Master in management of technology, MMT
Masteruddannelse

Master in management of technology, MMT

Uddannelsen i teknologiledelse lærer dig at udvikle virksomhedens konkurrenceevne, ligesom du får viden om de personlige lederegenskabers betydning for bl.a. konflikthåndtering.

Fakta

Navn:
Master in management of technology, MMT
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid - 1 år som intensivt forløb
ECTS:
60
Adgangskrav:
Bacheloruddannelse + 5 års erhvervserfaring og 3 års ledererfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 260.000 - 380.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger trænes du i at tage strategiske beslutninger knyttet til innovative processer.

Uddannelsen henvender sig fx til projektledere, it-chefer eller divisionschefer med ansvar for at udvikle og indføre ny teknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige fagområder inden for udvikling og implementering af ny teknologi.

Du får en omfattende viden om relevante modeller og metoder inden for teknologiledelse og lærer at skabe baggrunden for helhedsorienterede beslutninger omkring teknologi, forretningsskabelse og organisation.

Du får teorier, metoder og værktøjer inden for tre hovedemner:

 • Innovation, som dækker hele processen fra idéskabelsen, til en ydelse er lanceret på markedet
 • Forretningsskabelse og strategi, som fokuserer på at tage stilling til udvikling af virksomhedens konkurrenceevne
 • Personlige lederegenskaber, som udvikles gennem fokus på emner som lederkompetencer, lederen som forandringsagent, gruppeprocesser og teamudvikling samt konflikthåndtering

Uddannelsen indeholder 4 semestre, hvor du på det fjerde skal udarbejde en projektopgave med udgangspunkt i en problemstilling i din egen virksomhed.

Undervisningen tilrettelægges som kurser/weekendseminarer, projektarbejde samt fjernundervisning over internettet. Den vil ofte tage udgangspunkt i konkrete eksempler, hvor værktøjer, metoder og begreber introduceres i forbindelse med en konkret problemstilling. Ved DTU bliver undervisningen afholdt på engelsk.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet (AAU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Eksamen

Hvert semester afsluttes med en individuel, mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i den udarbejdede projektrapport. Hele uddannelsen afsluttes med masterprojektet.

Fagoversigt

I løbet af de fire semester får du undervisning i bl.a.:

 • Teknologi, forandring og strategi
 • Udvikling af produkter og services
 • Fremstilling og forsyning (operations management)
 • Levering (supply chain management)
 • Integrerede løsninger - koncepttankegangen
 • Organisatoriske strukturer, processer og systemer
 • Organisatorisk læring og knowledge management
 • Innovations- og teknologiledelse
 • Strategi
 • Organisatoriske forandringsprocesser I
 • Innovationsledelse I
 • Udvikling af helhedsorienterede integrerede løsninger
 • Forståelse af reaktionsmønstre i den igangsatte forandring
 • Organisatoriske forandringsprocesser II
 • Innovationsledelse II

Du afslutter med masterprojektet, som du begynder på i slutningen af 3. semester.

Læs mere om fagene på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år. På DTU er der mulighed for at tage uddannelsen som et intensivt forløb over et år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Teknisk uddannelse på bachelorniveau
 • Naturvidenskabelig uddannelse på bachelorniveau
 • Anden relevant bacheloruddannelse

Desuden skal du have mindst 5 års erhvervserfaring og 3 års ledererfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal være fortrolig med engelsk.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster ca. 260.000 - 380.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 24 brancher, herunder Renovation og genbrug, Post- og kurertjenester samt Organisationer og foreninger.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse