Master i arbejdsmiljøledelse
Masteruddannelse

Master i arbejdsmiljøledelse

Uddannelsen har fokus på, hvordan du i praksis arbejder med at designe, gennemføre og evaluere arbejdsmiljøindsatser i din organisation.

Fakta

Navn:
Master i arbejdsmiljøledelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 98.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at integrere arbejdsmiljøindsatsen i virksomhedens kerneopgaver, strategi, økonomi og forretning.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i offentlige og private virksomheder, der i bred forstand arbejder professionelt med arbejdsmiljø. Herunder medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljøcertificering.

Uddannelsen er ny og udbydes fra efteråret 2022.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i arbejdsmiljøledelse giver dig en helhedsorienteret forståelse af såvel tekniske som sundheds- og samfundsmæssige aspekter af arbejdsmiljø.

Arbejde, teknologi, sundhed og samfund

Du får viden om sammenhænge mellem arbejde og sundhed og om, hvordan nye teknologier og arbejdsformer påvirker en organisations arbejdsmiljø.

Desuden får du indblik i, hvordan eksterne faktorer som myndigheder, politiske agendaer og den internationale udvikling kan have indflydelse på en organisations arbejdsmiljø.

I uddannelsens projekter beskæftiger du dig med, hvordan virksomheden i praksis skaber forbedringer og bæredygtige forandringer, der balancerer sundhedsfremme og produktivitet.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at:

 • Integrere indsatser for arbejdsmiljøet i organisationens kerneopgaver, strategi, økonomi og forretningsprocesser
 • Skabe indsatser for arbejdsmiljøet ved at lytte, inddrage, formidle og gå i dialog med interessenter på alle niveauer i organisationen
 • Deltage i virksomhedens teknologiske og organisatoriske udvikling med et bæredygtigt arbejdsmiljøperspektiv
 • Facilitere virksomhedens arbejdsmiljøindsatser

Opbygning

Uddannelsen er bygget op om tre temaer af hver et semesters varighed:

 • Design af arbejdsmiljøindsatser
 • Gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser
 • Evaluering af arbejdsmiljøindsatser

Indholdet består af:

 • Et introduktionsmodul (5 ECTS)
 • Faglige emner fordelt på fire søjler (25 ECTS)
 • Tre semesterprojekter (15 ECTS)
 • Et masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Uddannelsen tilrettelægges som undervisningsblokke af to-tre dages varighed med tre ugers intervaller. Sideløbende udarbejdes semesterprojekter. I hvert af de tre første semestre vil der være tre-fire undervisningsblokke i Odense.

Undervisningen kombinerer oplæg, gruppearbejde og diskussioner baseret på de studerendes praktiske erfaringer samt arbejdspladscases. Mellem undervisningsblokkene løses mindre opgaver i relation til egen virksomhed.

Undervisningen suppleres med online vejledning og brug af digitale hjælpemidler.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Titel

En fuld masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse giver titlen Master i arbejdsmiljøledelse.

Den engelske betegnelse er Master of Occupational Safety and Health Management.

Eksamen

Der afholdes en samlet prøve hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel masteruddannelse eller tilmelde dig semestrene enkeltvis. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Nationale og europæiske kompetencekrav

Master i arbejdsmiljøledelse er sammensat, så den imødekommer Arbejdstilsynets kompetencekrav i relation til arbejdsmiljø.

Uddannelsen opfylder desuden kravene til den europæiske certificering af arbejdsmiljøledere (EurOSHM).

Fagoversigt

Master i arbejdsmiljøledelse er bygget op om tre temaer for 1.-3. semester og afsluttes med et masterprojekt. 

 • 1. semester: Design af arbejdsmiljøindsatser
 • 2. semester: Gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser
 • 3. semester: Evaluering af arbejdsmiljøindsatser
 • 4. semester: Masterprojekt

Introduktion (5 ECTS)

1. semester starter med en introduktion til arbejdsmiljøledelse:

 • Introduktion til arbejdsmiljøledelse (5 ECTS)

Faglige søjler (i alt 25 ECTS)

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med emner fra fire gennemgående faglige søjler:

Søjle - Krop og sundhed (5 ECTS)

 • Arbejdsmiljø og etik
 • Individet, arbejdspladsen og sundhed
 • Forebyggelse og sundhedsfremme

Søjle - Virksomhed og organisation (7 ECTS)

 • Strategi
 • Forandringsprocessor
 • Organisationskultur
 • Organisationer, kerneydelser og forretningsprocessor

Søjle - Samfund og virksomhed (5 ECTS)

 • FN’s bæredygtighed, internationalt fokus
 • Standarder og certificeringer
 • Arbejdsmarkedsforhold, overenskomster og formelle regler/jura

Søjle - Forskningsbaserede metoder (8 ECTS)

 • Evalueringer
 • Kvalitativ og kvantitativ metode
 • Vurdere forskningsbaseret viden og data

Semesterprojekter (i alt 15 ECTS)

I 1.-3 semester udarbejdes semesterprojekter, der inden for semesterets tema tager udgangspunkt i praktiske cases fra en arbejdsplads:

 • 1. semesterprojekt: Design af arbejdsmiljøindsatser (5 ECTS)
 • 2. semesterprojekt: Gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser (5 ECTS)
 • 3. semesterprojekt: Evaluering af arbejdsmiljøindsatser (5 ECTS)

Masterprojekt (15 ECTS)

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt, der udarbejdes i samarbejde med en arbejdsplads.

Læs om uddannelsens opbygning på Syddansk Universitets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du mindst have en af følgende uddannelser:

 • En relevant bacheloruddannelse
 • En relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse
 • En relevant diplomuddannelse
 • En relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Der lægges vægt på, at du i dine arbejdsopgaver har beskæftiget dig med arbejdsmiljøområdet i minimum to år. Det kan være som arbejdsmiljøleder, -koordinator, -repræsentant, -konsulent eller på anden måde arbejdsmiljøprofessionel.

Færdigheder i engelsk

Du skal have tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at forstå faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang følge engelsksproget undervisning.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca 98.000 kr. Et semester koster ca. 24.500 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i arbejdsmiljøledelse kan du have job i såvel private som offentlige virksomheder.

Arbejdspladser kan fx være:

 • Kommuner
 • Regioner, fx på sygehuse
 • Større statslige organisationer, styrelser mm.
 • Private virksomheder

Du kan arbejde fuld tid som arbejdsmiljøprofessionel med at sikre, at din arbejdsplads overholder nye arbejdsmiljøstandarder som fx ISO45001. Eller du kan varetage arbejdsmiljøopgaver som en del af dine arbejdsfunktioner.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på:

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. august 2022
31. januar 2023
Design af arbejdsmiljøindsatser, 1. semester Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse