uddannelsen til våben- og elektronikofficer i søværnet
Politi og forsvar

Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet

Du lærer at indgå i ledelsen af Søværnets skibe og at sikre det højteknologiske udstyr ombord.

Fakta

Navn:
Våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet
Varighed:
2 år og 7 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Under uddannelsen får du indgående systemkendskab, og du lærer at sikre driften af bl.a. skibets våben-, sensor-, kommando- og kontrolsystemer. Du bliver hermed en nøgleperson, når elektroniksystemer skal opgraderes og moderniseres.

Efter endt uddannelse bliver du som udgangspunkt våbenteknisk eller elektroteknisk officer på en af Søværnets større skibe.

Du kommer til at indgå i internationale missioner med NATO i Middelhavet eller på et af de fleksible støtteskibe under militære øvelser. Du kan også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob i erhvervslivet eller i det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer varer 2 år og 10 måneder og omfatter forskellige dele og specialiseringer. Under hele uddannelsen stilles krav til såvel fysik som psykisk form og udvikling.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Officersbasisuddannelse og sejlads (5 mdr.): Her lærer du at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik og kultur ombord på Søværnets skibe
 • Funktionsuddannelse og sejlads (17 mdr.): Her får du en sømilitær uddannelse
 • Diplomuddannelse (12 mdr.): Her uddyber du dit kendskab til militær ledelse, militær strategi og militære operationer

Læs mere 

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet kan du læse mere:

Om uddannelsens indhold og opbygning

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du vil løbende have mulighed for at omsætte din viden til praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser: 

 • En teknisk bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse som maskinmester, gerne med et maritimt tilvalg

Din uddannelse bør indeholde elementer af følgende:

 • Analoge og digitale systemer
 • Mekaniske systemer
 • Programmering
 • Systemdesign

Eller du skal have gode forudsætninger for at sætte dig ind dette. 

Du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse. 

Andre krav

Du skal også:

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse 
 • Opfylde basale helbredskrav 

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Intern vej til uddannelsen

Gør du allerede tjeneste i Forsvaret som menig eller befalingsmand kan du også kvalificere dig til at blive optaget på Søværnets Officersskole.

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om uddannelsen til løjtnant i Søværnet

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til våben- eller elektronikteknisk officer i Søværnet skal du igennem et optagelsesforløb, der består af:

 • Indsendelse af ansøgning
 • En række test

Hvis du på baggrund af din ansøgning og de første tests findes egnet til at gå videre, skal du bl.a. igennem følgende: 

 • En personlighedstest
 • Et telefoninterview med en psykolog
 • En afprøvning med bl.a. fysiske test, samtaler og en gruppeopgave 

Læs mere

Om optagelsesprøven til Forsvarets officersuddannelse

Uddannelsessteder

Officersbasisuddannelse

Søværnets Skole i Frederikshavn.

Funktions- og diplomuddannelse

Søværnets Officersskole i København og ved Søværnets centre i Frederikshavn og Sjællands Odde.

Sejlads

Sejladsen foregår på et af søværnets større skibe i danske farvande, i Nordatlanten eller i internationale farvande.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til våben- eller elektronikteknisk officer i Søværnet kan du læse mere om:

Om lønvilkår

Fremtidsmuligheder

Som våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Det vil medføre større ansvar og større kompleksitet i opgaverne.

Civil karriere

Med officersuddannelsen kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob i erhvervslivet eller det offentlige.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som våben- og elektronikteknisk officer i Søværnet

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information