Master i it - softwarekonstruktion - Vest
Masteruddannelse

Softwarekonstruktion, master i it, It-vest

På linjen softwareudvikling arbejder du med hele udviklingsprocessen - fra analyse, design og konstruktion til test og evaluering.

Fakta

Navn:
Softwarekonstruktion
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
Ca. 6 måneder på deltid pr. fagpakke
ECTS:
15 pr. fagpakke
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag anvendelsen af de nyeste it-teknologier.

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder professionelt med softwarekonstruktion, fx systemudviklere, softwareingeniørere eller it-konsulenter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen kvalificerer dig til at udvikle og udnytte nye it-teknologier.

Du lærer at:

 • designe, analysere og evaluere software og systemarkitekturer
 • analysere og evaluere it-sikkerhed
 • forbedre softwarepålidelighed
 • designe, analysere og evaluere teknologier til at behandle store datamængder
 • forstå og vurdere principper og teknikker bag de nyeste teknologier som webteknologi og pervasive computing
 • udtrykke og evaluere alle aspekter af arbejdet med kravspecifikationer
 • arbejde med indlejrede systemer

Opbygning

En fuld master i it med på linjen Softwarekonstruktion består af:

 • tre fagpakker a 15 ECTS
 • et masterprojekt på 15 ECTS

Mindst to af fagpakkerne skal være inden for linjen Softwarekonstruktion.

På linjen har du mulighed for at specialisere dig i it-sikkerhed. Tager du den fulde specialisering, bliver du Master i it, organisation med specialisering i it-sikkerhed.

Læs mere om specialisering i informationssikkerhed.

Uddannelsessteder

Følgende universiteter er en del af it-vest, der samarbejder om at udbyde uddannelsen:

Undervisning

Undervisningen består af bl.a. projektarbejde, selvstudie og opgaver/øvelser. På alle fagpakker er der et antal seminarer, hvor du skal møde frem for at deltage i forelæsninger, øvelser og andre aktiviteter. 

Titel

 • Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i it, softwarekonstruktion
 • Den engelske betegnelse er Master of IT, Software Development

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert enkeltfag og hver fagpakke. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig en eksamen.

Værd at vide

Vær opmærksom på, at ikke alle fagpakker udbydes hvert semester. 

Fagpakker

En fuld master i IT på linjen Softwarekonstruktion består af tre fagpakker, som hver især består af 1-3 enkeltfag.

Uddannelsesforløbet ser sådan ud:

 • Fagpakke inden for Softwarekonstruktio, 15 ECTS
 • Fagpakke inden for Softwarekonstruktioer, 15 ECTS
 • Fagpakke inden for Softwarekonstruktion  - eller en valgfri fagpakke fra en anden linje, 15 ECTS
 • Masterprojekt inden for linjen, 15 ECTS.

Se udbuddet af fagpakker og enkeltfag på master-it-vest.dk.

Fagpakker og enkeltfag kan gennemføres enkeltvis, hvis du ikke ønsker en hel masteruddannelse.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Hver fagpakke varer ca. seks måneder og vægter 15 ECTS. En fuld master i it, softwarekonstruktion vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på master i it, linjen Softwarekonstruktion, skal du have en relevant uddannelse: 

 • en akademisk bacheloruddannelse eller,
 • en professionsbacheloruddannelse eller,
 • en mellemlang videregående uddannelse eller,
 • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have erfaring med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, der ligger inden for linjens faglige område.

Læs mere om adgangskrav til linjen Softwarekonstruktion her.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

For datamatikere

Uddannelsen som datamatiker giver ikke umiddelbart adgang til at studere master i it, men datamatikere kan optages på fagpakker efter en konkret faglig vurdering.
Læs mere på uddannelsens hjemmeside.

Økonomi

Prisen for en enkelt fagpakke er omkring 19.500 - 24.000 kr., alt afhængig af fagpakke og uddannelsessted.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.