Uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet
Politi og forsvar

Pilot i Flyvevåbnet

På uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet uddannes du både som operativ officer og som pilot. Uddannelsen kan vare op til 8 år.

Fakta

Navn:
Pilot i Flyvevåbnet
Andre betegnelser:
Officer i Flyvevåbnet
Varighed:
Op til 8 år + bindingsperiode på 12 år
Adgangskrav:
Alder helst under 28 år, dansk statsborger og gymnasial uddannelse. Desuden en række fysiske krav
Økonomi:
Løn under uddannelsen

På uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet uddannes du til at flyve enten jagerfly, helikopter eller transportfly. Om det bliver den ene eller den anden type fly afhænger af dine ønsker, dine evner og Forsvarets behov for piloter.

Afhængigt af flytype og skoleperioder kan uddannelsen vare op til 8 år. Efter endt uddannelse har du kontrakt på 12 år, der binder dig til Forsvaret. De tre typer fly indsættes i operationer både nationalt og internationalt, og de kan være meget forskellige og krævende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til pilot i Flyvevåbnet omfatter officersbasisuddannelse, akademiuddannelse samt diplomuddannelse.

Officersbasisuddannelse

Denne del, der varer 5 måneder, er en grundlæggende militæruddannelse, der giver dig viden om militære grundprincipper og de forskellige opgaver under militære operationer. Du introduceres til Flyvevåbnet og lærer om love og bestemmelser. Derudover lærer du grundlæggende føringsteknikker og operative overvejelser, ligesom du lærer at anvende teorier inden for pædagogik og ledelse, så du kan uddanne og tage ansvar for en større gruppe mennesker.

Uddannelsen foregår ved Air Force Training Centre i Karup, Jylland.

Funktionsuddannelse

Denne del varer ca. 18-30 måneder, og foregår i Karup samt USA eller Tyskland (afhængig af flytype). Du vil lære at flyve og bliver samtidig også akademisk uddannet inden for ledelse. Funktionsuddannelsen indeholder følgende moduler:

 • Pilotuddannelse
 • Akademiuddannelse i ledelse

Operativ Tjeneste

I denne del af uddannelsen, der varer ca. 16-19 måneder, bliver du tilknyttet en eskadrille i Flyvevåbnet, hvor du skal starte den operative tjeneste som pilot, hvor du kommer med i eskadrillens vagttjeneste, øvelser og øvrig træning.

Diplomuddannelse

Denne del varer 2-3 år og har fokus på ledelse, strategi og militære operationer. Du lærer blandt andet at planlægge og gennemføre luftoperationer og lede dine underordnede. I uddannelsen inddrages erfaringer fra praksis.

Du undervises i flg. emner:

 • Forsvarets rolle i samfundet
 • Militære operationer
 • Officeren og krigen
 • Militær ledelse og styring
 • Militær strategi
 • Officeren i krig

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på pilotuddannelsen, skal du have en gymnasial eksamen (hf, stx, hhx, htx, eux) og være dansk statsborger. Det foretrækkes, at du er under 28 år.

Du skal desuden kunne:

 • Opfylde Forsvarets basale og særlige helbredskrav
 • Bestå optagelsesprøven
 • Blive sikkerhedsgodkendt

Sikkerhedsgodkendelsen sker på baggrund af oplysninger om din fortid, bl.a. indhentning af og vurdering af en straffeattest.

Det anbefales desuden, at du har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt.

Optagelse

Ud over at opfylde adgangskravene skal du bestå en optagelsesprøve, som omfatter:

 • Helbredsundersøgelse
 • Intelligenstest
 • Personlighedstest
 • Fysisk test, herunder løbetest og styrketest​

Optagelsesprøven foregår ved Forsvarets Rekruttering i Ballerup på Sjælland.

Ansøgning

Du kan søge om optagelse på Forsvarets hjemmeside. Her kan du også læse om forberedelse til optagelsesforløbet, ansøgningsfrist, uddannelsesstart mv.

Økonomi

Du får løn under uddannelsen. Lønnen er under den første del af uddannelsen ca. 22.500 kr. om måneden. Når du udnævnes til løjtnant tjener du ca. 38.000 kr. om måneden og som færdiguddannet ca. 43.600 kr. om måneden.

Hertil kommer evt. tillæg samt arbejdstidsbestemte ydelser, pension mv.

Fremtidsmuligheder

Når du er færdiguddannet, kan du arbejde som pilot i Forsvaret, hvor du selvstændigt kan flyve, planlægge, gennemføre, kontrollere, evaluere og udvikle aktiviteter. Du har en bindingsperiode på 12 års tjeneste i Forsvaret. Efterfølgende kan du vælge, om du vil fortsætte i Forsvaret eller vælge en civil karriere.

Mere uddannelse

Piloter, der er uddannet i Flyvevåbnet, kan få trafikflyvercertifikat ved at supplere den militære uddannelse på en godkendt flyveskole. Yderligere information fås hos Trafik- og Byggestyrelsen.

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information