Master i it-ledelse
Masteruddannelse

Master i it-ledelse

Master i it-ledelse har fokus på digitalisering, ledelse og forretningsforståelse, og hvordan du som leder kan skabe værdi med it i samspil med forretningen.

Fakta

Navn:
It-ledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 99.300 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du kvalificerer dig bl.a. til at lede digitaliseringsprojekter, at gennemføre organisatoriske ændringer og bidrage til at nå forretningsmæssige mål.

Master i it-ledelse henvender sig både til nuværende og kommende it-ledere. Uddannelsen er både for medarbejdere i den private og offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i it har fokus på samspillet mellem it og forretning, innovation, organisation og udvikling, og den giver et godt grundlag for at arbejde strategisk med it. Du får viden om emner som it management and leadership, forandrings- og innovationsledelse, den moderne it-organisation samt klassisk organisationsteori.  

Du lærer desuden at forstå forretningsorganisationen og it’s mulige bidrag til udvikling heraf. Samtidig opbygger du viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og hvordan de påvirker virksomhedens manøvrerum og mulige interaktionsformer med centrale aktører. 

Uddannelsen består af tre obligatoriske kurser, to valgfrie kurser og et masterprojekt.

Undervisningen forløber som weekendseminarer på fredage og lørdage, men der kan også forekomme undervisning eftermiddag eller aften.

Uddannelsen udbydes af IT-Universitetet i København en gang årligt med opstart i august.

Eksamen

Der afholdes eksamen efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af tre obligatoriske kurser:

It-ledelse og it-organisationens rolle - 7,5 ECTS
Kurset har fokus på lederskab i relation til konkrete it-ledelsesudfordringer. Desuden beskæftiger kurset sig med it-organisationens transformation, opgaver og kompetencer. Undervejs i forløbet arbejder du aktivt med din individuelle ledelsesprofil. Emner er blandt andet IT Management and Leadership, forandrings- og innovationsledelse, den moderne it-organisation samt klassisk organisationsteori.

It-ledelsesfagets metoder og kommunikation - 7,5 ECTS
Kurset beskæftiger sig med videnskabelige metoder og akademisk arbejdspraksis i forhold til it-ledelse. Det første seminar introducerer metoder for it-lederens vidensgenerering, imens andet seminar handler om analytiske og kommunikative perspektiver, herunder interessentanalyse.

It-strategi og forretningsforståelse - 15 ECTS
Du får gennem forskellige forretningsmodeller viden og forståelse for forretningsorganisationen og hvordan it-understøttelse kan bidrage til udvikling af organisationens forretningsdel. Samtidig får du viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og hvordan de påvirker for virksomhedens manøvrerum. 

Derudover skal du vælge to valgfri kurser. Udbuddet af valgfri kurser kan variere fra semester til semester. Du kan både vælge kurser udbudt på eget studieforløb eller blandt kurser på andre masteruddannelser. Se de valgfri kurser på uddannelsesstedets hjemmeside

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2-6 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Som studerende skal du regne med at bruge cirka 10-15 timer pr. uge pr. kursus/projekt af 7,5 ECTS. Intensiteten varierer dog og vil være større omkring seminarer og eksaminer.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du som minimum have:

  • en mellemlang videregående uddannelse, fx en bachelor, professionsbachelor, HD eller lignende
  • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse
  • engelsk på B-niveau

Opfylder du ikke uddannelsesbetingelserne, kan der være mulighed for at blive optaget på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du en kort videregående uddannelse, eksempelvis en akademiuddannelse, kan du søge om optagelse på IT-Universitetets kvalifikationsforløb til masteruddannelserne. Når du har gennemført kvalifikationsforløbet kan du blive optaget på en af masteruddannelserne. Læs mere om kvalifikationsforløbet. 

 

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster 99.300 kr.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Der findes ingen tilgængelige data til denne uddannelse.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse