Softwareudvikling
Diplomuddannelse

Softwareudvikling

På uddannelsen er der fokus på design og konstruktion af store, distribuerede, datatunge it-systemer. Du lærer også om integration af gamle og nye systemer.

Fakta

Navn:
Softwareudvikling
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får forudsætninger for at deltage som kernemedarbejder i store it-projekter, der kræver samarbejde mellem lokalt og globalt adskilte udviklingsgrupper.

Uddannelsen henvender sig til it-medarbejdere, der fx har baggrund som datamatikere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kvalificerer du dig blandt andet til at kunne vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner.

Du lærer også at udvikle nye systemer og integrere de eksisterende systemer i disse. Desuden får du kendskab til planlægning og gennemførelse af test.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • 2-3 valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, arbejde i studiegrupper, selvstudium, individuelle opgaver og miniprojekter.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld diplomuddannelse i softwareudvikling giver ret til titlen Diplom i Softwareudvikling.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Software Development.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Udvikling af store systemer (10 ECTS)
 • Systemintegration (10 ECTS)
 • Test (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Databaser for udviklere (5 ECTS)
 • Diskret matematik (5 ECTS)
 • Interfaceprogrammering (10 ECTS)
 • It-projektledelse (10 ECTS)
 • Kontraktbaseret udvikling (5 ECTS)
 • Kunstig intelligens og automation (10 ECTS)
 • Machine Learning (10 ECTS)
 • Moderne programmeringssprog og anvendelse (10 ECTS)
 • Optimering og machine learning (10 ECTS)
 • Sikkerhed (10 ECTS)
 • Syntaks og semantik (5 ECTS)
 • Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)
 • Undersøgelse og formidling (5 ECTS)

Til en fuld diplomuddannelse skal du vælge valgfrie moduler svarende til 15 ECTS. 

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om relevante valgfrie moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx datamatiker
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje