Master in management of technology, MMT
Masteruddannelse

Master in Management of Technology, MMT

Master in Management of Technology giver forudsætninger for at lede innovation og bygge bro mellem teknologisk udvikling og forretning.

Fakta

Navn:
Master in Management of Technology, MMT
Andre betegnelser
Master i teknologiledelse, Executive MBA
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2-4 år på deltid - 1 år som intensivt forløb
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + erhvervs- og ledererfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 195.000 - 380.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får både personlige og faglige kompetencer til at gennemføre komplekse teknologiske forandringer, som skaber forretningsværdi for din virksomhed.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til ledere i industrien, it-sektoren og den offentlige sektor. Du kan fx være ingeniør eller have en anden teknisk-naturvidenskabelig baggrund. Du kan have ansvar for forretningsudvikling og innovation, fx i rollen som projekt- eller linjeleder.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master in Management of Technology giver en helhedsorienteret tilgang til ledelse af innovation, forretningsudvikling og teknologi.

Du får omfattende viden om modeller og metoder inden for teknologiledelse samt forudsætninger for at lede processer på tværs i organisationen.

Uddannelsen giver desuden forståelse for samspillet mellem menneske, teknologi og systemer. Du får kompetencer til at forbinde forretning med teknologi og forstå, hvordan din virksomhed kan håndtere fremtidige teknologiske trends.

Emner, du beskæftiger dig med, er bl.a.:

 • Teknologi og digitalisering
 • Lederskab, strategi og forandringsledelse
 • Innovation og forretningsudvikling
 • Værdikæder og værdiskabelse
 • Økonomi

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen forløber over 4 semestre og afsluttes med et masterprojekt.

Moduler, indhold og fokus kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se Fagoversigt.

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som kurser/weekendseminarer og projektarbejde. Den vil tage udgangspunkt i dine egne erfaringer, så værktøjer, metoder og begreber introduceres i forbindelse med en konkret problemstilling.

Der er internationale studieture i forløbet.

Ved DTU bliver undervisningen afholdt på engelsk. Dele af undervisningen kan foregå online.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en eksamen, der tager udgangspunkt i den udarbejdede projektrapport. Hele uddannelsen afsluttes med masterprojektet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i Teknologiledelse.

Den engelske titel er Master in Management of Technology/Master in Management of Technology – EMBA.

Fagoversigt

Fagoversigt – Danmarks Tekniske Universitet

På Danmarks Tekniske Universitet består uddannelsens 4 semestre af modulerne:

1. semester

 • Strategy in Complex Environments
 • Managerial Economics
 • Innovation Leadership
 • Digital Strategy
 • Methods of Inquery

2. semester

 • Marketing Management
 • Organizational Capabilities
 • Managerial Finance
 • Consultancy Project

3. semester

 • Operations Management
 • Digital Capailities
 • Business and Society
 • Global Consultancy Project

4. semester

 • Sustainable Business Innovation
 • Design Methodology
 • Valgfag
 • Master Project

Gennem alle 4 semestre arbejder du med lederskab som et gennemgående tema.

Valgfag

På 4 semester har du mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag, fx:

 • Sustainability Management
 • Business Mindset and Big Data
 • Servitization

 

Fagoversigt – Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet har uddannelsens 4 semestre fokus på hver sit tema.

1. semester. Virksomhedens værdiskabelse; analyse af sammenhænge

Du får kompetencer til at beskrive og forstå en virksomheds strategiske udfordringer og til at analysere virksomhedens forretnings- og teknologiprocesser.

Teori:

 • Kick-off; teknologiledelse, regnskab/økonomi, innovation og forandring
 • Strategi, strategiudvikling og -vurdering
 • Udvikling af produkter og services, Operations Management
 • Forsyningskæder, sourcing (Supply Chain Management)

 

2. semester. Strategiske udfordringer og muligheder

Du opbygger kompetencer i at analysere og diagnosticere en virksomheds integrationsprocesser og koordineringsmekanismer. Semesteret tager udgangspunkt i centrale forretningsprocesser inden for virksomhedens udviklings-, drifts- og leverancesystemer. 

Teori:

 • Organisatoriske strukturer, processer og systemer
 • Organisatorisk læring og Knowledge Management
 • Innovationsledelse, Business Based Creation, Future Workshop
 • Teknologiledelse, usikkerhed og risikovurdering

 

3. semester. Forretningsudvikling – design og planlægning

Du opbygger kompetencer til at udvikle strategiske, helhedsorienterede og innovative, tekniske og organisatoriske løsningskoncepter.

Du arbejder med samspillet mellem teknologi, systemer, mennesker, strukturer og virksomhedens forandringsparathed.

Teori:

 • Organisatoriske forandringsprocesser og -strategier
 • Løsningsdesign og integrerede løsninger
 • Den projekteffektive virksomhed og forandringspsykologi
 • Organisationskultur og magt
 • Workshop; Kommunikation og kommunikationsteori

 

4. semester. Masterprojekt: Forretningsudvikling – implementering og læring

Med masterprojektet demonstrerer du teoretiske og praktiske evner i at implementere en bredt forankret løsning for en organisatorisk forandring.

Teori/temaer:

 • Omsætning af plan til handling
 • Udvikling i forretningsklima, fremtidige ledelsesudfordringer

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2-4 år.

På DTU er der mulighed for at tage uddannelsen som et intensivt forløb over et år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang, videregående uddannelse
 • En diplomuddannelse
 • En udenlandsk uddannelse på samme niveau

Din uddannelsesbaggrund kan fx være en ingeniøruddannelse eller en anden uddannelse inden for det tekniske eller naturvidenskabelige felt.

Uddannelser inden for business eller samfundsfag er også relevante.

Du kan desuden have en militær lederuddannelse.

Erhvervserfaring

Ansøgere skal have relevant erhvervserfaring, der er opnået efter den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige have arbejdet i en funktion, som er relevant for MMT-uddannelsen.

Du kan være leder eller mellemleder i virksomheder, der udvikler og sælger teknologi, eller du kan arbejde i organisationer, der står over for at implementere og anvende teknologierne i virksomhedens arbejdsgange, produkter og processer.

På DTU skal du have mindst 5 års erhvervserfaring og 3 års ledererfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

På AAU skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Færdigheder i engelsk

Du skal være fortrolig med engelsk.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster ca. 195.000 - 380.000 kr. Derudover vil du have udgifter til materialer, studieture mv.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse