Master i it - it Vest
Masteruddannelse

Master i it, It-Vest

Master i it er en fleksibel it-uddannelse, hvor du selv sammensætter din faglige profil. Du kan vælge mellem linjerne softwarekonstruktion, organisation eller interaktionsdesign og multimedier.

Fakta

Navn:
Master i it, It-Vest
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
Fleksibel, højst 6 år på deltid
ECTS:
15 pr. fagpakke
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du får styrket dine it-kompetencer, og lærer at udvikle og implementere it på baggrund af teori og konkrete metoder. Undervisningen tager afsæt i dit daglige arbejde med it.

Uddannelsen henvender sig til dig, der i forvejen arbejder med it og ønsker at udvikle dine faglige evner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På Master i it vælger du mellem linjerne softwarekonstruktion, organisation samt interaktionsdesign og multimedier. Inden for hver linje tilbydes en række fagpakker.

En fuld master i IT består af tre fagpakker, som hver især består af 1-3 enkeltfag. Du sammensætter selv dit uddannelsesforløb, men mindst to fagpakker og det efterfølgende masterprojekt skal høre til samme linje:

  • Fagpakke inden for linjen, 15 ECTS
  • Fagpakke inden for linjen, 15 ECTS
  • Fagpakke inden for linjen (eller en valgfri fagpakke fra en anden linje), 15 ECTS
  • Masterprojekt inden for linjen, 15 ECTS.

Fagpakker og enkeltfag kan gennemføres enkeltvis, hvis du ikke ønsker en hel masteruddannelse.
Se udbuddet af fagpakker og enkeltfag på master-it-vest.dk.

Følgende universiteter er en del af it-vest, der samarbejder om at udbyde uddannelsen. 
Læs mere om uddannelsen på:

Undervisningen kan bestå af bl.a. projektarbejde, selvstudie og opgaver/øvelser. På alle fagpakker er der et antal seminarer, hvor du skal møde frem for at deltage i forelæsninger, øvelser og andre aktiviteter. 

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert enkeltfag og hver fagpakke. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig en eksamen.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse. Den vægter 60 ECTS. Hver fagpakke vægter 15 ECTS.

Du kan selv tilrettelægge i hvilket tempo, du ønsker at læse. En masteruddannelse skal dog afsluttes inden for en periode på højst seks år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Kandidatuddannelse
  • Akademisk bacheloruddannelse
  • Professionsbacheloruddannelse
  • Diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Der er desuden en række specifikke adgangskrav til de tre specialiseringer. Læs mere på Master-it-vest.dk/hvem kan blive optaget.

Er du datamatiker, har du mulighed for at få opgraderet dine kompetencer gennem masteruddannelsen i it. Det foregår via et særligt brobygningsforløb.
Læs mere på Master-it-vest.dk/er du datamatiker.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. blive optaget på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet for mere information.

Økonomi

Hele uddannelsen koster fra 78.000 - 86.000 kr. Prisen for en enkelt fagpakke er omkring 19.500 - 21.000 kr., alt afhængig af fagpakke og uddannelsessted. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen Master i it, It-vest

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse