Master i brandsikkerhed
Masteruddannelse

Master i brandsikkerhed

Master i brandsikkerhed kvalificerer dig til at lede, koordinere og udføre brandtekniske opgaver, fx i forbindelse med rådgivning og kontrol af bygningers brandsikkerhed.

Fakta

Navn:
Master i brandsikkerhed
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring + specifikke fagkrav
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 11.000 kr. pr. kursus. SVU kun i særlige tilfælde

Med en fuld masteruddannelse opnår du formelle kompetencer til at søge certificering som brandrådgiver og tredjepartskontrol efter Bygningsreglementet.

Uddannelsen henvender sig især til bygningsingeniører, konstruktører og arkitekter, der er ansat i rådgivende ingeniør-, arkitekt- og byggevarevirksomheder samt i bygherrefunktioner, driftsorganisationer og tekniske forvaltninger. Deltagerne kan desuden arbejde med forsikring, beredskab og efterforskning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i brandsikkerhed tager afsæt i dine byggefaglige kompetencer og kvalificerer dig til at arbejde med brandforebyggelse og brandslukning på et højt fagligt niveau.

Uddannelsen giver viden om fx bygninger og materialer, deres bæreevne og modstandsdygtighed ved brand samt om juridiske krav til brandsikkerhed.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 9 obligatoriske kurser/moduler
 • Brandteknisk projektopgave

Undervisning

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger og øvelser, cases og småprojekter i grupper.

Størstedelen af forløbet er planlagt som online undervisning.

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld masteruddannelse i brandsikkerhed giver betegnelsen Master i Brandsikkerhed.

Certificering som brandrådgiver og tredjepartskontrol

Med en fuld masteruddannelse i brandsikkerhed opnår du formelle kompetencer til at ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at blive certificeret brandrådgiver i brandklasse 3 (BK3), brandklasse 4 (BK4) og tredjepartskontrol efter Bygningsreglement 2018 (BR18).

Læs om certificeringsordningerne hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt og en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en fuld masteruddannelse eller vælge de kurser/moduler, du finder mest relevante.

Du kan sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb ved at kombinere moduler fra forskellige masteruddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs om Masteruddannelse som fleksibelt forløb.

Fagoversigt

1. semester

 • Bygningsbrandteknik
 • Brandkemi
 • Branddynamik

2. semester

 • Konstruktionsbrandteknik
 • Industribrande
 • Brandmodellering

3. semester

 • Brandrisikostyring
 • Brandteknisk dimensionering
 • Komplekse bygninger

4. semester

På det 4. semester skal du udarbejde en brandteknisk projektopgave.

Der kan endvidere udbydes kurser i:

 • Brandmodellering 2
 • Installationer

De fleste kurser har et omfang af 5 ECTS med undtagelse af afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Du behøver dog ikke gennemføre den samlede uddannelse på 2 år. Du kan tilmelde dig enkeltmoduler og færdiggøre uddannelsen over 4 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en teknisk/naturvidenskabelig uddannelse på mindst bachelorniveau, fx akademi-, teknikum-, diplom- eller civilingeniør.

Deltagerne er typisk bygningsingeniører eller bygningskonstruktører.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Har du tidligere gennemført fag ved ingeniøruddannelserne, kan du eventuelt får merit. Hør nærmere på DTU.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Adgangskursus for bygningskonstruktører

Ansøgere, der ikke har matematik, fysik og kemi på niveau med en ingeniøruddannelse, skal gennemføre et adgangskursus.

Økonomi

Deltagerbetaling

Hele masteruddannelsen inklusive adgangskursus koster ca. 141.500 kr.

Uddannelsen koster ca. 11.000 kr. pr. kursus. Projektopgaven koster 24.500 kr.

Det matematisk/fysiske adgangskursus koster 18.000 Kr.

Hertil kommer udgifter til bøger og andet undervisningsmateriale, software og ekskursioner. 

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i brandsikkerhed kan du varetage job i såvel private som offentlige virksomheder, hvor der er behov for brandteknisk fagkundskab.

Du kan fx arbejde med:

 • Brandteknisk projektering i rådgivende ingeniørvirksomheder
 • Brandteknisk byggesagsbehandling hos offentlige myndigheder
 • Brandteknisk produktudvikling hos byggevareproducenter
 • Brandforsikring
 • Brandteknisk prøvning
 • Brandinspektion
 • Ledelse i beredskabet
 • Brandefterforskning for politiet

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse