Uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet
Politi og forsvar

Pilot i Flyvevåbnet

På uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet uddannes du både som operativ officer og som pilot. Uddannelsen kan vare op til 8 år.

Fakta

Navn:
Pilot i Flyvevåbnet
Andre betegnelser:
Officer i Flyvevåbnet
Varighed:
Op til 8 år + bindingsperiode på 12 år
Adgangskrav:
Alder helst under 28 år, dansk statsborger og gymnasial uddannelse. Desuden en række fysiske krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

På uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet uddannes du til at flyve enten jagerfly, helikopter eller transportfly. Om det bliver den ene eller den anden type fly afhænger af dine ønsker, dine evner og Forsvarets behov for piloter.

Afhængigt af flytype og skoleperioder kan uddannelsen vare op til 8 år. Efter endt uddannelse har du kontrakt på 12 år, der binder dig til Forsvaret. De tre typer fly indsættes i operationer både nationalt og internationalt, og de kan være meget forskellige og krævende.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet varer op til otte år og omfatter forskellige dele. Under hele uddannelsen stilles krav til såvel fysik som psykisk form og udvikling.

Uddannelsens dele

Uddannelsen består af:

 • Officersbasisuddannelse (5 mdr.): Her lærer du at fungere som soldat, fører og leder på mellemniveau.
 • Funktionsuddannelse (ca. 18-30 mdr.): Her lærer du at flyve og bliver akademisk uddannet inden for ledelse.
 • Operativ tjeneste (ca. 16-19 mdr.): Her fungerer du som pilot og indgår i vagttjeneste, øvelser og øvrig træning.
 • Diplomuddannelse (2-3 år): Her uddyber du dit kendskab til militær ledelse, militær strategi og militære operationer. 

Læs mere 

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til pilot kan du læse mere:

Om uddannelsens indhold og opbygning

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teori og praktik. Du vil løbende have mulighed for at omsætte din viden til praksis.

Adgangskrav

For at blive optaget på pilotuddannelsen, skal du:

 • Have en gymnasial eksamen (hf, stx, hhx, htx, eux)
 • Være dansk statsborger.

Forsvaret foretrækker, at du er under 28 år.

Andre krav

Du skal også:

 • Bestå en optagelsesprøve
 • Opnå sikkerhedsgodkendelse
 • Opfylde basale og særlige helbredskrav

Læs mere

Du kan læse mere om optagelsesprøven i afsnittet herunder.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet skal du igennem et optagelsesforløb, der består af tre udvælgelsesprøver (selektioner):

 1. selektion består af en række tests, herunder intelligenstest og kognitive tests
 2. selektion består af en individuel planlægningsopgave, en gruppeopgave, helbredsundersøgelse og en psykologsamtale (forudsat at du er gået videre under pkt. 1)
 3. selektion består af en fysisk prøve, samtaler med repræsentanter fra Flyvevåbnet og en udvidet psykologsamtale (forudsat at du er gået videre under pkt. 2)

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til pilot kan du læse mere:

Om optagelsesprøven til Forsvarets uddannelse til pilot

Uddannelsessteder

Officersbasisuddannelse

Basisuddannelsen foregår ved Air Force Training Centre i Karup, Jylland.

Funktionsuddannelse

Funktionsuddannelsen foregår i Karup samt USA eller Tyskland (afhængig af flytype).

Operativ Tjeneste

I denne del af uddannelsen bliver du tilknyttet en eskadrille i Flyvevåbnet.

Diplomuddannelse

Diplomuddannelsen foregår i København.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Om uddannelsen til pilot

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til pilot kan du læse mere om:

Om lønvilkår

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse, kommer du til at arbejde som pilot i Forsvaret, hvor du uafhængigt kan flyve, planlægge, gennemføre, kontrollere, evaluere og udvikle aktiviteter.

Du har en bindingsperiode på 12 års tjeneste i Forsvaret. Efterfølgende kan du vælge, om du vil fortsætte i Forsvaret eller vælge en civil karriere.

Mere uddannelse

Piloter, der er uddannet i Flyvevåbnet, kan få trafikflyvercertifikat ved at supplere den militære uddannelse på en godkendt flyveskole.

På Trafikstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om: 

Uddannelse og certificering på luftfartsområdet

Læs mere

Læs mere om jobbet som civil pilot i UG-artiklen: 

Pilot

På Forsvarets hjemmeside om uddannelsen til pilot kan du læse mere:

Om dine karrieremuligheder som pilot i Forsvaret

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information