uddannelsen til maskinteknisk officer i søværnet
Politi og forsvar

Maskinteknisk officer i Søværnet

Du lærer at sikre skibets sejlads og sørge for, at alle maskintekniske systemer ombord fungerer.

Fakta

Navn:
Maskinteknisk officer i Søværnet
Varighed:
22 mdr.
Adgangskrav:
Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse + særlige krav eller befalingsmand eller løjtnant + særlige krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du lærer at lede det daglige maskintekniske arbejde og sikre drift, vedligeholdelse og reparation af skibets højteknologiske udstyr som fx våbensystemer, styresystemer, maskinkontrolanlæg og fremdrivningssystemer. Du uddannes desuden til at lede mennesker i pressede situationer.

Som officer i Søværnet har du mulighed for at avancere inden for militærets uddannelsessystem og dermed også karrieremæssigt.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til maskinteknisk officer i Søværnet varer 22 måneder og omfatter forskellige dele. Under hele uddannelsen stilles krav til såvel fysik som psykisk form og udvikling.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Officersbasisuddannelse (5 mdr.): Her lærer du at sejle og varetage funktioner samt får viden om praktik og kultur ombord på Søværnets skibe
 • Funktionsuddannelse (5 mdr.): Her får du en sømilitær uddannelse og omskoling
 • Diplomuddannelse (12 mdr.): Her uddyber du dit kendskab til militær ledelse, militær strategi og militære operationer

Læs mere 

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til maskinteknisk officer kan du læse mere:

Om uddannelsens indhold og opbygning

Undervisning

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Du vil løbende have mulighed for at omsætte din viden til praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til officer skal du have følgende uddannelse:

 • Professionsbacheloruddannelse i maritim og maskinteknisk ledelse og drift med maritimt tilvalg

Gode kundskaber i dansk og engelsk er påkrævet.

Andre krav

Du skal desuden:

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse
 • Opfylde basale og særlige helbredskrav
 • Være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse

Intern uddannelse

Du kan også kvalificere dig til optagelse på Søværnets officersuddannelse ved at gennemføre den taktiske løjtnantsuddannelse i Søværnet.

Uddannelsen er for dig, der er konstabel eller sergent i Søværnet og har ambitioner om at blive officer.

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til operationsstøtteofficer i Flyvevåbnet skal du igennem et optagelsesforløb, der består af:

 • Indsendelse af ansøgning
 • En række test

Hvis du på baggrund af din ansøgning og første test findes egnet til at gå videre, skal du bl.a. igennem følgende: 

 • En personlighedstest
 • Et telefoninterview med en psykolog
 • En afprøvning med bl.a. fysiske test, samtaler og en gruppeopgave 

Læs mere

Om optagelsesprøven til Forsvarets officersuddannelse

 

Uddannelsessteder

Officersbasisuddannelse

Basisuddannelsen foregår ved Søværnets Skole i Frederikshavn.

Funktions- og diplomuddannelse

Uddannelsen foregår ved Søværnets Officersskole i København og ved Søværnets centre i Frederikshavn.

Sejlads

Sejladsen foregår på et af Søværnets større skibe i danske farvande, i Nordatlanten eller i internationale farvande.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om uddannelsen til maskinteknisk officer

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til maskinteknisk officer kan du læse mere om:

Om lønvilkår

Fremtidsmuligheder

For at blive udnævnt til kaptajnløjtnant eller orlogskaptajn skal du tage de relevante videreuddannelseskurser, og efter nogle års tjeneste har du mulighed for at tage en Master i Militære Studier. 

Civil karriere

Du kan også vælge at fortsætte din karriere uden for Forsvaret på det civile arbejdsmarked.

Læs mere

Læs mere om jobbet som officer i UG-artiklen: 

Om at være officer i Forsvaret

Læs mere om Master i Militære Studier i UG-artiklen:

Master i militære studier

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til maskinteknisk officer kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som maskinteknisk officer

Læs mere i UG-artiklen:

Om jobbet som maskinmester i det civile

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information