Master in management of technology, MMT
Masteruddannelse

Master in Management of Technology, MMT

Master in Management of Technology giver en helhedsorienteret tilgang til ledelse af innovation, forretningsudvikling og teknologi.

Fakta

Navn:
Master in Management of Technology, MMT
Andre betegnelser
Master i teknologiledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid - 1 år som intensivt forløb
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 5 års erhvervserfaring og 3 års ledererfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 260.000 - 315.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får både personlige og faglige kompetencer til at gennemføre komplekse teknologiske forandringer, som skaber forretningsværdi for din virksomhed.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til ledere i industrien, it-sektoren og den offentlige sektor. Du kan fx være ingeniør eller have en anden teknisk-naturvidenskabelig baggrund. Du kan have ansvar for forretningsudvikling og innovation, fx i rollen som projekt- eller linjeleder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master in Management of Technology giver omfattende viden om modeller og metoder inden for teknologiledelse samt forudsætninger for at lede processer på tværs i organisationen.

Du får forståelse for samspillet mellem menneske, teknologi og systemer, og du får kompetencer til at forbinde forretning med teknologi og forstå, hvordan din virksomhed kan håndtere fremtidige teknologiske trends.

Emner, du beskæftiger dig med, er bl.a.:

 • Teknologi og digitalisering
 • Lederskab, strategi og forandringsledelse
 • Innovation og forretningsudvikling
 • Værdikæder og værdiskabelse
 • Økonomi

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen forløber over 4 semestre og afsluttes med et masterprojekt.

Moduler og indhold kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se fagoversigten.

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som kurser/weekendseminarer, projektarbejde samt online undervisning. Den vil tage udgangspunkt i dine egne erfaringer, så værktøjer, metoder og begreber introduceres i forbindelse med en konkret problemstilling.

Der er internationale studieture i forløbet.

Ved DTU bliver undervisningen afholdt på engelsk.

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en eksamen, der tager udgangspunkt i den udarbejdede projektrapport. Hele uddannelsen afsluttes med masterprojektet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i Teknologiledelse. Den engelske titel er Master in Management of Technology – EMBA.

Fagoversigt – Danmarks Tekniske Universitet

På Danmarks Tekniske Universitet består uddannelsens 4 semestre af modulerne:

1. semester

 • Strategy
 • Applied Economics
 • Innovation Leadership
 • Innovation Management
 • Business Problem Solving

2. semester

 • Marketing
 • Organizational Development and Change
 • Financial Analytics and Management
 • Communication Skills
 • Consultancy Project

3. semester

 • Operations and Supply Chain Management
 • Management of Technology
 • International Business and Management
 • International Consultancy Project

4. semester

 • Business Analytics
 • Service Innovation
 • Valgfag
 • Master Project

Gennem alle 4 semestre arbejder du med lederskab som et gennemgående tema.

Valgfag

På 4 semester har du mulighed for at vælge mellem førskellige valgfag, fx:

 • Sustainability Management
 • Business Mindset and Big Data
 • Business Mindset and Big Data
 • Servitization

Fagoversigt – Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet har uddannelsens 4 semestre fokus på hver sit projekttema.

1. semester: Værdikæde, sammenhæng og udfordringer

Målet er at afdække organisationens forretningsmæssige og teknologiske udfordringer.

Du beskæftiger dig med forskellige emner inden for værdikæde og teknologi:

 • Supply chain management og digitalisering
 • Produktions- og serviceparadigmer
 • Operations management og technology roadmap
 • Forretningsskabelse og strategi

2. semester: Strategisk udvikling og løsningsforståelse

Målet er at balancere løsningsstrategi, organisation og forretning.

Du beskæftiger dig med forskellige emner inden for strategi og organisationsudvikling:

 • Organisation, system, struktur og processer
 • Innovationsledelse og digital omstilling
 • Strategi og læring
 • Strategiske modeller og processer

3. semester: Udvikle helhedsløsninger og ledelse af forandringer

Målet er at udvikle integrerede løsninger og forandringsprocesser

Du beskæftiger dig med forskellige emner inden for integrerede løsninger og forandringsledelse:

 • Forandringsstrategier og perspektiver
 • Forandringsroller
 • Scenario og integreret løsningsudvikling
 • Illustration/kommunikation

4. semester: Implementere og forankre forandringer

Målet er udarbejdelsen af det afsluttende masterprojekt.

Sideløbende deltager du i workshops og seminarer.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

På DTU er der mulighed for at tage uddannelsen som et intensivt forløb over et år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang, videregående uddannelse
 • En diplomuddannelse
 • En udenlandsk uddannelse på samme niveau

Desuden skal du have mindst 5 års erhvervserfaring og 3 års ledererfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Din uddannelsesbaggrund kan fx være en ingeniøruddannelse eller en anden uddannelse inden for det tekniske eller naturvidenskabelige felt. Uddannelser inden for business eller samfundsfag er også relevante.

Du skal være fortrolig med engelsk.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster ca. 260.000 - 315.000 kr. Derudover vil du have udgifter til materialer, kost og studieture på ca. 40.000 - 65.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse