Master i vindenergi
Masteruddannelse

Master i vindenergi

En master i vindenergi giver bredt kendskab til udnyttelse af vind som energikilde. Du kan fx foretage livscyklusanalyser af vindenergiprojekter og vurdere de økonomiske konsekvenser af beslutninger, der træffes i designprocessen.

Fakta

Navn:
Master i vindenergi
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse, engelsk på B-niveau + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 133.000 kr. for EU/EEA-borgere, 227.000 kr. for andre. SVU kun i særlige tilfælde

Du får også forudsætninger for at foretage miljømæssige vurderinger samt mekaniske og elektriske beregninger på møller og møllevinger.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i vindenergibranchen eller beslægtede brancher, fx energiselskaber, vindmøllefabrikanter og underleverandører til selskaber og fabrikanter.

Undervisningen foregår online og på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver forudsætninger for at arbejde med tekniske og miljømæssige problemstillinger i relation til den globalt voksende kapacitet inden for vindkraft.

Du beskæftiger dig med en bred vifte af fagområder fra måling af vind og vindressourcer til design af vindmøllens komponenter og integration af vindenergi i el-systemet. Som færdiguddannet kan du:

 • Estimere ressourcer, økonomi og levetid for en vindmøllepark
 • Beskrive miljømæssige aspekter af vindenergi
 • Udføre udmattelses- og aeroelastiske beregninger for vindmøller
 • Designe og optimere vingeprofiler
 • Analysere måledata i forskellig skala
 • Foretage rationelt valg af materialer

Master i vindenergi består af ni moduler/kurser samt et afsluttende masterprojekt.

Undervisningen er så vidt muligt netbaseret, og tilrettelagt, så de studerende kan se videoklip, stille spørgsmål i chatrum og deltage i webinarer. Dog vil der være krav om fremmøde enkelte gange i løbet af uddannelsen, fx i forbindelse med forsvar af masterprojektet. De enkelte moduler vil bestå af en blanding mellem lektioner, regneopgaver, digitale quizzer, projektarbejde og rapporter.

Uddannelsen kan udbydes på engelsk af DTU Wind Energy på  Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby. Den engelske titel er Master of Wind Energy.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Du får betegnelsen Master of Wind Energy, hvis du gennemfører hele uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsens moduler/kurser er fordelt over 4 semestre:

1. semester

 • Vindturbineteknologi
 • Vindressourcer
 • Materialer i vindenergi

2. semester

 • Økonomi samt miljømæssig og social påvirkning fra vindturbiner
 • Aerodynamik og aeroelasticitet
 • Vindkraft og forbindelse til el-nettet

3. semester

 • Numeriske redskaber i relation til vindenergi
 • Offshore vindenergi
 • Måleteknikker I relation til vindenergi

4. semester

Du udarbejder en projektopgave inden for vindenergi.

Modulerne/kurserne har et omfang af 5 ECTS med undtagelse af afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en teknisk/naturvidenskabelig uddannelse på mindst bachelorniveau.

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsen henvender sig til udviklere, fabrikanter, underleverandører, konsulenter og medarbejdere, der fx kan have erfaring fra:

 • Vindenergiindustrien
 • Olie- og gasselskaber
 • Shippingselskaber
 • Virksomheder, der foretager miljøvurderinger
 • Offentlige virksomheder inden for det naturvidenskabelige og ingeniørfaglige område

Da uddannelsen udbydes på engelsk, er det desuden et krav, at den studerende har engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Af DTU's Admission-side fremgår det, at du kan få en forsmag på masteruddannelsens emner og sværhedsgrad gennem online-kurset Wind Energy, som udbydes gratis via DTU’s e-læringsplatform.

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 133.000 kr. for EU/EEA-borgere, 227.000 kr. for andre.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse