Master i it - it Vest
Masteruddannelse

Master i it, It-vest

Uddannelsen giver dig kendskab til de nyeste teorier og principper for udvikling og udnyttelse af it.

Fakta

Navn:
Master i it, It-vest
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
Fleksibel, højst 6 år på deltid
ECTS:
15 pr. fagpakke
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er fleksibel, og du sammensætter selv din faglige profil. Du kan vælge mellem linjerne softwarekonstruktion eller organisation. 

Uddannelsen henvender sig til dig, der i arbejder professionelt med it og ønsker at udvikle dine faglige evner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På master i it får du kendskab til de nyeste teorier og principper for udvikling og udnyttelse af it, og du lærer metoder og teknikker, du kan bruge i aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver.

Linjer

Du vælger mellem to linjer:

 • Organisation
 • Softwarekonstruktion

Opbygning

En fuld master i it består af: 

 • Tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra samme specialisering (3 x 15 ECTS)
 • Et afsluttende masterprojekt (15 ECTS)

Undervisningen

Undervisningen består af projektarbejde, selvstudie og opgaver/øvelser. På alle fagpakker er der et antal seminarer, hvor du skal møde frem for at deltage i forelæsninger, øvelser og andre aktiviteter. 

Uddannelsessteder

Følgende universiteter er en del af it-vest, der samarbejder om at udbyde uddannelsen:

Titel

Alt efter den valgte retning giver uddannelsen adgang til en af følgende titler:

 • Master i it, softwarekonstruktion
 • Master i it, organisation

De engelske betegnelser er:

 • Master of IT, Software Development
 • Master i IT, Organisation

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert enkeltfag og hver fagpakke. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig en eksamen.

Værd at vide

Fagpakker og enkeltfag kan gennemføres enkeltvis, hvis du ikke ønsker en hel masteruddannelse.

Se udbuddet af fagpakker og enkeltfag på master-it-vest.dk.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse. Den vægter 60 ECTS. Hver fagpakke vægter 15 ECTS.

Du kan selv tilrettelægge i hvilket tempo, du ønsker at læse. En masteruddannelse skal dog afsluttes inden for en periode på højst seks år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Kandidatuddannelse
 • Akademisk bacheloruddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse
 • Diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Specifikke adgangskrav 

Der kan være specifikke adgangskrav på de enkelte linjer.
Læs mere på Master-it-vest.dk/hvem kan blive optaget.

For datamatikere

Uddannelsen som datamatiker giver ikke umiddelbart adgang til at studere master i it, men datamatikere kan optages på fagpakker efter en konkret faglig vurdering.
Læs mere på uddannelsens hjemmeside.

Økonomi

Hele uddannelsen koster fra 90.000 - 100.000 kr. Prisen for en enkelt fagpakke er omkring 20.500 - 24.000 kr., alt afhængig af fagpakke og uddannelsessted.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen Master i it, It-vest

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse