Ingeniørernes lederuddannelse
Diplomuddannelse

Ingeniørernes lederuddannelse

Uddannelsen kvalificerer dig til at udføre professionel og værdiskabende ledelse med fokus på at skabe forretningsmæssig værdi.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse
Andre betegnelser:
Engineering Business Administration, EBA
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 80.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen kombinerer teknisk erfaring og faglighed med indsigt og viden om bl.a. ledelse, strategi og organisation.

Ingeniørernes lederuddannelse henvender sig til ingeniører og andre med anden teknisk eller naturvidenskabelig baggrund, der ønsker at kvalificere sig som ledere.

Uddannelsen kendes også som Engineering Business Administration (EBA).

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Ingeniørernes lederuddannelse beskæftiger sig med emner inden for kommunikation og ledelse, finansiel ledelse og strategisk markedsføring.

Du lærer om forskellige ledelsesværktøjer og får indsigt i metoder og begreber, bl.a. i forbindelse med projektledelse og coaching.

Der bliver taget udgangspunkt i dine egne erfaringer, så du både får belyst egne problemstillinger og tilegner dig viden inden for nye fagområder.

Uddannelsen indeholder fire obligatoriske moduler, 1-2 valgfri moduler og et afgangsprojekt. 

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, dialog og diskussion, gruppearbejde, øvelser og individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler (35 ECTS)

 • Fra specialist til leder (5 ECTS)
 • Forretningsudvikling og ledelse (10 ECTS)
 • Strategisk markedsføring (10 ECTS)
 • Økonomisk styring (10 ECTS)
   

Valgfri moduler (10 ECTS)

Du skal vælge valfag svarende til 10 ECTS-point. Du vælge blandt følgende valgfag:

 • Corporate Social Responsibility (CSR) (5 ECTS)
 • Erhvervsjura (5 ECTS)
 • Human Ressource Management (HMR) (5 ECTS)
 • Ledelseskoncepter (5 ECTS)
 • Ledelsesteknologi (5 ECTS)
 • Leanværktøjer (5 ECTS)
 • Leanledelse (5 ECTS)
 • Leankonsulent (5 ECTS)
 • Personaleledelse og rekruttering (5 ECTS)
 • Realtidsledelse (5 ECTS)
 • Bæredygtig digital transformation (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område. Kontakt uddannelsesstedet, hvis du er interesseret i det.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du være uddannet ingeniør, maskinmester, bygningskonstruktør eller have en anden teknisk uddannelse minimum på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 80.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje