uddannelsen til taktisk officer i søværnet
Politi og forsvar

Taktisk officer i Søværnet

På uddannelsen til taktisk officer i Søværnet lærer du at sikre skibets sejlads og at lede skibets vagthold.

Fakta

Navn:
Taktisk officer i Søværnet
Varighed:
2 år og 10 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav eller uddannet sergent + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du lærer at indgå i skibets ledelse med ansvar inden for navigation, militære operationer og brovagt. Som led i uddannelsen lærer du blandt andet at manøvrere skibet under helikopteroperationer og under brug af skibets gummibåde.

Efter endt uddannelse bliver du som udgangspunkt vagtchef og navigationsofficer på en af Søværnets skibe og kommer til at indgå i international mission med NATO i middelhavet eller på inspektionsskibe i Nordatlanten. Du kan du også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til taktisk officer i Søværnet består af en officersbasisuddannelse, en funktionsuddannelse, en diplomuddannelse samt sejlads.

Officersbasisuddannelse

Denne del varer 3 måneder og er en grundlæggende sømilitær uddannelse med oplæring i at sejle og løse opgaver ombord på Søværnets skibe. Du bliver bekendt med dagligdagen ombord og lærer brandslukning, førstehjælp, håndtering af våben  mv.

Uddannelsen foregår ved Søværnets Skole i Frederikshavn og omfatter 2 gange 4 ugers sejlads.

Funktionsuddannelse

Denne del af uddannelsen varer 16 måneder inkl. uger med sejlads. Uddannelsen giver dig indgående kendskab til navigationssystemer, skibsorganisation, arbejdsprocesser og manøvrering, så du kan udnytte skibets potentiale i maritime operationer.

Funktionsuddannelsen omfatter:

 • Indsatsledelse
 • Skibets teknik
 • Brotjeneste
 • Skoleskibspraktik
 • Civil radiokommunikation
 • Militært vagtchefsmodul
 • Navigationstogt
 • Vagtchefstogt

Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København og ved Søværnets centre i Frederikshavn.

Diplomuddannelse

Denne del varer 12 måneder og sætter fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis. Du får viden om administrative processer og får sat et teoretisk perspektiv på både erfaringen fra din funktionsuddannelse og på søværnets operative virke generelt.

Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København. Læs mere om diplomuddannelsen.

Sejlads

Du afslutter uddannelsen med 3 måneders sejlads, hvor du får praktisk erfaring i at bruge søværnets procedurer og systemer. Sejladsen foregår på et af søværnets større skibe i danske farvande, i Nordatlanten eller i internationale farvande.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En anden mellemlang uddannelse

Du skal desuden have gode kundskaber i dansk, engelsk, matematik og fysik med minimumskarakteren 04 i fagene matematik B og fysik B.

Endelig skal du:

Andre veje

Du kan også søge om optagelse på officersuddannelsen, hvis du som uddannet sergent med mindst 2 års erfaring gennemfører en akademiuddannelse ved det værn, hvor du gør tjeneste. Uddannelsen er modulopbygget og gennemføres som deltidsuddannelse sideløbende med tjenesten.

Hvis du er konstabel og har taget den grundlæggende sergentuddannelse samt efterfølgende supplerende uddannelse, har du også adgang til akademiuddannelsen.

Som uddannet professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsfører) vil du kunne tage uddannelsen på ca. 20 måneder.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå en optagelsesprøve, som omfatter:

 • Helbredsundersøgelse
 • Intelligenstest
 • Personlighedstest
 • Fysisk test, herunder løbetest og styrketest​

Optagelsesprøven foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge om optagelse på karriere.forsvaret.dk. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen udgør ca. 22.500 kr. om måneden.

Som færdiguddannet vil din løn være ca. 30.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Som officer kan du, afhængigt af evner, interesser og Forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Et avancement, der er tæt knyttet til større ansvar og større kompleksitet i opgaverne. Læs evt. mere om master i militære studier.

Med officersuddannelsen kan du evt. også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information