Master i it - it Vest
Masteruddannelse

Master i it, It-Vest

Master i it er en fleksibel it-uddannelse, hvor du selv sammensætter din faglige profil. Du kan vælge mellem linjerne softwarekonstruktion, organisation eller interaktionsdesign og multimedier.

Fakta

Navn:
Master i it, It-Vest
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
Fleksibel, højst 6 år på deltid
ECTS:
15 pr. fagpakke
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du får styrket dine kompetencer i at udvikle og implementere it på baggrund af teori og konkrete metoder, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde med it.

Uddannelsen henvender sig til dig, der i forvejen arbejder med it og ønsker at udvikle dine faglige evner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På Master i it på It-Vest kan du vælge mellem linjerne softwarekonstruktion, organisation samt interaktionsdesign og multimedier. Inden for hver linje tilbydes en række fagpakker. For at opnå en fuld master i it, skal du læse tre fagpakker og afslutte med et masterprojekt.

Hver fagpakke består af ét til tre enkeltfag, som indbyrdes supplerer hinanden. Du kan tilmelde dig enkeltfag eller hele fagpakken. 

Du kan få et samlet overblik over udbuddet af fagpakker på master-it-vest.dk. Vær opmærksom på, at ikke alle fagpakker udbydes hele tiden.

Følgende universiteter er en del af it-vest, der samarbejder om at udbyde uddannelsen:

 

Undervisningen kan bestå af bl.a. projektarbejde, selvstudie og opgaver/øvelser. På alle fagpakker er der et antal seminarer, hvor du skal møde frem for at deltage i forelæsninger, øvelser og andre aktiviteter. 

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert enkeltfag og hver fagpakke. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig en eksamen.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse. Den vægter 60 ECTS. Hver fagpakke vægter 15 ECTS.

Du kan selv tilrettelægge i hvilket tempo, du ønsker at læse. En masteruddannelse skal dog afsluttes inden for en periode på højst seks år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Kandidatuddannelse
  • Akademisk bacheloruddannelse
  • Professionsbacheloruddannelse
  • Diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Der er desuden en række specifikke adgangskrav til de tre specialiseringer. Læs mere på Master-it-vest.dk/hvem kan blive optaget.

Er du datamatiker, har du mulighed for at få opgraderet dine kompetencer gennem masteruddannelsen i it. Det foregår via et særligt brobygningsforløb.
Læs mere på Master-it-vest.dk/er du datamatiker.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. blive optaget på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet for mere information.

Økonomi

Prisen for en hel masteruddannelse er 60.000 - 72.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse