Master i it-ledelse
Masteruddannelse

Master i it-ledelse

Master i it-ledelse kvalificerer dig til at forstå og lede komplekse, strategiske processer, der involverer it, digitalisering og organisatoriske forandringer.

Fakta

Navn:
It-ledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 5 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er en specialiseret lederuddannelse med fokus på it og digitalisering. Både at lede it-projekter og at gennemføre de organisatoriske forandringer, som følger med digitalisering.

Master i it-ledelse henvender sig til nuværende og kommende it-ledere. Både inden for den private og den offentlige sektor.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i it-ledelse er en specialiseret lederuddannelse med fokus på it og digitalisering. Under uddannelsen udvikler du både din it-faglige viden og dine kompetencer som leder.

De obligatoriske kurser giver en fælles faglig viden om digital innovation og strategi, digitale forretningsmodeller og digital transformation og forandringsledelse. Du får også en forståelse for nye teknologier og deres muligheder og begrænsninger.

De valgfrie kurser og det afsluttende masterprojektet giver dig mulighed for at fordybe dig i de områder, som er relevante for din faglige profil og udvikling.

Uddannelsen indeholder et individuelt udviklingsforløb, hvor du arbejder med at udvikle dit personlige lederskab.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • fire obligatoriske kurser
 • to valgfrie kurser
 • et masterprojekt

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som weekendseminarer, men der kan også forekomme undervisning eftermiddag eller aften. De enkelte undervisningsforløb er en kombination af forelæsninger, øvelser, præsentationer og gruppearbejde.

Der er fokus på videndeling og muligheden for at netværke. Fx foregår en del af undervisningen uden for IT-Universitetet i form af weekendseminarer med overnatning og et studieophold i udlandet.

Undervisningen foregår både på dansk og engelsk, og du kan forvente faglitteratur på begge sprog.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af IT-Universitetet i København.

Læs mere om uddannelsen på ITU.dk.

Titel

Når du har afsluttet masteruddannelsen, får du titlen Master i it. 

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of It.

Eksamen

Der afholdes eksamen efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire obligatoriske kurser, to valgfrie kurser og et masterprojekt.

Obligatoriske kurser

 • Digital innovation, 7,5 ECTS
  På kurset arbejder du med digitale teknologier, og hvordan de kan understøtte digital innovation. Kurset giver forståelse for digitale teknologier, deres opbygning og digital infrastruktur.
 • Evidensbaseret ledelse, 7,5 ECTS
  Kurset beskæftiger sig med analytisk metode og praksis relateret til it-ledelse. Du bliver introduceret til emner som dataindsamling, dataanalyse og evidensbaseret beslutningstagning. Kurset udbydes på efterårssemesteret.
 • Ledelse af digital transformation, 7,5 ECTS
  Kursets hovedemne er digital transformation i organisationer. Du arbejder med, hvordan en organisation udvikler digitalt lederskab og hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, der er centrale.
 • Digitaliseringsstrategi, it-strategi og forretningsforståelse, 7,5 ECTS
  Kurset formidler de nødvendige rammer og processer for at udvikle og implementere en digitaliserings/it-strategi, der er tilpasset organisationens forretningsstrategi og behov.

Valgfri kurser, 15 ECTS

Du skal vælge to valgfri kurser. Vær opmærksom på, at de valgfrie kurser kan variere fra semester til semester.  

Se udbuddet af valgfri kurser på ITU.dk.

Masterprojekt, 15 ECTS

Dit masterforløb afsluttes med et masterprojekt inden for et selvvalgt emne, der knytter sig til ledelse af it.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2-6 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Som studerende skal du regne med at bruge cirka 10-15 timer pr. uge pr. kursus/projekt af 7,5 ECTS. Intensiteten varierer dog og vil være større omkring seminarer og eksaminer.

Optagelse og adgang

Adgangskrav til uddannelsen er:

 • Minimum en mellemlang videregående uddannelse som fx: bachelor, kandidat, professionsbachelor, HD, diplom eller tilsvarende
 • Efter din adgangsgivende uddannelse skal du have minimum fem års relevant erhvervserfaring på fuld tid (svarende til minimum 30 timer pr. uge). 
 • Engelsk på minimum B-niveau
 • Dansk på A-niveau

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster 209.600 kr.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse