Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion
Masteruddannelse

Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion

Uddannelsen introducerer til metoder og teknologier, der gør fremstillingen af fødevarer mere bæredygtig i alle led - uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden.

Fakta

Navn:
Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse, engelsk på B-niveau + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer, hvordan man kan arbejde innovativt med fødevarer og processer og balancere krav til en bæredygtig produktion med krav til sikkerhed, produktivitet og økonomi.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i fødevareindustrien og hos kontrolmyndighederne. Du kan fx være kvalitets- eller produktionschef.

Undervisningen foregår online og på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med forskellige aspekter af bæredygtighed og fødevaresikkerhed i produktionskæden.

Forbedre, udvikle og kontrollere

Du får forudsætninger for at udarbejde analyser og være med til at:

 • forbedre bæredygtigheden i eksisterende produktionssystemer
 • udvikle nye produkter og teknologier
 • kontrollere produkternes kvalitet

Du beskæftiger dig med mikrobiologisk og kemisk fødevaresikkerhed, og du lærer fx om overvågning og sporing af fødevarebåren sygdom.

Du får indblik i de udfordringer, globaliseringen og den øgede befolkningstilvækst vil have for fødevaresikkerhed og bæredygtig fødevareproduktion.

Som færdiguddannet kan du desuden indgå i dialog om fødevareproduktion med fx myndigheder, erhverv og forbrugere.

Opbygning

Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion består af:

 • Seks obligatoriske moduler/kurser (45 ECTS)
 • Et afsluttende masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen foregår online og på engelsk.

Den kan veksle mellem lektioner, regneopgaver, digitale quizzer, projektarbejde og rapporter.

Årlig konference

Der arrangeres en årlig konference i Danmark, hvor de studerende mødes med hinanden og uddannelsens undervisere.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby og Københavns Universitet.

Læs om uddannelsen hos:

Titel

En fuld masteruddannelse i bæredygtig og sikker fødevareproduktion giver titlen Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion

Den engelske betegnelse er Master of Sustainable and Safe Food Production.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Uddannelsen erstatter Master i fødevarekvalitet og sikkerhed, der blev nedlagt i 2021.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler/kurser

 • Mikrobiologisk fødevaresikkerhed (7,5 ECTS)
 • Kemisk fødevaresikkerhed (7,5 ECTS)
 • Fødevaresikkerhed i kontekst og globale fødevaresystemer (5 ECTS)
 • Bæredygtig fødevareproduktion og forarbejdning (10 ECTS)
 • Risikovurdering af fødevarebårne kontaminanter (10 ECTS)
 • Overvågning og kildesporing af fødevarebåren sygdom (5 ECTS)

Masterprojekt

Du udarbejder en projektopgave inden for bæredygtig og sikker fødevareproduktion (15 ECTS).

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant uddannelse inden for det tekniske eller naturvidenskabelige område.

Det kan fx være:

 • En professionsbachelor inden for fødevareteknologi, kemi, laboratorieteknologi eller lignende
 • En bachelor eller kandidat inden for det tekniske eller naturvidenskabelige område
 • En tilsvarende udenlandsk uddannelse

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, men har længere relevant erhvervserfaring og efteruddannelse, kan du evt. blive optaget på baggrund af en individuel vurdering.

Tal med uddannelsesstedet, og få en vurdering af, om din baggrund kan give adgang.

Alle ansøgere skal have et solidt naturvidenskabeligt grundlag inden for biologi, kemi og matematik samt forståelse for tekniske processer i produktionslinjer.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for fødevareområdet efter den adgangsgivende uddannelse, fx:

 • Erfaring med kontrol af fødevaresikkerhed og vurdering af bæredygtighed i forbindelse med produktion og distribution af fødevarer i en privat virksomhed
 • Erfaring fra den offentlige sektor med fx kontrol, regulering eller undervisning inden for fødevareområdet

Færdigheder i engelsk

Undervisningen foregår på engelsk. Du skal derfor minimum have engelsk på B-niveau.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse