Softwareudvikling
Diplomuddannelse

Softwareudvikling

På uddannelsen er der fokus på design og konstruktion af store, distribuerede, datatunge it-systemer. Du lærer også om integration af gamle og nye systemer.

Fakta

Navn:
Softwareudvikling
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 28 - 90.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Den kvalificerer dig til at deltage som kernemedarbejder i store it-projekter, der kræver samarbejde mellem lokalt og globalt adskilte udviklingsgrupper.

Uddannelsen henvender sig til it-medarbejdere, der fx har baggrund som datamatikere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kvalificerer du dig blandt andet til at kunne vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner.

Du lærer også udvikle nye systemer og integrere de eksisterende systemer i disse. Desuden får du kendskab til planlægning og gennemførelse af test.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, arbejde i studiegrupper, selvstudium, individuelle opgaver og miniprojekter.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder følgende obligatoriske moduler:

 • Udvikling af store systemer
 • Systemintegration
 • Test

De obligatoriske moduler har hvert et omfang af 10 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Databaser for udviklere (5 ECTS)
 • Diskret matematik (5 ECTS)
 • Interfaceprogrammering (10 ECTS)
 • It-projektledelse (10 ECTS)
 • Kontraktbaseret udvikling (5 ECTS)
 • Moderne programmeringssprog og anvendelse (10 ECTS)
 • Optimering og machine learning (10 ECTS)
 • Sikkerhed (10 ECTS)
 • Syntaks og semantik (5 ECTS)
 • Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)
 • Undersøgelse og formidling (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du skal vælge valgfrie moduler af et omfang på i alt 15 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under aaben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx datamatiker
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 28 - 90.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. oktober 2021
28. januar 2022
Udvikling af store systemer Aftenundervisning 5000 Odense C
*
25. oktober 2021
28. januar 2022
udvikling af store systemer (UCL) Aftenundervisning 6700 Esbjerg
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. februar 2022
29. april 2022
Databaser for udviklere Aftenundervisning 5000 Odense C
*
15. marts 2022
12. maj 2022
Afgangsprojekt i Softwareudvikling - Diplom Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
1. september 2022
31. december 2022
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2022
31. december 2022
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. september 2023
31. december 2023
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2023
31. december 2023
Afgangsprojekt, softwareudvikling Dagundervisning 7100 Vejle

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje