masteruddannelser

Teknisk videnskabelige uddannelser

Uddannelserne inden for dette område handler om at overskue og løse tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger, så løsningen kommer samfundet til gode.

På de tekniske masteruddannelser kan du arbejde med alt fra konstruktion af synlige ting som en metro eller en bro til udvikling af internettet eller konstruktion af materialer på nano-skala niveau.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser