uddannelsen til våben- og elektronikofficer i søværnet
Politi og forsvar

Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet

Uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer kvalificerer dig til at indgå i ledelsen af Søværnets skibe med ansvar for det højteknologiske udstyr.

Fakta

Navn:
Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet
Varighed:
2 år og 7 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Under uddannelsen får du indgående systemkendskab, og du lærer at sikre driften af bl.a. skibets våben-, sensor-, kommando- og kontrolsystemer. Du bliver hermed en nøgleperson, når elektroniksystemer skal opgraderes og moderniseres.

Efter endt uddannelse bliver du som udgangspunkt våbenteknisk eller elektroteknisk officer på en af Søværnets større skibe og kommer til at indgå i internationale missioner med NATO i Middelhavet eller på et af de fleksible støtteskibe under militære øvelser. Du kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer består af en officersbasisuddannelse, en funktionsuddannelse, en diplomuddannelse samt sejlads.

Officersbasisuddannelse

Denne del varer 4 måneder og er en grundlæggende sømilitær uddannelse med oplæring i at sejle og løse opgaver ombord på Søværnets skibe. Du bliver bekendt med dagligdagen ombord og lærer brandslukning, navigation, håndtering af våben mv.

Uddannelsen foregår ved Søværnets Skole i Frederikshavn og omfatter 4 ugers sejlads.

Funktionsuddannelse

Denne del er en sømilitær uddannelse, der varer 16 måneder. Du får indgående kendskab til brugen af de forskellige våben- og elektroniksystemer samt til Søværnets arbejdsprocesser.

Undervisningen omfatter blandt andet:

 • Basis teknologi og analyse
 • Operationel teknologi, sensor og kommunikation
 • Kommunikation og introduktion til warfare
 • Integrerede våben- og sensorsystemer samt Battle Damage Management
 • Indsatsledelse
 • VEO-togt

Uddannelsen foregår ved Søværnets skoler i København og Frederikshavn og ved Sjællands Odde. Sejlads ved et af Søværnets skibe indgår desuden også i denne del af uddannelsen.

Diplomuddannelse

Denne del varer 12 måneder og sætter fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis. Du får viden om administrative processer og får sat et teoretisk perspektiv på både erfaringen fra din funktionsuddannelse og på Søværnets operative virke generelt.

Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København. Læs mere om diplomuddannelsen.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du have en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en anden mellemlang uddannelse, der bygger videre på følgende gymnasiale fag:

 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Dansk A
 • Engelsk B

Uddannelsen skal desuden indeholde elementer af:

 • Elektroteknik
 • Grundlæggende- og anvendt elektronik (analog og digital)
 • It, programmering og kommunikationsteknologi

Du skal desuden have forudsætninger for at kunne sætte dig ind i:

 • Sensorteknologi (opto, sonar, radar)
 • Mikrobølgeteknik og antenner
 • Digital signalbehandling
 • Microcontrollere

Endelig skal du :

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå en optagelsesprøve, som omfatter:

 • Helbredsundersøgelse
 • Intelligenstest
 • Personlighedstest
 • Fysisk test, herunder løbetest og styrketest​

Optagelsesprøven foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge om optagelse på www.karriere.forsvaret.dk. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen udgør ca. 22.500 kr. om måneden.

Som færdiguddannet vil din løn være ca. 30.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Som officer kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Et avancement, der er tæt knyttet til større ansvar og større kompleksitet i opgaverne. Læs evt. mere om master i militære studier.

Med officersuddannelsen kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information