Softwareudvikling
Diplomuddannelse

Softwareudvikling

På uddannelsen er der fokus på design og konstruktion af store, distribuerede, datatunge it-systemer. Du lærer også om integration af gamle og nye systemer.

Fakta

Navn:
Softwareudvikling
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 28 - 90.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får forudsætninger for at deltage som kernemedarbejder i store it-projekter, der kræver samarbejde mellem lokalt og globalt adskilte udviklingsgrupper.

Uddannelsen henvender sig til it-medarbejdere, der fx har baggrund som datamatikere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kvalificerer du dig blandt andet til at kunne vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner.

Du lærer også udvikle nye systemer og integrere de eksisterende systemer i disse. Desuden får du kendskab til planlægning og gennemførelse af test.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • To-tre valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, arbejde i studiegrupper, selvstudium, individuelle opgaver og miniprojekter.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplomuddannet i Softwareudvikling.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Software Development.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler, som hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Udvikling af store systemer
 • Systemintegration
 • Test

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Databaser for udviklere (5 ECTS)
 • Diskret matematik (5 ECTS)
 • Interfaceprogrammering (10 ECTS)
 • It-projektledelse (10 ECTS)
 • Kontraktbaseret udvikling (5 ECTS)
 • Kunstig intelligens og automation (10 ECTS)
 • Machine Learning (10 ECTS)
 • Moderne programmeringssprog og anvendelse (10 ECTS)
 • Optimering og machine learning (10 ECTS)
 • Sikkerhed (10 ECTS)
 • Syntaks og semantik (5 ECTS)
 • Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)
 • Undersøgelse og formidling (5 ECTS)

Til en fuld diplomuddannelse skal du vælge valgfrie moduler svarende til 15 ECTS. 

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedte om relevante valgfrie moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx datamatiker
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 28 - 90.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. april 2023
21. juni 2023
Machine Learning, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. september 2023
31. december 2023
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2023
31. december 2023
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 7100 Vejle

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje