Uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet
Politi og forsvar

Pilot i Flyvevåbnet

På uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet uddannes du både som operativ officer og som pilot. Uddannelsen kan vare op til 8 år.

Fakta

Navn:
Pilot i Flyvevåbnet
Andre betegnelser:
Officer i Flyvevåbnet
Varighed:
Op til 8 år + bindingsperiode på 12 år
Adgangskrav:
Alder helst under 28 år, dansk statsborger og gymnasial uddannelse. Desuden en række fysiske krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

På uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet uddannes du til at flyve enten jagerfly, helikopter eller transportfly. Om det bliver den ene eller den anden type fly afhænger af dine ønsker, dine evner og Forsvarets behov for piloter.

Afhængigt af flytype og skoleperioder kan uddannelsen vare op til 8 år. Efter endt uddannelse har du kontrakt på 12 år, der binder dig til Forsvaret. De tre typer fly indsættes i operationer både nationalt og internationalt, og de kan være meget forskellige og krævende.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet varer op til 8 år og omfatter forskellige dele. Under hele uddannelsen stilles krav til såvel fysik som psykisk form og udvikling.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Officersbasisuddannelse (5 mdr.)
 • Funktionsuddannelse (ca. 18-30 mdr.)
 • Operativ tjeneste (ca. 16-19 mdr.)
 • Diplomuddannelse (2-3 år)

Læs mere om den militære diplomuddannelse.

Moduler

Funktionsuddannelsen består af følgende moduler:

 • Pilotuddannelse
 • Akademiuddannelse i ledelse

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teori og praktik og giver dig indsigt i militære grundprincipper og de forskellige opgaver under militære operationer.

Du introduceres til Flyvevåbnet og lærer om love og bestemmelser. Derudover får du viden om grundlæggende føringsteknikker og operative overvejelser, ligesom du lærer at anvende teorier inden for pædagogik og moderne ledelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på pilotuddannelsen, skal du have en gymnasial eksamen (hf, stx, hhx, htx, eux) og være dansk statsborger.

Det foretrækkes, at du er under 28 år.

Du skal desuden:

 • Bestå optagelsesprøven
 • Kunne sikkerhedsgodkendes
 • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav

Se Forsvarets hjemmeside om:

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå en optagelsesprøve, som omfatter:

 • Intelligenstest
 • Individuel planlægningsopgave
 • Gruppeopgave
 • Helbredsundersøgelse
 • Psykologsamtale
 • Fysisk afprøvning

Optagelsesprøven foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Læs mere om optagelse, ansøgningsfrist og uddannelsesstart på Forsvarets hjemmeside:

Uddannelsessteder

Officersbasisuddannelse

Basisuddannelsen foregår ved Air Force Training Centre i Karup, Jylland.

Funktionsuddannelse

Funktionsuddannelsen foregår i Karup samt USA eller Tyskland (afhængig af flytype).

Operativ Tjeneste

I denne del af uddannelsen bliver du tilknyttet en eskadrille i Flyvevåbnet.

Diplomuddannelse

Diplomuddannelsen foregår i København.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen er under den første del af uddannelsen ca. 23.200 kr. om måneden.

Når du udnævnes til løjtnant, tjener du ca. 38.800 kr. om måneden.

Som færdiguddannet tjener du ca. 43.600 kr. om måneden. Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Når du er færdiguddannet, arbejder du som pilot i Forsvaret, hvor du selvstændigt kan flyve, planlægge, gennemføre, kontrollere, evaluere og udvikle aktiviteter.

Du har en bindingsperiode på 12 års tjeneste i Forsvaret. Efterfølgende kan du vælge, om du vil fortsætte i Forsvaret eller vælge en civil karriere.

Mere uddannelse

Piloter, der er uddannet i Flyvevåbnet, kan få trafikflyvercertifikat ved at supplere den militære uddannelse på en godkendt flyveskole. Læs mere på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside:

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information