Diplomuddannelse

Ingeniørernes lederuddannelse

Uddannelsen kvalificerer dig til at udføre professionel og værdiskabende ledelse med fokus på at skabe forretningsmæssig værdi.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse
Andre betegnelser:
Engineering Business Administration, EBA
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Undervisningen kombinerer teknisk erfaring og faglighed med indsigt og viden om bl.a. ledelse, strategi og organisation.

Ingeniørernes lederuddannelse henvender sig til ingeniører og andre med anden teknisk eller naturvidenskabelig baggrund, der ønsker at kvalificere sig som ledere.

Uddannelsen kendes også som Engineering Business Administration (EBA).

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Ingeniørernes lederuddannelse beskæftiger sig med emner inden for kommunikation og ledelse, finansiel ledelse og strategisk markedsføring.

Du lærer om forskellige ledelsesværktøjer og får indsigt i metoder og begreber, bl.a. i forbindelse med projektledelse og coaching.

Der bliver taget udgangspunkt i dine egne erfaringer, så du både får belyst egne problemstillinger og tilegner dig viden inden for nye fagområder.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 4 obligatoriske moduler (35 ECTS)
 • 1-2 valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, dialog og diskussion, gruppearbejde, øvelser og individuelle studier.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i ingeniørernes lederuddannelse giver ret til titlen Diplom i Engineering Business Administration, EBA.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Fra specialist til leder (5 ECTS)
 • Forretningsudvikling og ledelse (10 ECTS)
 • Strategisk markedsføring (10 ECTS)
 • Økonomisk styring (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Bæredygtig digital transformation (5 ECTS)
 • Corporate Social Responsibility (CSR) (5 ECTS)
 • Digitale forretningsstrategier og modeller (5 ECTS)
 • Erhvervsjura (5 ECTS)
 • Human Ressource Management (HMR) (5 ECTS)
 • Innovation og produktudvikling (10 ECTS)
 • Ledelseskoncepter (5 ECTS)
 • Ledelsesteknologi (5 ECTS)
 • Leanværktøjer (5 ECTS)
 • Leanledelse (5 ECTS)
 • Leankonsulent (5 ECTS)
 • Personaleledelse og rekruttering (5 ECTS)
 • Realtidsledelse (5 ECTS)

Du skal vælge moduler svarende til 10 ECTS-point.

Det er også muligt at vælge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område. Kontakt uddannelsesstedet, hvis du er interesseret i det.

Afgangsprojekt

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • ingeniør, maskinmester eller bygningskonstruktør
 • en anden teknisk uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2024
16. maj 2024
Forretningsudvikling og ledelse - F24 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
27. august 2024
8. oktober 2024
Fra specialist til leder - E24 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
4. september 2024
1. oktober 2024
Afgangsprojekt (EBA) - E24 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
24. oktober 2024
21. november 2024
Lean værktøjer - E24 Dagundervisning 2750 Ballerup

Uddannelsens veje