uddannelsen til våben- og elektronikofficer i søværnet
Politi og forsvar

Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet

Du lærer at indgå i ledelsen af Søværnets skibe og at sikre det højteknologiske udstyr ombord.

Fakta

Navn:
Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet
Varighed:
2 år og 7 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Under uddannelsen får du indgående systemkendskab, og du lærer at sikre driften af bl.a. skibets våben-, sensor-, kommando- og kontrolsystemer. Du bliver hermed en nøgleperson, når elektroniksystemer skal opgraderes og moderniseres.

Efter endt uddannelse bliver du som udgangspunkt våbenteknisk eller elektroteknisk officer på en af Søværnets større skibe.

Du kommer til at indgå i internationale missioner med NATO i Middelhavet eller på et af de fleksible støtteskibe under militære øvelser. Du kan også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer varer 2 år og 10 måneder og omfatter forskellige dele og specialiseringer. Under hele uddannelsen stilles krav til såvel fysik som psykisk form og udvikling.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Officersbasisuddannelse og sejlads (5 mdr.)
 • Funktionsuddannelse og sejlads (17 mdr.
 • Diplomuddannelse (12 mdr.)

Læs mere om den militære diplomuddannelse.

Specialiseringer

Du specialiserer dig under uddannelsen inden for et af følgende områder:

 • Våbensektionen
 • Elektroniksektionen

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, og du vil løbende have mulighed for at omsætte din analytiske og metodiske viden til praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du have en teknisk bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse som maskinmester, gerne med et maritimt tilvalg.

Din uddannelse bør indeholde elementer af - eller du skal have gode forudsætninger for at sætte dig ind - i følgende:

 • Analoge og digitale systemer
 • Mekaniske systemer
 • Programmering
 • Systemdesign

Læs mere på Forsvarets hjemmeside om adgangskrav.

Du skal desuden opfylde følgende:

 • Bestå optagelsesprøven
 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav
 • Være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse

Se Forsvarets hjemmeside om:

Intern uddannelse

Du kan også søge om optagelse på officersuddannelsen, hvis du som uddannet sergent eller løjtnant med mindst 2 års erfaring gennemfører en akademiuddannelse ved det værn, hvor du gør tjeneste.

Se Forsvarets hjemmeside om:

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå et optagelsesforløb, som omfatter:

 • Helbredsundersøgelse
 • Intelligenstest
 • Personlighedstest
 • Fysisk test, herunder løbetest og styrketest​

Optagelsesforløbet foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Se Forsvarets hjemmeside om optagelsesforløb, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.:

Uddannelsessteder

Officersbasisuddannelse

Uddannelsen foregår ved Søværnets Skole i Frederikshavn.

Funktions- og diplomuddannelse

Uddannelsen foregår ved Søværnets skoler i København og Frederikshavn og ved Sjællands Odde.

Sejlads

Sejladsen foregår på et af søværnets større skibe i danske farvande, i Nordatlanten eller i internationale farvande.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen udgør ca. 23.100 kr. om måneden.

Som færdiguddannet vil din løn være ca. 30.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Som officer kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Et avancement, der er tæt knyttet til større ansvar og større kompleksitet i opgaverne.

Med officersuddannelsen kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Mere uddannelse

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information