Ingeniørernes lederuddannelse
Diplomuddannelse

Ingeniørernes lederuddannelse

Uddannelsen er en managementuddannelse med fokus på økonomi og organisation. Du kan specialisere dig i innovation og produktudvikling.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse
Andre betegnelser:
Engeneering Business Administration, EBA
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 72 - 80.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til strategi, marketing og organisation. Du vil med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring få nye redskaber til at udvikle dine kompetencer inden for området.

Ingeniørernes lederuddannelse henvender sig til ingeniører og andre med anden teknisk eller naturvidenskabelig baggrund, der ønsker at kvalificere sig som ledere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Ingeniørernes lederuddannelse beskæftiger sig med emner inden for kommunikation og ledelse, finansiel ledelse og strategisk marketing.

Du lærer om forskellige ledelsesværktøjer og får indsigt i metoder og begreber, bl.a. i forbindelse med projektledelse og coaching.

Der bliver taget udgangspunkt i dine egne erfaringer, så du både får belyst egne problemstillinger og tilegner dig viden inden for nye fagområder.

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Du kan gennemføre uddannelsen uden retning eller specialisere dig inden for retningen Innovation og produktudvikling.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Finansiel ledelse, hvor du lærer at forstå og anvende begreber og modeller til økonomistyring, så du fx kan være sparringspartner for virksomhedens økonomiafdeling og den overordnede ledelse
 • Strategi, organisation og ledelse, hvor du lærer om lederens rolle, samt hvordan du omsætter teorier og modeller til praktisk ledelse
 • Strategisk marketing, hvor du får indsigt i værktøjer og analyser, som gør dig i stand til at vurdere virksomhedens målgruppe, parametermiks og markedsføring

De retningsspecifikke moduler, som bygger oven på uddannelsens obligatoriske moduler, er:

Innovation og produktudvikling

 • Innovation og produktudvikling (10 ECTS)
 • Innovation af forretningsmodeller (5 ECTS)

Gennemfører du uddannelsen uden retning, kan du vælge valgmoduler blandt de valgfrie moduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS:

 • Ledelseskoncepter
 • Ledelsesteknologi
 • Lean værktøjer
 • Lean ledelse
 • Lean konsulent
 • Corporate Social Responsibility CSR)
 • Human Ressource Management (HMR)
 • Personaleledelse og rekruttering
 • Erhvervsjura

Det er også muligt at vælge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst op til 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 72 - 80.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen er ret lille (under 120) og de nyuddannedes beskæftigelse er spredt ud i mange brancher. De fleste er beskæftiget i Elektronikindustrien, Engroshandel med maskiner, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, Rådgivende ingeniørfirmaer, Byggeentreprenører, It-konsulenter, Maskinfabrikker, Bygningsinstallation samt Elforsyning.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
21. august 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt - EBA Dagundervisning 8700 Horsens
*
26. august 2019
20. december 2019
Innovation og produktudvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
26. august 2019
6. januar 2020
Strategisk marketing Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
27. august 2019
6. januar 2020
Innovation og Produktudvikling Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. august 2019
6. januar 2020
Strategi, organisation og ledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
2. september 2019
11. december 2019
Finansiel ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
3. september 2019
10. december 2019
Strategisk marketing Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. september 2019
13. december 2019
Innovation og produktudvikling, Kamstrup Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
28. oktober 2019
20. januar 2020
Lean konsulent Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
20. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - EBA Dagundervisning 8700 Horsens
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Finansiel ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Strategi, organisation og ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelsens veje