Master i bygningsfysik
Masteruddannelse

Master i bygningsfysik

Uddannelsen giver kompetencer til at løse bygningsfysiske opgaver, hvor der skal tages hensyn til fugt og energiforbrug.

Fakta

Navn:
Master i bygningsfysik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 108.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at udvikle løsninger, der sikrer, at såvel nybyggeri som eksisterende bygninger er forsvarlige med hensyn til energiforbrug, fugt, sundhed og indeklima.

Masteruddannelsen henvender sig til bl.a. ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter, der arbejder med komplekse byggetekniske opgaver, der kræver helhedsvurderinger og specielaiseret viden om materialer, varme- og fugtforhold, indeklima og energieffektivitet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at løse komplekse bygningsfysiske opgaver, hvor der skal tages hensyn til både energieffektivitet, fugtforhold, materialeegenskaber og indeklima.

Du lærer metoder til at beregne energi- og fugtbalance i byggeri og byggematerialer og til at måle energi- og varmeforhold.

Endvidere får du viden om konstruktioner til at skærme for klima, samt om byggeskader og hvordan man afhjælper dem.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at læse masteruddannelsens moduler som enkeltfag, dog under visse forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler fordelt på 4 semestre:

  • Varmeteori- og praksis
  • Fugtteori- og praksis
  • Lufttæthed og ventilation
  • Inde- og udeklima
  • Energi-, varme- og fugtberegningsmetoder
  • Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering
  • Nybyggeri - nye materialer og byggetekniske løsninger

Du afslutter med et masterprojekt.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsen henvender sig til alle faggrupper med en lang eller mellemlang videregående uddannelse på bygge- og anlægsområdet, eksempelvis:

  • civil-, diplom- og akademiingeniører
  • bygningskonstruktører
  • arkitekter

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring inden for byggeri og byggeteknik efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster ca. 108.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2019
30. juni 2021
Master i Bygningsfysik Fleksibel undervisning 2450 København SV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse