Master in Information and Communication Technologies, mICT
Masteruddannelse

Master i cybersikkerhed og privacy

Uddannelsen kvalificerer ledere til at adressere og håndtere tekniske og forretningsmæssige udfordringer relateret til cybersikkerhed og privatliv.

Fakta

Navn:
Master i cybersikkerhed og privacy
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant bachelor fx i datalogi + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 72.000. SVU kun i særlige tilfælde

Du arbejder både med teknologiske og organisatoriske aspekter af cybersikkerhed og privatliv. 

Uddannelsen henvender sig primært til ansatte inden for informations- og kommunikationsteknologi, der arbejder med tekniske og virksomhedsmæssige udfordringer relateret til cybersikkerhed og privatliv.

Du kan fx være ansat inden for IKT- eller banksektoren, forsvaret, politiet, civilforsvaret, energisektoren, TV- eller teleselskaber, medicinalvirksomheder m.v.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden og færdigheder inden for både teknologiske og organisatoriske aspekter af cybersikkerhed og privatliv.

Alt efter dine interesser og kompetencer kan du på den sidste del af uddannelsen specialisere dig inden for Cybersikkerhed, Privatlivs- og databeskyttelsesstrategier eller Styring af sikkerhed.

Programmet giver indsigt i emner som:

 • Netværks- og applikationssikkerhed
 • Cybersikkerhedstrusler, fx destruktiv malware, falske antivirus og Denial of Service-angreb i organisationer
 • Virksomhedsteknologier
 • Virksomhedssikkerhed og overholdelse
 • Risikovurdering
 • Privatlivsanalyse og brugbart privatliv
 • Personlige data og privatliv (teknologi, design, juridiske begrænsninger og regler)
 • IT-sikkerhedsregulering og -styring
 • Tillid, identitet og adgangsstyring
 • Privatlivets økonomi
 • EU og nationale love om it-sikkerhed og databeskyttelse

Opbygning

Uddannelsen består af 3 trimestre:

1. trimester

 • To obligatoriske fag (10 ECTS)
 • Projekt (10 ECTS)

2. trimester 

 • To obligatoriske fag (10 ECTS)
 • Projekt (10 ECTS) 

3. trimester

 • Et valgfag (5 ECTS)
 • Masterprojekt (15 ECTS)

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt ud fra arbejds- og evalueringsmetoder, der kombinerer færdigheder og refleksion, det vil sige foredrag, klasseundervisning, online-undervisning, projektarbejde, værksteder, øvelser (individuelt og i grupper) og feedback fra underviser.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen giver det adgang til titlen Master i informations- og kommunikationsteknologier. 

Den engelske betegnelse er Master of Information and Communication Technologies.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at følge enkelte fag. 

Fagoversigt

Uddannelsen består af 3 trimestre:

1. trimester

 • Application an Network Security (5 ECTS)
 • Data Protection and privacy  (5 ECTS)
 • Project: Security an Privacy in Organisational Systems (10 ECTS)

2. trimester

 • Emerging Tecnologies and Security (5 ECTS)
 • Enterprise Security and Compliance (5 ECTS)
 • Project: Compliance and the Enterprise (10 ECTS)

3. trimester

Masterprojekt (15 ECTS) + et valgfag (5 ECTS)

Vælg ét af følgende valgfag:

 • Usable Privatcy and Security (5 ECTS)
 • Advanced network and System Security (5 ECTS)
 • Regulation of Cyber Security (5 ECTS)

Vælg ét af følgende projektmoduler:

 • Strategies for Secure Organisations (15 ECTS)
 • Privacy and Data Protection Strategies (15 ECTS)
 • Governance of Security (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i datalogi (eller tilsvarende kvalifikationer)
 • Ingeniøruddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal kunne engelsk svarende til engelsk på B-niveau.

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 72.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser