uddannelsen til maskinteknisk officer i søværnet
Politi og forsvar

Maskinteknisk officer i Søværnet

På uddannelsen til maskinteknisk officer i Søværnet lærer du at sikre skibets sejlads og sørge for, at alle maskintekniske systemer ombord fungerer.

Fakta

Navn:
Maskinteknisk officer i Søværnet
Varighed:
20 mdr. og 2 uger
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav eller befalingsmand eller løjtnant + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du lærer at lede det daglige maskintekniske arbejde og sikre drift, vedligeholdelse og reparation af skibets højteknologiske udstyr som fx våbensystemer, styresystemer, maskinkontrolanlæg og fremdrivningssystemer. Du uddannes desuden til at lede mennesker i pressede situationer.

Som officer i Søværnet har du mulighed for at avancere inden for militærets uddannelsessystem og dermed også karrieremæssigt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til maskinteknisk officer i Søværnet består af en officersbasisuddannelse, en funktions- og diplomuddannelse samt sejlads.

Officersbasisuddannelse

Denne del varer 3 måneder og er en grundlæggende sømilitær uddannelse med oplæring i at sejle og løse opgaver ombord på søværnets skibe. Du bliver bekendt med dagligdagen ombord og lærer brandslukning, førstehjælp, håndtering af våben mv.

Uddannelsen foregår ved Søværnets Skole i Frederikshavn og omfatter 2 gange sejlads af 4 ugers varighed.

Funktionsuddannelse

Denne del varer 4 måneder inkl. uger med sejllads. Her får du Her får du en sømilitær uddannelse og omskoling, så du kan virke som maskinteknisk sektionsofficer i teknikdivisionen på Søværnets skibe. Du lærer at anvende Søværnets systemer og arbejdsprocesser, herunder fremdriftssystemer, maskinkontrolanlæg, sensor og navigatoriske systemer og stifter bekendtskab med internationale konventioner for beskyttelse af havmiljøet.

Funktionsuddannelsen omfatter:

 • Indsatsledelse
 • Sømilitært maskinteknisk modul
 • Kommunikation og warfares introduction
 • MAS-togt med fokus på Søværnets systemer og procedurer i teknikdivisionen

Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København og ved Søværnets centre i Frederikshavn.

Diplomuddannelse

Denne del varer 12 måneder og sætter fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer med vægt på den maritime operative praksis. Du får viden om administrative processer og får sat et teoretisk perspektiv på både erfaringen fra din funktionsuddannelse og på søværnets operative virke generelt.

Diplomuddannelsen omfatter:

 • Ledelse
 • Forsvarets rolle i samfundet
 • Militære operationer
 • Maritime myndighedsopgaver
 • Maritim emergency
 • Sømilitær ledelse
 • Afgangsprojekt
 • Sejlads

Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København.

Læs mere om diplomuddannelsen.

Sejlads

Du afslutter uddannelsen med 1 måneds sejlads, hvor du får praktisk erfaring i at bruge Søværnets procedurer og systemer. Sejladsen foregår på et af Søværnets større skibe i danske farvande, i Nordatlanten eller i internationale farvande.

Adgangskrav

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal du opfylde en række krav:

 • Du skal have en professionsbacheloruddannelse i maritim og maskinteknisk ledelse og drift med maritimt tilvalg
 • Du skal have gode kundskaber i dansk og engelsk

Du skal desuden:

Andre veje

Du kan også kvalificere dig til optagelse på Søværnets officersuddannelse ved at gennemføre den taktiske løjtnantsuddannelse i Søværnet. Uddannelsen er for dig, der er konstabel eller sergent i Søværnet og har ambitioner om at blive officer.

Læs mere om akademiuddannelsen på www.karriere.forsvaret.dk.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå en optagelsesprøve, der foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Du kan søge optagelse på Forsvarets hjemmeside. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Se www.karriere.forsvaret.dk

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen udgør 22.500 kr. om måneden.

Som færdiguddannet vil din løn være ca. 30.000 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Som officer kan du, afhængigt af evner, interesser og forsvarets behov, efter nogle års tjeneste søge optagelse på videreuddannelse for at avancere i graderne til hhv. kaptajnløjtnant og orlogskaptajn. Et avancement, der er tæt knyttet til større ansvar og større kompleksitet i opgaverne.

Læs evt. mere om master i militære studier.

Med officersuddannelsen kan du evt. også få en karriere uden for Forsvaret og varetage lederjob inden for det private erhvervsliv eller i det offentlige. Se fx mere om arbejdet som maskinmester.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information