masteruddannelser

Teknisk videnskabelige uddannelser

Uddannelserne inden for dette område handler om at overskue og løse tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger, så løsningen kommer samfundet til gode.

På de tekniske masteruddannelser kan du arbejde med alt fra konstruktion af synlige ting som en metro eller en bro til udvikling af internettet eller konstruktion af materialer på nano-skala niveau.

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser