pædagogik, ledelse, kommunikation og samarbejde.

Med en uddannelse som sergent er du mellemleder i Forsvaret og vil primært uddanne enten værnepligtige eller professionelle soldater (konstabler). Du vil også have mulighed for at videreuddanne dig inden for Forsvarets uddannelsessystem til over-, senior-, chefsergent eller officer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til sergent består af en række moduler, der blandt andet indeholder instruktørvirke, ledelse og føring. Derudover vil der være specifikke moduler for henholdsvis Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, der giver dig kompetencer og specialiserer dig som leder indenfor netop dette værn.

Sergentuddannelse i Hæren

Uddannelsens tager ca. 7 måneder, og du starter med en grundlæggende militæruddannelse ved dit eget tjenestested. Derefter fortsætter uddannelsen på Hærens Sergentskole i Varde, hvor du uddannes i de grundlæggende kompetencer som befalingsmand.

Når uddannelsen er gennemført, udnævnes du til sergent. Herefter kan du arbejde i en værnepligtsenhed eller fortsætte uddannelsen inden for enten kamptropperne, artilleriet, logistiktropperne, telegraftropperne eller ingeniørtropperne.

Sergentuddannelse i Søværnet

Uddannelsen foregår på Søværnets Sergentskole i Frederikshavn og består blandt andet af modulerne instruktørvirke, ledelse, administration og skydeuddannelse med pistol. Modulerne afsluttes separat, men udbydes i forlængelse af hinanden og i den rækkefølge, der giver bedst mening for dig som sergentelev.

Den samlede varighed er 14 uger.

Sergentuddannelse i Flyvevåbnet

Uddannelsen varer ca. 20 uger og gennemføres, samtidig med at du gør tjeneste. Du undervises i modulerne instruktørvirke, ledelse, føring modul 1 og 2. Hvert modul er opbygget af en række uddannelsesaktiviteter, der gennemføres som fjernundervisning, øvelser, opgaver mv. De aktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse, foregår på Flyvevåbnets Sergentskole i Karup.

Når du har gennemført de fire moduler tilfredsstillende, får du et uddannelsesbevis, der kvalificerer dig til at arbejde som sergent. Du udnævnes dog først som sergent, når du har fået en stilling som mellemleder.

Adgangskrav

For at blive optaget på en sergentuddannelse skal du have gennemført følgende:

  • Minimum en basisuddannelse i Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet med et tilfredsstillende resultat
  • Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i fagene matematik, dansk og engelsk med minimumskarakteren 02 eller tilsvarende, eller højere eksamen

I Søværnet skal du som udgangspunkt desuden have 2 års erfaring som konstabel i Søværnet. I Flyvevåbnet skal du være tjenestegørende for at søge sergentuddannelsen.

Endvidere skal du:

  • Kunne erhverve kørekort
  • Have bestået Forsvarets basistest med tilfredsstillende resultat
  • Kunne sikkerhedsgodkendes

Der kan være yderligere krav, afhængig af det værn du vælger at uddanne dig indenfor. Læs mere om adgangskravene inden for de tre værn:

 

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen, skal du bestå optagelsesprøven. Den består af en fysisk test, skriftlige prøver og et personligt interview med en psykolog.

På nedenstående hjemmesider kan du læse mere om optagelsesforløbet og søge sergentuddannelsen:

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen til sergent i Hæren.

Uner uddannelsen til sergent i Søværnet eller Flyvevåbnet får du en løn på ca. 22.200 kr. om måneden.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet ansættes du som sergent i det værn, du er uddannet indenfor. Her får du ansvar for at uddanne og lede en gruppe værnepligtige eller professionelle soldater (konstabler).

Med en uddannelse som sergent i Forsvaret har du mulighed for udsendelse. Læs mere om udsendelse med Forsvaret.

Du kan videreuddannelse dig til over-, senior- og chefsergent eller løjtnant. Du kan også søge optagelse på officersuddannelsen. Læs mere om intern uddannelse.

Endelig kan du fortsætte din karriere uden for Forsvaret på det civile arbejdsmarked.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information