Master i bæredygtig og sikker fødevareproduktion
Masteruddannelse

Master in Sustainable Leadership

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at blive den ledelsesmæssige drivkraft for bæredygtig udvikling i din organisation.

Fakta

Navn:
Master in Sustainable Leadership
Andre betegnelser:
Master i bæredygtig ledelse
Varighed:
2 år på deltid/21 måneder
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse, engelsk på B-niveau + 3-5 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 190.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får en tværfaglig og helhedsorienteret forståelse for kompleksiteten i arbejdet med bæredygtige forandringer, og du får teoretiske og praktiske værktøjer til at se muligheder i de teknologiske og organisatoriske udfordringer, din virksomhed står over for.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere inden for alle sektorer og brancher. Du skal have ledelseserfaring, gerne suppleret med ekspertise inden for bæredygtighed.

Undervisningen foregår på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med, hvad det kræver at lede implementeringen af teknologiske innovationer og hjælpe en organisation med at omstille sig til bæredygtighed – uanset om fokus er klima, miljø, sundhed eller andre elementer i FN’s mål for en bæredygtig udvikling.

Udvikle, eksekvere og lede bæredygtige løsninger

Uddannelsen giver kompetencer til at:

 • skabe forståelse for den motivation og tankegang, der skal til for at lede forandringer
 • analysere og forstå komplekse udfordringer for bæredygtighed og deres indbyrdes afhængighed
 • stå i spidsen for udviklingen af bæredygtige løsninger
 • eksekvere og lede andre i forbindelse med implementeringen af bæredygtige løsninger

Formidle komplekse løsninger

Du lærer ikke mindst at formidle bæredygtige løsninger til et bredere publikum.

Et globalt perspektiv

Du beskæftiger dig med bæredygtighed som en global udfordring, og du lærer at agere på et internationalt niveau og samarbejde med globale partnere.

Opbygning

Master in Sustainable Leadership består af:

 • Ni kurser a 5 ECTS - fordelt på tre moduler (45 ECTS)
 • Et Immersive Learning Project, der arbejdes på under hele masterforløbet (15 ECTS)

Sideløbende får du en plan for din personlige udvikling som leder.

Undervisning

Undervisningen består af diskussioner, såkaldte immersive team simulations, øvelser og feedback, projekter fra den virkelige verden og gruppeopgaver.

Studieture

Uddannelsen omfatter en studietur til Island og en studietur til en destination uden for Europa.

Sprog

Undervisningen foregår på engelsk.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby i et samarbejde med Lederne.

Læs om uddannelsen hos:

Titel

En fuld masteruddannelse giver den engelske titel Master of Sustainable Leadership

Den danske betegnelse er Master i bæredygtig ledelse.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsens indhold er fordelt over tre moduler med hver sit tema.

Modul 1: Why

Hvad er den underliggende motivation og det globale behov for bæredygtig omstilling og bæredygtig ledelse?

 • Philosophical Foundations of Sustainable Leadership
 • Leadership in Sustainability Strategy
 • Complex Problem Framing across Value Chains

Modul 2: How

Hvordan kan organisationer tilpasse sig den bæredygtige omstilling?

 • Sustainability Oriented Organizations
 • Business Models for Sustainability
 • Sustainability Driven Innovation

Modul 3: Execute

Hvordan kan ledere eksekvere bæredygtighedsstrategier og bæredygtige løsninger i organisationer?

 • Data-Based Decision Making
 • Communicating Sustainability
 • Leading Change for Sustainability

Immersive Learning Project

Sideløbende med Why-, How- og Execute-modulerne arbejder du med et Immersive Learning Project (15 ECTS), svarende til et afgangsprojekt.

Projektet skal så vidt muligt være funderet i cases og projekter fra din egen organisation.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år (21 måneder).

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant uddannelse inden for det tekniske, naturvidenskabelige eller samfundsvidenskabelige område:

 • En professionsbachelor
 • En bachelor eller kandidat
 • En tilsvarende udenlandsk uddannelse

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Som deltager skal du have mulighed for at lede, implementere og/eller eksekvere bæredygtighed i din organisation.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 3-5 års relevant erhvervserfaring inden for ledelse og/eller bæredygtighed efter den adgangsgivende uddannelse.

Færdigheder i engelsk

Undervisningen foregår på engelsk. Du skal derfor minimum have engelsk på B-niveau.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster 190.000 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om Master in Sustainable Leadership på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Læs om bæredygtig ledelse på Lederne.dk.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse